PDA

View Full Version : T - Tinh Khuc Tri AnDan Lee
10-31-2009, 08:10 PM
Tinh Khuc Tri An

Bấm vào các file để tải về

Hình Ngoài Của CD.jpg (http://www.mediafire.com/?iffrwuxm1ny)

Hình Đỉa Của CD (http://www.mediafire.com/?t1yll0jg5yf)

Hình trong Của CD.jpg (http://www.mediafire.com/?jmgzsz3jdgq)

1. Giới Thiệu
Track01.cda (http://www.mediafire.com/download.php?ayvz9vjmwh5)

2 .Giờ Này Con Càm Ơn
Track02.cda (http://www.mediafire.com/download.php?2dybtva2tmn)

3 .Xin Dâng Chúa
Track03.cda (http://www.mediafire.com/download.php?yvznjynhpej)

4. Biết Bao Hồng Ân
Track04.cda (http://www.mediafire.com/download.php?win9e1xwvgz)

5. Ai Nào Suy Thấu
Track05.cda (http://www.mediafire.com/download.php?ggitwczwhbg)

6. Đền Đáp Ơn Cao
Track06.cda (http://www.mediafire.com/download.php?jjjfjimyzje)

7. Hồng Ân Cao Vời
Track07.cda (http://www.mediafire.com/download.php?ymd5bgmmowm)

8. Tán Dương Chúa Cả
Track08.cda (http://www.mediafire.com/download.php?mxywzzmle1s)

9. Hiến Lể Tạ Ơn
Track09.cda (http://www.mediafire.com/download.php?hiteizxjzgw)

10. Ngàn Lời Ca
Track10.cda (http://www.mediafire.com/download.php?ymo9vdzbjn4)

11. Cảm Tundefined5 Tình Cha
Track11.cda (http://www.mediafire.com/download.php?00x927zyni4)