PDA

View Full Version : Networks VietNhimVietLang
06-19-2005, 04:27 PM
Vào trong này sẽ biết ::D

http://www.vietnhim.com/networks.php

Chúng tôi (nói đúng hơn là VL) thấy cái domain nào hay hay thì mua rùi để đó. Không phải tất cả đ?u mua cùng một lúc mà có cái trên một năm, có cái không đầy một tháng.

Enjoy ;)