PDA

View Full Version : Tắt Lửa Lòng-Nguyễn Công HoanVDA_ClubV
01-21-2005, 03:34 AM
Chương I - Thôi Còn Chi Nữa Mà Mong
Chuyến ô tô hàng xình xịch đến chợ G?i, chưa đỗ hẳn, thì một cậu h?c trò đã hăm hở nhảy tót xuống. ?ầu đội mũ trắng s?n vành, mình mặc áo thâm tây vá, chân đi giày đanh tre mòn gót, tay xách va ly vàng cụt một quai, cậu h?c trò rẽ sang tay phải, theo con đư?ng hẹp bên b? ruộng, đi thẳng v? phía làng Văn Ngoại.

Lúc ấy đang vào giữa trưa, một bữa trưa mùa hè, tr?i xanh ngăn ngắt. ?nh nắng chói chang chiếu xuống mặt nước ruộng long lanh chói như mặt gương. Hơi c? hai bên vệ đư?ng lâu ngày, được nghỉ hè v? mới ngửi thấy. Trong rặng tre, tiếng ve sầu lanh lảnh, như nhắc ta nhớ đến những buổi đánh khăng, thả di?u với các bạn trẻ trong làng hồi còn thơ ngây.

Cậu h?c trò nhìn từng cái l?u tranh bán nước, ngắm từng cây nhãn cạnh lối đi, trông từng cái mặt nước ao vơi đầy, xem từng cái cổng "cuống" ngư?i ta mới chữa lại. Bỗng đằng sau có ngư?i h?i:

- Kìa, cậu ?iệp đã v? đấy à?

?iệp quay lại, vui vẻ chào rồi đáp:

- Vâng, tôi đã được nghỉ hè. Hôm nay bà có đắt hàng không?

- Ế lHơi c? hai bên vệ đư?ng lâu ngày, được nghỉ hè v? mới ngửi thấy. Trong rặng tre, tiếng ve sầu lanh lảnh, như nhắc ta nhớ đến những buổi đánh khăng, thả di?u với các bạn trẻ trong làng hồi còn thơ ngây.

Cậu h?c trò nhìn từng cái l?u tranh bán nước, ngắm từng cây nhãn cạnh lối đi, trông từng cái mặt nước ao vơi đầy, xem từng cái cổng "cuống" ngư?i ta mới chữa lại. Bỗng đằng sau có ngư?i h?i:

- Kìa, cậu ?iệp đã v? đấy à?

?iệp quay lại, vui vẻ chào rồi đáp:

- Vâng, tôi đã được nghỉ hè. Hôm nay bà có đắt hàng không?

- Ế lắm?i c? hai bên vệ đư?ng lâu ngày, được nghỉ hè v? mới ngửi thấy. Trong rặng tre, tiếng ve sầu lanh lảnh, như nhắc ta nhớ đến những buổi đánh khăng, thả di?u với các bạn trẻ trong làng hồi còn thơ ngây.

Cậu h?c trò nhìn từng cái l?u tranh bán nước, ngắm từng cây nhãn cạnh lối đi, trông từng cái mặt nước ao vơi đầy, xem từng cái cổng "cuống" ngư?i ta mới chữa lại. Bỗng đằng sau có ngư?i h?i:

- Kìa, cậu ?iệp đã v? đấy à?

?iệp quay lại, vui vẻ chào rồi đáp:

- Vâng, tôi đã được nghỉ hè. Hôm nay bà có đắt hàng không?

- Ế lắm?i c? hai bên vệ đư?ng lâu ngày, được nghỉ hè v? mới ngửi thấy. Trong rặng tre, tiếng ve sầu lanh lảnh, như nhắc ta nhớ đến những buổi đánh khăng, thả di?u với các bạn trẻ trong làng hồi còn thơ ngây.

Cậu h?c trò nhìn từng cái l?u tranh bán nước, ngắm từng cây nhãn cạnh lối đi, trông từng cái mặt nước ao vơi đầy, xem từng cái cổng "cuống" ngư?i ta mới chữa lại. Bỗng đằng sau có ngư?i h?i:

- Kìa, cậu ?iệp đã v? đấy à?

?iệp quay lại, vui vẻ chào rồi đáp:

- Vâng, tôi đã được nghỉ hè. Hôm nay bà có đắt hàng không?

- Ế lắm cậu ạ ! Thế nào, cậu thi có đỗ không? Bà mong tin lắm đấy.

?iệp lắc đầu, thở dài :

- H?ng mới v? sớm thế này chứ !

- Chết ! Thế thì làm thế nào?

