PDA

View Full Version : Dã Tràng Xây Cát Biển ĐôngVietLang
07-25-2005, 01:31 PM
Không ng? kỷ niệm đúng một năm VietNhim được thành lập lại bị tình trạng như vầy.

Web host và datacenter của VietNhim có chuyện tranh chấp v? vấn đ? sổ sách. Datacenter cả vú lấp miệng em. Vào ngày 17 tháng 7 h? không nói không rằng cho tất cả các server của web host VietNhim đi nghỉ hè. Server của VietNhim làm sao tránh kh?i.

?áng lẽ không sao vì VL có đầy đủ back ups. Lập tức VL tìm server mới để d?n VietNhim qua. Thế nhưng "phúc bất trùng lai, h?a vô đơn chí". Hai cái database của Diễn ?àn và phần l?i nhạc sau khi cho vào server mới thì dở chứng, tiếng Việt đ?c không được. Cứ đi dạo quanh Diễn ?àn, đ?c những bài viết nào viết trước ngày 17 thì sẽ biết nó ra làm sao.

Vì không có cách sửa, VL gởi email thẳng đến datacenter h?i h? xem h? có chịu gắn server trở lại cho cái server online để VL còn chuyển tất cả tài liệu trong đó vào server mới. ?ây là câu trả l?i của h?:


I'm sorry, but we cannot assist you with this server. You are not the owner of this server with our company. We cannot provide you with any support. Only the owner of this server (the company that you bought it from, our reseller) can put in Support Tickets.

Again, please contact the company who you purchased the server from.

Cheryl Font
Layered Technologies Sales

Hai ngày sau đó VL nhận được tin toàn bộ cái hard drive của server cũ bị datacenter xóa sạch!

Do đó bây gi? VietNhim gần như bắt đầu lại từ đầu. Vì không có cách nào sửa lại phần l?i nhạc nên phải xóa hết và làm lại :( Còn ?ộng Nhím, chỉ còn cách để đó chứ không lẽ trên 40 ngàn bài viết lại xóa hết hay sao? Cho nên bạn nào thấy những bài viết, bài thơ, v.v. cũ mà không đ?c được thì xin cảm thông. Sửa lại trên 40 ngàn bài viết, chúng tôi không đủ nhân lực, tài lực, trí lực và thể lực để làm chuyện đó :(