PDA

View Full Version : PDF-XChange Viewer: đọc PDFNEP
02-21-2010, 12:51 AM
PDF-XChange Viewer là phần mềm đọc PDF file miễn phí: lẹ hơn Adobe Reader, đơn giản nhưng nhiều chức năng hơn Foxit Reader. Có chức năng thêm note, text, highlight text, vv... Không có quảng cáo và popup.

http://screenshots.en.softonic.com/en/scrn/61000/61574/4_pdf07.jpg

Download: http://www.docu-track.co.uk/PDFXVwer.zip
Source: http://www.docu-track.com/product/pdf-xchange-viewer