PDA

View Full Version : Happy Birth to SaoDemmagiothuong
06-30-2005, 01:59 AM
:rose: :rose: :rose: :rose: :rose:
HAPPY BIRTHDAY TO YOU!
30-06-2005
:rose: :rose: :rose: :rose: :rose:

Vang Trang Dem
06-30-2005, 02:08 AM
Xin chúc mừng chúc mừng cung hỉ cung hỉ, í lộn chúc chúc chúc mừng đến Sao ?êm nhé


<:-P <:-P <:-P :sn: :sn: :sn2: :sn2: :sn2:


Uả sao mà mấy tháng tr?i nay hổng thấy Sao ?êm hén :D

VietTien
06-30-2005, 02:23 AM
Chúc mừng SaoDem nhé. chúc SD 1 sinh nhật thật vui vẻ nhé !

http://www.vietfun.com/postcards/birthday/5.gif
M?i bà con ăn bánh nhé , ăn xong rồi mỡ quà :g:
http://www.vietfun.com/postcards/birthday/10.gif

saodem
06-30-2005, 02:43 AM
Cảm ơn m?i ngư?i nha, lâu rồi hổng vào vietnhim nhớ ơi là nhớ. Giớ vào lại thấy ai cũng nhớ đến mình xúc động quá xá, hun hit hết thảy everybody.....

VietTien
06-30-2005, 03:39 AM
Chịu làm dzợ VT hong mà đòi hun vậy >:)

Vang Trang Dem
06-30-2005, 06:01 AM
Cảm ơn m?i ngư?i nha, lâu rồi hổng vào vietnhim nhớ ơi là nhớ. Giớ vào lại thấy ai cũng nhớ đến mình xúc động quá xá, hun hit hết thảy everybody.....


Có hun tui hông dị kà kekekkekeeke

VietTien
07-01-2005, 12:58 AM
Chắc là có đó. đứng gần gần chúc đi :lol:

Vang Trang Dem
07-01-2005, 01:19 AM
Thôi sợ bị woánh nên xa chúc :D

VietLang
07-01-2005, 04:12 PM
Cảm ơn m?i ngư?i nha, lâu rồi hổng vào vietnhim nhớ ơi là nhớ. Giớ vào lại thấy ai cũng nhớ đến mình xúc động quá xá, hun hit hết thảy everybody.....

Chúc mừng sinh nhật Muội Tú

>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<

Chúc xong rùi, phần bánh kem của anh đâu?? :g:

nhịmnhim
07-04-2005, 03:16 AM
HAPPY BIRTHDAY SAO ?ÊM:rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose:


:sn: :sn: :sn: :sn: :sn: :sn: :sn: :sn: :sn: :sn: :sn: :sn: :sn:


:sn2: :sn2: :sn2: :sn2: :sn2: :sn2: :sn2: :sn2: :sn2: :sn2: :sn2: [

Vang Trang Dem
07-07-2005, 08:26 PM
Nhi?u quà quá hihihihii Kỳ này Sao đêm thích quá tr?i nè hihihihihi

nangsaigon
07-14-2005, 05:46 PM
Ui tr?i Sao ?ên sướng ghê..........nhi?u wà nhi?u bánh wá.........mà hun cũng nhi?u wá !!!!! thôi chắc mệt rùi hén.... Vậy ngồi nghĩ đi....để Nắng SG khui wà dùm cho hén !!!
Chúc mừng SN.muộn !!!! Vui vẻ nhé!!!

NhimTêTê
07-14-2005, 08:12 PM
:D :D

PuPa
09-06-2005, 10:02 AM
Mấy cái hình ngộ ghê :d