PDA

View Full Version : N - Nghe bài nhạc: Đồng Chiêm - Hy lễ mớiDan Lee
01-10-2010, 06:47 PM
Nghe bài nhạc: Đồng Chiêm - Hy lễ mới

Phần cuối bài nhạc có audio để nghe nhạc
http://vietcatholic.net/pics/DongChiem_HyLeMoi.jpg

Xin Bấm vào đây để được nghe (http://vietcatholic.net/MediaPlayer/ShowAudio.aspx?url=DongChiemHyLeMoi.mp3)