PDA

View Full Version : Nghe Nhạc Trở LạiVietLang
03-13-2005, 08:51 PM
VL vừa mở lại phần nghe nhạc.

Hy v?ng hôm nay network hết trục trặc rồi :)

Chúc m?i ngư?i vui vẻ.

Vang Trang Dem
03-14-2005, 03:34 AM
Tui đến gi? này dô thì chưa thấy gì là lạ nữa ca? hy v?ng là đực