PDA

View Full Version : diên đanAnonymous
06-27-2005, 08:07 AM
Tôi tên lä LeFilip. Tôi lä thanh viên mơi´, tôi không biêt´ việc đang nhập cua tôi đa được hoän tât´ chưa? hay cön khiêm´ khuyêt´ gï nưa không. Rât´ mong được các bạn giúp đơ. Xin chân thänh cam ơn !!!

Vang Trang Dem
06-27-2005, 06:30 PM
LeFilip bạn đã đăng kí với nick nào???

Bạn chú ý là trên góc trái có chữ Register nhấp vào I Agree to these terms and am over or exactly 13 years of age sau đó bạn hãy nhập đầy đủ thông tin bắt buộc phải có vào trong ô thích hợp (thông tin bắt buộc sẽ có một dấu * ở cuối ) và cuối cùng nhấp Submit là xong, khi đó bạn chỉ cần vào email của bạn kích hoạt acount là nó hoạt đông. Từ đây bạn có thể vào VN để cùng trao đổi h?c tập và 888 rùi nhé !

Chúc bạn thành công!

VietTien
06-29-2005, 04:58 AM
Oai ghê ta ơi >:)

Vang Trang Dem
06-29-2005, 06:41 PM
Chuyện gì vậy VT??? anh không hiểu?? oai cái gì ở đây???

VietTien
06-30-2005, 03:45 AM
Thì làm thầy cầm cái thước đứng trên bảng dzạy h?c sinh , oai w'a mà >:)

Vang Trang Dem
06-30-2005, 06:12 AM
Trùi xỉu, kekkekeke

VietTien
07-01-2005, 01:07 AM
Ai thèm đỡ kakkakaka

Vang Trang Dem
07-01-2005, 01:14 AM
Tui đâu cần đỡ mà phải lên tiếng kà???

meritcomm
07-01-2005, 11:39 PM
Chào tất cả các ban:

Mình là thành viên mới vào thấy trang nhạc nhưng mình lại không nghe được chỉ thấy câu trả l?i là bạn phải viết trên 30 bài thì mới nghe nhạc đươc. Có bạn nào gi?i chỉ cần viết một vài bài là nghe được nhạc, làm ơn chỉ cho mình với. Mình muốn nghe nhạc, nhưng lại không muốn b? ti?n ha,ha,ha chắc là khó rội Vài hàng gửi l?i h?i thăm các bậc ti?n bối.

:oops:

VietLang
07-02-2005, 12:06 AM
Nếu chỉ cần một bài viết mà có thể nghe nhạc thay vì 30 thì có nghĩa VietNhim codes bị hack.

Xin lỗi, chúng tôi phải làm như vầy.

Jarea
08-16-2005, 08:13 AM
Tình hình này thì không biết đến bao gi? mới được nghe nhạc đây.

nguyenvietanh
08-29-2005, 10:50 AM
lượn vòng vòng đi Jarea đảm bảo một lát là bạn nghe được ngay thui muh ;)