PDA

View Full Version : Tạm thời ngưng dịch vụ host miễn phíVietLang
07-07-2005, 01:13 AM
Trước hết xin cám ơn những bạn nào có lòng tham gia dịch vụ host miễn phí của chúng tôi. Vì là buổi ban đầu, sức chúng tôi có hạn mà ngư?i xin thì hơi nhi?u, chúng tôi đã hết chỗ trống. Những ai có thích thú nên chuẩn bị và thư?ng xuyên tới lui thăm viếng để biết rõ chi tiết.

Với sự giúp đỡ cũng như hợp tác của những ai tham gia, mong rằng trong tương lai chúng tôi sẽ mở lại dịch vụ này ngon lành hơn nữa.Việt Lang
Ban Quản Trị