PDA

View Full Version : Tim bai hat " Me" cua Nhac Sy Phan Longbigman1
03-20-2005, 11:41 PM
Minh dang can tim gap bai hat " Me" cua Nhac Sy Phan Long -Loi : Doan ngoc Thu .Ban nao biet vui long

Minh da co loi cua bai hat ,nhung chua co bai hat dươc the hien qua ca sy

Ban nao co hoac tim dươc bai hat nay vui long thong tin gap cho minh

Xin cam on,cam on.

(Neu dươc co the mail ve dia chi batho@ic-vietnam.com)

VietLang
03-21-2005, 10:34 PM
?ược, chúng tôi sẽ cố gắng :)

NhimTêTê
04-04-2005, 01:15 PM
tìm nát nước ông Lang ơi, chưa tìm được bài đó nè

VietLang
04-04-2005, 04:02 PM
Tui cũng tìm hong ra luôn ...

ant-fly
04-09-2005, 03:38 PM
mấy ông này sao không kiếm tui? kakkakakaka

bigman1,
chắc là ông VLang quên b? vô rồi, chắc là ham nhím wa' nên quên luôn cả nhiệm vụ của mình rồi kakakakka
nhưng mà bài hát đó là do ca sĩ Cẩm Ly hát không biết bigman1 có muốn nghe ca sĩ Cẩm Ly hát hay khong thôi ;)

VietLang
04-21-2005, 02:35 AM
Chắc là không sao đâu Ant Fly :)

tuthan111
09-01-2008, 08:23 AM
Link đây
http://mp3.baamboo.com/search-nhac-music-mp3-beG6uSAtIHBoYW4gbG9uZw==/1/1/kw-me-phan-long.html