?iệp tái mặt không trả l?i, cư?i lại h?i :

- ?ẻ tôi có nhà hay đi vắng, hở bà ?

- Hôm nay phiên chợ Bầu, bà đi từ sớm, nhưng chắc cũng sắp v?. Thôi, vô phép cậu, tôi v? trước nhé.

?iệp đứng tránh sang bên cho bà ta đi, rồi bước thong thả, sực nghĩ lại câu "thế thì làm thế nào" ban nãy mà buồn tênh, vừa tủi thân vừa thương mẹ.

?iệp ngậm ngùi nghĩ đến nhà mình%m cậu ạ ! Thế nào, cậu thi có đỗ không? Bà mong tin lắm đấy.

?iệp lắc đầu, thở dài :

- H?ng mới v? sớm thế này chứ !

- Chết ! Thế thì làm thế nào?

?iệp tái mặt không trả l?i, cư?i lại h?i :

- ?ẻ tôi có nhà hay đi vắng, hở bà ?

- Hôm nay phiên chợ Bầu, bà đi từ sớm, nhưng chắc cũng sắp v?. Thôi, vô phép cậu, tôi v? trước nhé.

?iệp đứng tránh sang bên cho bà ta đi, rồi bước thong thả, sực nghĩ lại câu "thế thì làm thế nào" ban nãy mà buồn tênh, vừa tủi thân vừa thương mẹ.

?iệp ngậm ngùi nghĩ đến nhà mình, x cậu ạ ! Thế nào, cậu thi có đỗ không? Bà mong tin lắm đấy.

?iệp lắc đầu, thở dài :

- H?ng mới v? sớm thế này chứ !

- Chết ! Thế thì làm thế nào?

?iệp tái mặt không trả l?i, cư?i lại h?i :

- ?ẻ tôi có nhà hay đi vắng, hở bà ?

- Hôm nay phiên chợ Bầu, bà đi từ sớm, nhưng chắc cũng sắp v?. Thôi, vô phép cậu, tôi v? trước nhé.

?iệp đứng tránh sang bên cho bà ta đi, rồi bước thong thả, sực nghĩ lại câu "thế thì làm thế nào" ban nãy mà buồn tênh, vừa tủi thân vừa thương mẹ.

?iệp ngậm ngùi nghĩ đến nhà mình, x cậu ạ ! Thế nào, cậu thi có đỗ không? Bà mong tin lắm đấy.

?iệp lắc đầu, thở dài :

- H?ng mới v? sớm thế này chứ !

- Chết ! Thế thì làm thế nào?

?iệp tái mặt không trả l?i, cư?i lại h?i :

- ?ẻ tôi có nhà hay đi vắng, hở bà ?

- Hôm nay phiên chợ Bầu, bà đi từ sớm, nhưng chắc cũng sắp v?. Thôi, vô phép cậu, tôi v? trước nhé.

?iệp đứng tránh sang bên cho bà ta đi, rồi bước thong thả, sực nghĩ lại câu "thế thì làm thế nào" ban nãy mà buồn tênh, vừa tủi thân vừa thương mẹ.

?iệp ngậm ngùi nghĩ đến nhà mình, xưa vốn vào hàng giàu có trong làng. Nhưng từ năm ?iệp lên sáu, nghĩa là đã mư?i lăm năm nay, ông Cử là cha ?iệp mất đi, thì gia đình gặp nhi?u vận hạn, làm ăn chẳng ra làm sao, thành ra một ngày một sa sút, ruộng vư?n phải cầm bán đi hết. Từ khi bắt đầu biết nghĩ. ?iệp đã được thấy lắm cảnh đau lòng, nên nhi?u lúc chàng trông thấy mẹ gánh hàng long tong đi hết chợ này đến chợ khác, thì chỉ mong cho chóng đến ngày khôn lớn, đi làm kiếm được ti?n, đỡ mẹ kh?i phải nh?c nhằn vất vả.

?ỗ bằng Sơ h?c Pháp Việt, ?iệp thi vào trư?ng Sư Phạm, vì đư2C xưa vốn vào hàng giàu có trong làng. Nhưng từ năm ?iệp lên sáu, nghĩa là đã mư?i lăm năm nay, ông Cử là cha ?iệp mất đi, thì gia đình gặp nhi?u vận hạn, làm ăn chẳng ra làm sao, thành ra một ngày một sa sút, ruộng vư?n phải cầm bán đi hết. Từ khi bắt đầu biết nghĩ. ?iệp đã được thấy lắm cảnh đau lòng, nên nhi?u lúc chàng trông thấy mẹ gánh hàng long tong đi hết chợ này đến chợ khác, thì chỉ mong cho chóng đến ngày khôn lớn, đi làm kiếm được ti?n, đỡ mẹ kh?i phải nh?c nhằn vất vả.

