PDA

View Full Version : [TĐ] Long Phụng Khúc _Bàng Quý Phi - Tài Linh,Vũ LinhNhím Băng
07-04-2010, 05:40 PM
:love2:


http://www.youtube.com/watch?v=EPh6cr5PmaY


http://www.youtube.com/watch?v=kI2vjMwxCo8


http://www.youtube.com/watch?v=P0VVTie1YdE

:rose1: @ hanhdung2 - YT

NEP
07-06-2010, 07:51 AM
Tuồng này hay, có luôn lời để muốn hát theo cũng được. :lol:

:thankyou: