PDA

View Full Version : Networks VietNhimVietLang
06-19-2005, 04:28 PM
Vào trong này sẽ biết ::D

http://www.vietnhim.com/networks.php

Chúng tôi (nói đúng hơn là VL) thấy cái domain nào hay hay thì mua rùi để đó. Không phải tất cả đ?u mua cùng một lúc mà có cái trên một năm, có cái không đầy một tháng.

Enjoy ;)

...

Có thật sự VietNhim sẽ cho host miễn phí? Chúng tôi còn đang trong vòng tính toán :)

Vào đây sẽ biết rõ hơn (nếu bạn chưa có vào):

http://www.vietnhim.com/freehosting.php

Ai có ý kiến xin cứ nêu ra :)