?ỗ bằng Sơ h?c Pháp Việt, ?iệp thi vào trư?ng Sư Phạm, vì đưụưa vốn vào hàng giàu có trong làng. Nhưng từ năm ?iệp lên sáu, nghĩa là đã mư?i lăm năm nay, ông Cử là cha ?iệp mất đi, thì gia đình gặp nhi?u vận hạn, làm ăn chẳng ra làm sao, thành ra một ngày một sa sút, ruộng vư?n phải cầm bán đi hết. Từ khi bắt đầu biết nghĩ. ?iệp đã được thấy lắm cảnh đau lòng, nên nhi?u lúc chàng trông thấy mẹ gánh hàng long tong đi hết chợ này đến chợ khác, thì chỉ mong cho chóng đến ngày khôn lớn, đi làm kiếm được ti?n, đỡ mẹ kh?i phải nh?c nhằn vất vả.

?ỗ bằng Sơ h?c Pháp Việt, ?iệp thi vào trư?ng Sư Phạm, vì đư%ưa vốn vào hàng giàu có trong làng. Nhưng từ năm ?iệp lên sáu, nghĩa là đã mư?i lăm năm nay, ông Cử là cha ?iệp mất đi, thì gia đình gặp nhi?u vận hạn, làm ăn chẳng ra làm sao, thành ra một ngày một sa sút, ruộng vư?n phải cầm bán đi hết. Từ khi bắt đầu biết nghĩ. ?iệp đã được thấy lắm cảnh đau lòng, nên nhi?u lúc chàng trông thấy mẹ gánh hàng long tong đi hết chợ này đến chợ khác, thì chỉ mong cho chóng đến ngày khôn lớn, đi làm kiếm được ti?n, đỡ mẹ kh?i phải nh?c nhằn vất vả.

?ỗ bằng Sơ h?c Pháp Việt, ?iệp thi vào trư?ng Sư Phạm, vì được ăn h?c không mất ti?n, mẹ kh?i phải lo lắng băn khoăn, mà cũng không phải phi?n lụy đến ông Tú Nguyễn, là ngư?i bạn thân của cha ?iệp.

?iệp h?c bốn năm tr?i, rất chăm chỉ ngoan ngoãn, nhưng đến ngày thi bằng Cao ?ẳng Tiểu H?c thì h?ng. ?iệp h?ng thi.

"Thế thì làm thế nào? "

Câu nói ban nãy lại như văng vẳng bên tai ?iệp, khiến chàng phải bồi hồi, lau mồ hôi trán.

"Thế thì để lại vất vả một ít lâu nữa. Thế thì ta lại phải lo lắng tới kỳ thi tháng chín này. Thế thi` ta lại chưa báo hiếu đẻ được. Thế thì Lan lại phải nghĩ ngợi vì ta. Thế thìE1c ăn h?c không mất ti?n, mẹ kh?i phải lo lắng băn khoăn, mà cũng không phải phi?n lụy đến ông Tú Nguyễn, là ngư?i bạn thân của cha ?iệp.

?iệp h?c bốn năm tr?i, rất chăm chỉ ngoan ngoãn, nhưng đến ngày thi bằng Cao ?ẳng Tiểu H?c thì h?ng. ?iệp h?ng thi.

"Thế thì làm thế nào? "

Câu nói ban nãy lại như văng vẳng bên tai ?iệp, khiến chàng phải bồi hồi, lau mồ hôi trán.

"Thế thì để lại vất vả một ít lâu nữa. Thế thì ta lại phải lo lắng tới kỳ thi tháng chín này. Thế thi` ta lại chưa báo hiếu đẻ được. Thế thì Lan lại phải nghĩ ngợi vì ta. Thế thì lãc ăn h?c không mất ti?n, mẹ kh?i phải lo lắng băn khoăn, mà cũng không phải phi?n lụy đến ông Tú Nguyễn, là ngư?i bạn thân của cha ?iệp.

?iệp h?c bốn năm tr?i, rất chăm chỉ ngoan ngoãn, nhưng đến ngày thi bằng Cao ?ẳng Tiểu H?c thì h?ng. ?iệp h?ng thi.

"Thế thì làm thế nào? "

Câu nói ban nãy lại như văng vẳng bên tai ?iệp, khiến chàng phải bồi hồi, lau mồ hôi trán.

