PDA

View Full Version : Giúp cháu vớiAnonymous
06-22-2005, 08:48 PM
Cháu đã đăng ký vào forum rồi nhưng vẫn không thể nào nghe nhạc đươc. Ông có thể chỉ cho cháu cách nghe được không a.
Cảm ơn ông nhi?u :-)

VietLang
06-22-2005, 10:31 PM
??c ở đây:

http://www.vietnhim.com/Forum/viewtopic.php?t=2992

NovRain
06-27-2005, 12:38 AM
Tr?i cái cháu này bi nhiêu chục tuổi rồi? :P :P :P

VietTien
06-29-2005, 04:58 AM
Chác la`hết răng. = hăng rết :lol:

Vang Trang Dem
06-30-2005, 06:16 AM
Chỉ có em nói pậy thui à, ngư?i ta xưng = cháu m? kekekkeke

VietTien
07-01-2005, 01:02 AM
vô đây thì hong còn nh? nữa >:)

Vang Trang Dem
07-01-2005, 01:16 AM
Nhi?u khi Under 13y mà nhấp vào E 13 nên mới lộn thui

VietTien
07-03-2005, 06:40 AM
Con nít dzưới 13 hong ai lên forum đâu :g:

VietLang
07-05-2005, 02:33 PM
Sao muội dám khẳng định như vậy?

VietTien
07-12-2005, 02:26 PM
Tại muội trên 13 rồi. nên muội bít >:)

vietpbc
07-15-2005, 07:56 PM
HI HI HI! THẾ MÀ CŨNG THAM GIA!TUI 31 T NÈ!