PDA

View Full Version : UniKey: bàn phím tiếng ViệtNEP
02-21-2010, 01:01 AM
UniKey là chương trình bàn phím tiếng Việt miễn phí, gọn nhẹ, dễ dùng và chạy trong tất cả các Windows.

http://www.unikey.org/files/uk31/maindlg.gif

14 bảng mã tiếng Việt:
TCVN3 (ABC), BK HCM1, BK HCM2, Vietware-X, Vietware-F
VIQR, VNI, VPS, VISCII
Unicode encodings: UTF-8, NCR Decimal/Hexadecimal - dùng cho Web.
Windows 1258 code page (chuẩn tiếng Việt của Microsoft).

3 phương pháp gõ thông dụng nhất: TELEX, VNI và VIQR.

Download: http://prdownloads.sourceforge.net/unikey/Uk363Setup.exe
Source: http://www.unikey.org

ngocmy
06-14-2010, 12:01 AM
Sau một thời gian gián đoạn khá lâu, đến nay xin công bố bản cập nhật Unikey, 4.0 RC2. Các điểm quan trọng của phiên bản này bao gồm:

* Hỗ trợ Windows Vista, Windows 7 với Internet Explorer một cách đầy đủ. Các bạn đã có thể gõ tiếng Việt trong IE mà không cần tắt chế độ Protected Mode.
* Hỗ trợ cho các phiên bản Windows 64 bit, bao gồm: Windows Vista, Windows 7.
* Cải tiến taskbar menu để dùng visual style trong Windows Vista, Windows 7.


Download: Build 091101 NT - Ngày 1/11/2009

http://www.unikey.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=2673

Đây là bản Portable khỏi cần install !!