"Thế thì để lại vất vả một ít lâu nữa. Thế thì ta lại phải lo lắng tới kỳ thi tháng chín này. Thế thi` ta lại chưa báo hiếu đẻ được. Thế thì Lan lại phải nghĩ ngợi vì ta. Thế thì lãc ăn h?c không mất ti?n, mẹ kh?i phải lo lắng băn khoăn, mà cũng không phải phi?n lụy đến ông Tú Nguyễn, là ngư?i bạn thân của cha ?iệp.

?iệp h?c bốn năm tr?i, rất chăm chỉ ngoan ngoãn, nhưng đến ngày thi bằng Cao ?ẳng Tiểu H?c thì h?ng. ?iệp h?ng thi.

"Thế thì làm thế nào? "

Câu nói ban nãy lại như văng vẳng bên tai ?iệp, khiến chàng phải bồi hồi, lau mồ hôi trán.

"Thế thì để lại vất vả một ít lâu nữa. Thế thì ta lại phải lo lắng tới kỳ thi tháng chín này. Thế thi` ta lại chưa báo hiếu đẻ được. Thế thì Lan lại phải nghĩ ngợi vì ta. Thế thì làm thế nào được ! "

Mấy cái "thấo lắng băn khoăn, mà cũng không phải phi?n lụy đến ông Tú Nguyễn, là ngư?i bạn thân của cha ?iệp.

?iệp h?c bốn năm tr?i, rất chăm chỉ ngoan ngoãn, nhưng đến ngày thi bằng Cao ?ẳng Tiểu H?c thì h?ng. ?iệp h?ng thi.

"Thế thì làm thế nào? "

Câu nói ban nãy lại như văng vẳng bên tai ?iệp, khiến chàng phải bồi hồi, lau mồ hôi trán.

"Thế thì để lại vất vả một ít lâu nữa. Thế thì ta lại phải lo lắng tới kỳ thi tháng chín này. Thế thi` ta lại chưa báo hiếu đẻ được. Thế thì Lan lại phải nghĩ ngợi vì ta. Thế th% làm thế nào được ! "

Mấy cái "thấo lắng băn khoăn, mà cũng không phải phi?n lụy đến ông Tú Nguyễn, là ngư?i bạn thân của cha ?iệp.

?iệp h?c bốn năm tr?i, rất chăm chỉ ngoan ngoãn, nhưng đến ngày thi bằng Cao ?ẳng Tiểu H?c thì h?ng. ?iệp h?ng thi.

"Thế thì làm thế nào? "

Câu nói ban nãy lại như văng vẳng bên tai ?iệp, khiến chàng phải bồi hồi, lau mồ hôi trán.

"Thế thì để lại vất vả một ít lâu nữa. Thế thì ta lại phải lo lắng tới kỳ thi tháng chín này. Thế thi` ta lại chưa báo hiếu đẻ được. Thế thì Lan lại phải nghĩ ngợi vì ta. Thế thì lʰm thế nào được ! "

Mấy cái "thấo lắng băn khoăn, mà cũng không phải phi?n lụy đến ông Tú Nguyễn, là ngư?i bạn thân của cha ?iệp.

?iệp h?c bốn năm tr?i, rất chăm chỉ ngoan ngoãn, nhưng đến ngày thi bằng Cao ?ẳng Tiểu H?c thì h?ng. ?iệp h?ng thi.

"Thế thì làm thế nào? "

Câu nói ban nãy lại như văng vẳng bên tai ?iệp, khiến chàng phải bồi hồi, lau mồ hôi trán.

"Thế thì để lại vất vả một ít lâu nữa. Thế thì ta lại phải lo lắng tới kỳ thi tháng chín này. Thế thi` ta lại chưa báo hiếu đẻ được. Thế thì Lan lại phải nghĩ ngợi vì ta. Thế thC lʰm thế nào được ! "

Mấy cái "thấo lắng băn khoăn, mà cũng không phải phi?n lụy đến ông Tú Nguyễn, là ngư?i bạn thân của cha ?iệp.

?iệp h?c bốn năm tr?i, rất chăm chỉ ngoan ngoãn, nhưng đến ngày thi bằng Cao ?ẳng Tiểu H?c thì h?ng. ?iệp h?ng thi.

"Thế thì làm thế nào? "

Câu nói ban nãy lại như văng vẳng bên tai ?iệp, khiến chàng phải bồi hồi, lau mồ hôi trán.

