PDA

View Full Version : Hướng Dẫn và Mục Lục Nhạc PhổNEP
05-19-2010, 04:22 PM
Sưu tầm nhạc phổ (music sheet)
Nhạc Việt hay Tây cũng được, càng dễ chơi càng tốt.Cách đăng bài
PDF file thì dùng tag như ở dưới:

[pdf]link tới pdf file

Hoặc có thể đăng dùng hình, tuy nhiên dùng hình rất khó xem vì có nhiều bài nhạc rất dài nếu mà đăng dùng hình thì trang web sẽ mở lên rất chậm.

Xem bài không được?
Nếu bạn không xem được bài nhạc phổ thì nhấn vào nút này để xem (nhạc phổ đăng dùng dạng PDF sẽ có nút như vậy):
http://beta-api.joggle.com/media/?media_id=E974EE601E534385B11AA8E0E88EFEB2&sitename=b12749235133135542


Nếu vẩn còn không xem được thì xóa temporary files và caches của browser.

Mục lục nhạc phổ theo nhạc sĩ ở bài số #2 (ở dưới)...

NEP
06-07-2010, 04:28 PM
Dân Ca Việt Nam: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=36224)
Nhạc Phổ Ca Dao (Đinh Thức): Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=36516)

An Thuyên: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35333)
Anh Bằng: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35342)
Anh Phong: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35331)
Anh Việt: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35679)
Anh Việt Thu: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35680)

Bảo Chấn: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35677)

Châu Kỳ: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35693)

Dạ Cầm: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35324)
Diệu Hương: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35341)
Duy Quang: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35313)
Duy Yên: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35335)
Dương Thiệu Tước: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35672)
Dương Thụ: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35670)
Duy Hòa: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35327)
Dzoãn Bình: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35694)
Dzoãn Mẫn: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35669)

Đặng Thế Phong: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35673)

Hà Phương-Anh: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35652)
Hoài Linh: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35323)
Hoàng Giác: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35668)
Hoàng Hiệp: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35321)
Hoàng Nguyên: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35667)
Hoàng Thi Thơ: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35695)
Hoàng Trọng: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35665)
Huyền Linh: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35664)

Khánh Băng: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35692)

Lã Văn Cường: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35874)
Lam Phương: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35663)
Lê Dinh: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35325)
Lê Đức Long: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35340)
Lê Hoàng Long: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35314)
Lê Hựu Hà: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35344)
Lê Minh Bằng: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35662)
Lê Mộng Nguyên: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35661)
Lê Tín Hương: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35329)
Lê Uyên Phương: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35312)
Lưu Hữu Phước: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35660)

Mạc Phong Linh: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35696)
Minh Kỳ: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35678)

Nam Lộc: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35315)
Ngọc Bích: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35674)
Ngọc Châu: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35334)
Ngọc Lễ: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35873)
Ngô Thụy Miên: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35659)
Nguyễn Ánh 9: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35658)
Nguyễn Đức Trung: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35879)
Nguyễn Hiền: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35657)
Nguyễn Nam: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35889)
Nguyễn Ngọc Thiện: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35343)
Nguyễn Trung Cang: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35339)
Nguyễn Văn Thương: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35656)
Nguyễn Vũ: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35338)
Nhật Ngân: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35332)
Nhật Vũ: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35683)

Phạm Duy: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35682)
Phạm Đặng Khương: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35655)
Phú Quang: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35654)

Quang Dũng: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35653)
Quốc Bảo: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35317)
Quốc Dũng: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35651)
Quốc Hùng: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35650)
Quốc Kỳ: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35328)
Quỳnh Hoa: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35316)

Tâm Anh: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35318)
Thanh Sơn: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35319)
Thanh Tùng: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35890)
Thảo Trang: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35320)
Thông Đạt: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35649)
Thuận Yến: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35891)
Thúc Đăng: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35647)
Tô Vũ: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35671)
Trần Long Ẩn: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35875&p=247403)
Trần Quang Lộc: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35372)
Trần Thiện Thanh: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35684)
Trần Tiến: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35892)
Trịnh Công Sơn: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35700)
Trịnh Hưng: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35371)
Trịnh Nam Sơn: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35337)
Trọng Đài: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35370)
Trúc Phương: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35697)
Tùng Giang: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35350)
Từ Công Phụng: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35686)
Từ Huy: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35326)

Văn Cao: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35687)
Văn Phụng: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35330)
Việt Anh: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35349)
Vĩnh Phước: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35336)
Vũ Đức Nghiêm: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35348)
Vũ Lai: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35347)
Vũ Minh: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35346)
Vũ Quang Trung: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35907)
Vũ Thành An: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35685)
Vy Nhật Tảo: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35345)

Y Vân: Nhạc Phổ (http://www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php?t=35698)