PDA

View Full Version : N - Này Con Xin ĐếnDan Lee
10-31-2009, 09:04 PM
Này Con Xin Đến

Bấm vào các file để tải về

Hình Đỉa Của CD.jog (http://www.mediafire.com/?ymxltynyydl)

Hình Ngoài Của CD.jpg (http://www.mediafire.com/?ymj2gp70dan)

Hình Trong Của CD.jpg (http://www.mediafire.com/?ltmhbmboeyw)

1. Giới Thiệu
Track01.cda (http://www.mediafire.com/?3naob22dcon)

2. Này Con Xin Đến
Track02.cda (http://www.mediafire.com/?g1ggnxfyqvv)

3. Từ Đối Diện Tới Hiệp Nhất
Track03.cda (http://www.mediafire.com/?j3d0drun0zm)

4. Con Quỳ Đây
Track04.cda (http://www.mediafire.com/?j3d0drun0zm)

5. Chúa Là Phần Gia Nghiệp
Track05.cda (http://www.mediafire.com/?mx9vfyeo3gq)

6. Một Lần Đã Hứa
Track06.cda (http://www.mediafire.com/?vag2i9lencw)

7. Ngài Đã Cất Bước
Track07.cda (http://www.mediafire.com/?mbtsgvzfsvd)

8. Vì Ngài Gọi Con
Track08.cda (http://www.mediafire.com/?ibkgtmbnnaz)

9. Chúng Tôi Xin - Chúng Tôi Cho
Track09.cda (http://www.mediafire.com/?w4tm4gj0nmi)

10. Tâm Sự Người Mục Tử
Track10.cda (http://www.mediafire.com/?iwze1xwqjfy)

11. Bước Đi Bên Mẹ
Track11.cda (http://www.mediafire.com/?xn9mmtdryzi)

12. Dâng Lên Ngài 5
Track12.cda (http://www.mediafire.com/?yckjj4ym2mn)

12. Ra Đi Ta Đi
Track13.cda (http://www.mediafire.com/?qdjm1yoizco)