"Thế thì để lại vất vả một ít lâu nữa. Thế thì ta lại phải lo lắng tới kỳ thi tháng chín này. Thế thi` ta lại chưa báo hiếu đẻ được. Thế thì Lan lại phải nghĩ ngợi vì ta. Thế thì làm thế nào được ! "

Mấy cái "thế thì" ?iệp tự trả l?i mà lấu làm đau đớn lắm, ?iệp thi h?ng. Chàng cố quên sự buồn để vui vẻ v? quê, định lấy chữ "h?c tài thi phận" an ủi mẹ. Nhưng đến bây gi? chàng không sao đè nén, chôn lắp được những nỗi đau đớn chứa chất tận dưới đáy lòng. ?iệp thở dài dừng chân bên gốc đa cạnh đư?ng để nghĩ.

"Phải, cần gì đi vội vã đến thế. ?ẻ có ở chợ dù có v? nhà sớm cũng vô ích mà thôi ".

Ngồi độ năm phút, chợt ?iệp nghĩ tới Lan, con ông Tú, bỗng lại thấy hăm hở tr3 làm thế nào được ! "

Mấy cái "thế thì" ?iệp tự trả l?i mà lấu làm đau đớn lắm, ?iệp thi h?ng. Chàng cố quên sự buồn để vui vẻ v? quê, định lấy chữ "h?c tài thi phận" an ủi mẹ. Nhưng đến bây gi? chàng không sao đè nén, chôn lắp được những nỗi đau đớn chứa chất tận dưới đáy lòng. ?iệp thở dài dừng chân bên gốc đa cạnh đư?ng để nghĩ.

"Phải, cần gì đi vội vã đến thế. ?ẻ có ở chợ dù có v? nhà sớm cũng vô ích mà thôi ".

Ngồi độ năm phút, chợt ?iệp nghĩ tới Lan, con ông Tú, bỗng lại thấy hăm hở trong ló?m thế nào được ! "

Mấy cái "thế thì" ?iệp tự trả l?i mà lấu làm đau đớn lắm, ?iệp thi h?ng. Chàng cố quên sự buồn để vui vẻ v? quê, định lấy chữ "h?c tài thi phận" an ủi mẹ. Nhưng đến bây gi? chàng không sao đè nén, chôn lắp được những nỗi đau đớn chứa chất tận dưới đáy lòng. ?iệp thở dài dừng chân bên gốc đa cạnh đư?ng để nghĩ.

"Phải, cần gì đi vội vã đến thế. ?ẻ có ở chợ dù có v? nhà sớm cũng vô ích mà thôi ".

Ngồi độ năm phút, chợt ?iệp nghĩ tới Lan, con ông Tú, bỗng lại thấy hăm hở ong ló?m thế nào được ! "

Mấy cái "thế thì" ?iệp tự trả l?i mà lấu làm đau đớn lắm, ?iệp thi h?ng. Chàng cố quên sự buồn để vui vẻ v? quê, định lấy chữ "h?c tài thi phận" an ủi mẹ. Nhưng đến bây gi? chàng không sao đè nén, chôn lắp được những nỗi đau đớn chứa chất tận dưới đáy lòng. ?iệp thở dài dừng chân bên gốc đa cạnh đư?ng để nghĩ.

"Phải, cần gì đi vội vã đến thế. ?ẻ có ở chợ dù có v? nhà sớm cũng vô ích mà thôi ".

Ngồi độ năm phút, chợt ?iệp nghĩ tới Lan, con ông Tú, bỗng lại thấy hăm hở trong lòng, đứng phắt dậy, xách va ly đi thẳng. VừF thì" ?iệp tự trả l?i mà lấu làm đau đớn lắm, ?iệp thi h?ng. Chàng cố quên sự buồn để vui vẻ v? quê, định lấy chữ "h?c tài thi phận" an ủi mẹ. Nhưng đến bây gi? chàng không sao đè nén, chôn lắp được những nỗi đau đớn chứa chất tận dưới đáy lòng. ?iệp thở dài dừng chân bên gốc đa cạnh đư?ng để nghĩ.

"Phải, cần gì đi vội vã đến thế. ?ẻ có ở chợ dù có v? nhà sớm cũng vô ích mà thôi ".

Ngồi độ năm phút, chợt ?iệp nghĩ tới Lan, con ông Tú, bỗng lại thấy hăm hở trong lòng, đứng phắt dậy, xách va ly đi thẳng. VừF thì" ?iệp tự trả l?i mà lấu làm đau đớn lắm, ?iệp thi h?ng. Chàng cố quên sự buồn để vui vẻ v? quê, định lấy chữ "h?c tài thi phận" an ủi mẹ. Nhưng đến bây gi? chàng không sao đè nén, chôn lắp được những nỗi đau đớn chứa chất tận dưới đáy lòng. ?iệp thở dài dừng chân bên gốc đa cạnh đư?ng để nghĩ.

