PDA

View Full Version : [CĐ] Bốn Mùa (Vivaldi)NEP
05-30-2010, 01:32 AM
http://beta-api.joggle.com/media/?media_id=76AB70FBFF184D1FB9CE1552C25AF80F&sitename=b12749235133135542

http://beta-api.joggle.com/media/?media_id=033B4928B92745239085F547D9F20D0B&sitename=b12749235133135542

http://beta-api.joggle.com/media/?media_id=9C81FA7A1E404055A32A872CF07D7AE7&sitename=b12749235133135542

http://beta-api.joggle.com/media/?media_id=E8EA1775CACF4E58A0F0EA5D61E7AFAD&sitename=b12749235133135542

The Four Seasons (Italian: Le quattro stagioni) is a set of four violin concertos by Antonio Vivaldi. Composed in 1723, The Four Seasons is Vivaldi's best-known work, and is among the most popular pieces of Baroque music. The texture of each concerto is varied, each resembling its respective season. For example, "Winter" is peppered with silvery staccato notes from the high strings, calling to mind icy rain, whereas "Summer" evokes a thunderstorm in its final movement, which is why the movement is often dubbed "Storm."

Bộ nhạc được chia ra thành 4 phần (mùa): Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi mùa được chia ra thành 3 đoạn (Xuân: 1-3, Hạ: 4-6, Thu: 7-9, Đông: 10-12). Trong bộ nhạc này đoạn cuối của mùa hè (#6) được biết đến nhiều nhất, kế đến là đoạn đầu của mùa Xuân (#1).

3D78095411

SNOWFLAKE
06-26-2010, 05:59 PM
MUY FANTASTICO !! GRACIAS POR LAS CANCIONES ;) !!

NEP
06-27-2010, 12:34 AM
Nghe The Rite of Spring của Stravinsky không Nếp upload lên? :g:
It's my favorite piece from the 20th century, and the dance, too. Nhưng không dám upload lên vì bài này "hơi" kỳ. :lol: