PDA

View Full Version : VietGallery & Động NhímVietLang
08-02-2005, 03:06 PM
VietGallery mới vừa được làm xong:

www.vietnhim.com/VietGallery/index.php

?ộng Nhím cũng vừa mới được upgrade lên phiên bản phpBB 2.0.17

Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành CuteGallery. Ngoài trên 2 ngàn tấm hình như trước kia, chúng tôi tìm thêm được khoảng 500 hình mới. Mong các bạn đón xem.