"Phải, cần gì đi vội vã đến thế. ?ẻ có ở chợ dù có v? nhà sớm cũng vô ích mà thôi ".

Ngồi độ năm phút, chợt ?iệp nghĩ tới Lan, con ông Tú, bỗng lại thấy hăm hở trong lòng, đứng phắt dậy, xách va ly đi thẳng. VừF thì" ?iệp tự trả l?i mà lấu làm đau đớn lắm, ?iệp thi h?ng. Chàng cố quên sự buồn để vui vẻ v? quê, định lấy chữ "h?c tài thi phận" an ủi mẹ. Nhưng đến bây gi? chàng không sao đè nén, chôn lắp được những nỗi đau đớn chứa chất tận dưới đáy lòng. ?iệp thở dài dừng chân bên gốc đa cạnh đư?ng để nghĩ.

"Phải, cần gì đi vội vã đến thế. ?ẻ có ở chợ dù có v? nhà sớm cũng vô ích mà thôi ".

Ngồi độ năm phút, chợt ?iệp nghĩ tới Lan, con ông Tú, bỗng lại thấy hăm hở trong lòng, đứng phắt dậy, xách va ly đi thẳng. VừF thì" ?iệp tự trả l?i mà lấu làm đau đớn lắm, ?iệp thi h?ng. Chàng cố quên sự buồn để vui vẻ v? quê, định lấy chữ "h?c tài thi phận" an ủi mẹ. Nhưng đến bây gi? chàng không sao đè nén, chôn lắp được những nỗi đau đớn chứa chất tận dưới đáy lòng. ?iệp thở dài dừng chân bên gốc đa cạnh đư?ng để nghĩ.

"Phải, cần gì đi vội vã đến thế. ?ẻ có ở chợ dù có v? nhà sớm cũng vô ích mà thôi ".

Ngồi độ năm phút, chợt ?iệp nghĩ tới Lan, con ông Tú, bỗng lại thấy hăm hở trong lòng, đứng phắt dậy, xách va ly đi thẳng. Vừa đi chàng vừa bực mình, tiếc cái công bao năm đèn sách, bây gi? rút cuộc tay trắng v? không, uổng hy v?ng của những ngư?i bấy lâu trông mong.

Sang qua cầu thì tới đầu làng, ?iệp đã trong thấy cái cổng gạch. Cái cổng ấy lúc nào cũng lè phè đứng đấy, nhưng lần này tự nhiên chàng thấy sửng sốt cả ngư?i, tựa hồ nó có cái sức gì chực co chân chàng lại, không cho bước nữa.

Ấy là cái cổng nhà ông Tú, cái cổng nhà Lan, ngư?i ý trung nhân của ?iệp.

Từ khi ?iệp và Lan còn bé, ông Cử và ông Tú vẫn hứa cùng nhau sẽ g%trong lòng, đứng phắt dậy, xách va ly đi thẳng. Vừa đi chàng vừa bực mình, tiếc cái công bao năm đèn sách, bây gi? rút cuộc tay trắng v? không, uổng hy v?ng của những ngư?i bấy lâu trông mong.

Sang qua cầu thì tới đầu làng, ?iệp đã trong thấy cái cổng gạch. Cái cổng ấy lúc nào cũng lè phè đứng đấy, nhưng lần này tự nhiên chàng thấy sửng sốt cả ngư?i, tựa hồ nó có cái sức gì chực co chân chàng lại, không cho bước nữa.

Ấy là cái cổng nhà ông Tú, cái cổng nhà Lan, ngư?i ý trung nhân của ?iệp.

Từ khi ?iệp và Lan còn bé, ông Cử và ông Tú vẫn hứa cùng nhau sẽ gả con ?ng, đứng phắt dậy, xách va ly đi thẳng. Vừa đi chàng vừa bực mình, tiếc cái công bao năm đèn sách, bây gi? rút cuộc tay trắng v? không, uổng hy v?ng của những ngư?i bấy lâu trông mong.

Sang qua cầu thì tới đầu làng, ?iệp đã trong thấy cái cổng gạch. Cái cổng ấy lúc nào cũng lè phè đứng đấy, nhưng lần này tự nhiên chàng thấy sửng sốt cả ngư?i, tựa hồ nó có cái sức gì chực co chân chàng lại, không cho bước nữa.

Ấy là cái cổng nhà ông Tú, cái cổng nhà Lan, ngư?i ý trung nhân của ?iệp.

Từ khi ?iệp và Lan còn bé, ông Cử và ông Tú vẫn hứa cùng nhau sẽ gả con ?ng, đứng phắt dậy, xách va ly đi thẳng. Vừa đi chàng vừa bực mình, tiếc cái công bao năm đèn sách, bây gi? rút cuộc tay trắng v? không, uổng hy v?ng của những ngư?i bấy lâu trông mong.

Sang qua cầu thì tới đầu làng, ?iệp đã trong thấy cái cổng gạch. Cái cổng ấy lúc nào cũng lè phè đứng đấy, nhưng lần này tự nhiên chàng thấy sửng sốt cả ngư?i, tựa hồ nó có cái sức gì chực co chân chàng lại, không cho bước nữa.

Ấy là cái cổng nhà ông Tú, cái cổng nhà Lan, ngư?i ý trung nhân của ?iệp.

Từ khi ?iệp và Lan còn bé, ông Cử và ông Tú vẫn hứa cùng nhau sẽ gả con cho nhau. Rồi khi ?iệp mồ côi, ông Tú đã coi ˡ đi chàng vừa bực mình, tiếc cái công bao năm đèn sách, bây gi? rút cuộc tay trắng v? không, uổng hy v?ng của những ngư?i bấy lâu trông mong.

Sang qua cầu thì tới đầu làng, ?iệp đã trong thấy cái cổng gạch. Cái cổng ấy lúc nào cũng lè phè đứng đấy, nhưng lần này tự nhiên chàng thấy sửng sốt cả ngư?i, tựa hồ nó có cái sức gì chực co chân chàng lại, không cho bước nữa.

Ấy là cái cổng nhà ông Tú, cái cổng nhà Lan, ngư?i ý trung nhân của ?iệp.

Từ khi ?iệp và Lan còn bé, ông Cử và ông Tú vẫn hứa cùng nhau sẽ gA con cho nhau. Rồi khi ?iệp mồ côi, ông Tú đã coi ˡ đi chàng vừa bực mình, tiếc cái công bao năm đèn sách, bây gi? rút cuộc tay trắng v? không, uổng hy v?ng của những ngư?i bấy lâu trông mong.

Sang qua cầu thì tới đầu làng, ?iệp đã trong thấy cái cổng gạch. Cái cổng ấy lúc nào cũng lè phè đứng đấy, nhưng lần này tự nhiên chàng thấy sửng sốt cả ngư?i, tựa hồ nó có cái sức gì chực co chân chàng lại, không cho bước nữa.

Ấy là cái cổng nhà ông Tú, cái cổng nhà Lan, ngư?i ý trung nhân của ?iệp.

Từ khi ?iệp và Lan còn bé, ông Cử và ông Tú vẫn hứa cùng nhau sẽ gả cocho nhau. Rồi khi ?iệp mồ côi, ông Tú đã coi ˡ đi chàng vừa bực mình, tiếc cái công bao năm đèn sách, bây gi? rút cuộc tay trắng v? không, uổng hy v?ng của những ngư?i bấy lâu trông mong.

Sang qua cầu thì tới đầu làng, ?iệp đã trong thấy cái cổng gạch. Cái cổng ấy lúc nào cũng lè phè đứng đấy, nhưng lần này tự nhiên chàng thấy sửng sốt cả ngư?i, tựa hồ nó có cái sức gì chực co chân chàng lại, không cho bước nữa.

Ấy là cái cổng nhà ông Tú, cái cổng nhà Lan, ngư?i ý trung nhân của ?iệp.

Từ khi ?iệp và Lan còn bé, ông Cử và ông Tú vẫn hứa cùng nhau sẽ gả cocho nhau. Rồi khi ?iệp mồ côi, ông Tú đã coi ˡ đi chàng vừa bực mình, tiếc cái công bao năm đèn sách, bây gi? rút cuộc tay trắng v? không, uổng hy v?ng của những ngư?i bấy lâu trông mong.

Sang qua cầu thì tới đầu làng, ?iệp đã trong thấy cái cổng gạch. Cái cổng ấy lúc nào cũng lè phè đứng đấy, nhưng lần này tự nhiên chàng thấy sửng sốt cả ngư?i, tựa hồ nó có cái sức gì chực co chân chàng lại, không cho bước nữa.

Ấy là cái cổng nhà ông Tú, cái cổng nhà Lan, ngư?i ý trung nhân của ?iệp.

Từ khi ?iệp và Lan còn bé, ông Cử và ông Tú vẫn hứa cùng nhau sẽ gả con cho nhau. Rồi khi ?iệp mồ côi, ông Tú đã coi ?iệp như con, săn sóc trông nom rất chu đáo. Thư?ng ngày nghỉ h?c v?, ?iệp vẫn qua thăm ông Tú, mà ông Tú thấy ?iệp thông minh, nết na, chăm chỉ, nên rất mừng thầm. Lan thì tính hạnh rất thuần, cả làng ai cũng khen là ngư?i ngoan nết. Một đôi khi ?iệp vào nhà ông Tú, vẫn gặp mặt Lan, nhưng chỉ thấy Lan cúi đầu quay đi mà hây hây đôi má bánh đúc, chứ chưa h? được nói chuyện với nhau bao gi?. Thư?ng ?iệp vẫn thấy Lan săn sóc đến mình một cách gián tiếp thì cũng cảm động và hiểu rằng được Lan yêu. Nhưng khốn thay, vì nhà nghèo, n con cho nhau. Rồi khi ?iệp mồ côi, ông Tú đã coi ?iệp như con, săn sóc trông nom rất chu đáo. Thư?ng ngày nghỉ h?c v?, ?iệp vẫn qua thăm ông Tú, mà ông Tú thấy ?iệp thông minh, nết na, chăm chỉ, nên rất mừng thầm. Lan thì tính hạnh rất thuần, cả làng ai cũng khen là ngư?i ngoan nết. Một đôi khi ?iệp vào nhà ông Tú, vẫn gặp mặt Lan, nhưng chỉ thấy Lan cúi đầu quay đi mà hây hây đôi má bánh đúc, chứ chưa h? được nói chuyện với nhau bao gi?. Thư?ng ?iệp vẫn thấy Lan săn sóc đến mình một cách gián tiếp thì cũng cảm động và hiểu rằng được Lan yêu. Nhưng khốn thay, vì nhà nghèo, nên ch%Cn cho nhau. Rồi khi ?iệp mồ côi, ông Tú đã coi ?iệp như con, săn sóc trông nom rất chu đáo. Thư?ng ngày nghỉ h?c v?, ?iệp vẫn qua thăm ông Tú, mà ông Tú thấy ?iệp thông minh, nết na, chăm chỉ, nên rất mừng thầm. Lan thì tính hạnh rất thuần, cả làng ai cũng khen là ngư?i ngoan nết. Một đôi khi ?iệp vào nhà ông Tú, vẫn gặp mặt Lan, nhưng chỉ thấy Lan cúi đầu quay đi mà hây hây đôi má bánh đúc, chứ chưa h? được nói chuyện với nhau bao gi?. Thư?ng ?iệp vẫn thấy Lan săn sóc đến mình một cách gián tiếp thì cũng cảm động và hiểu rằng được Lan yêu. Nhưng khốn thay, vì nhà nghèo, n3n ch%Cn cho nhau. Rồi khi ?iệp mồ côi, ông Tú đã coi ?iệp như con, săn sóc trông nom rất chu đáo. Thư?ng ngày nghỉ h?c v?, ?iệp vẫn qua thăm ông Tú, mà ông Tú thấy ?iệp thông minh, nết na, chăm chỉ, nên rất mừng thầm. Lan thì tính hạnh rất thuần, cả làng ai cũng khen là ngư?i ngoan nết. Một đôi khi ?iệp vào nhà ông Tú, vẫn gặp mặt Lan, nhưng chỉ thấy Lan cúi đầu quay đi mà hây hây đôi má bánh đúc, chứ chưa h? được nói chuyện với nhau bao gi?. Thư?ng ?iệp vẫn thấy Lan săn sóc đến mình một cách gián tiếp thì cũng cảm động và hiểu rằng được Lan yêu. Nhưng khốn thay, vì nhà nghèo, nên chàng không dám yêu Lan, không quá mơ mộng một ngày4?iệp như con, săn sóc trông nom rất chu đáo. Thư?ng ngày nghỉ h?c v?, ?iệp vẫn qua thăm ông Tú, mà ông Tú thấy ?iệp thông minh, nết na, chăm chỉ, nên rất mừng thầm. Lan thì tính hạnh rất thuần, cả làng ai cũng khen là ngư?i ngoan nết. Một đôi khi ?iệp vào nhà ông Tú, vẫn gặp mặt Lan, nhưng chỉ thấy Lan cúi đầu quay đi mà hây hây đôi má bánh đúc, chứ chưa h? được nói chuyện với nhau bao gi?. Thư?ng ?iệp vẫn thấy Lan săn sóc đến mình một cách gián tiếp thì cũng cảm động và hiểu rằng được Lan yêu. Nhưng khốn thay, vì nhà nghèo, nên chàng không dám yêu Lan, không quá mơ mộng một ngày4?iệp như con, săn sóc trông nom rất chu đáo. Thư?ng ngày nghỉ h?c v?, ?iệp vẫn qua thăm ông Tú, mà ông Tú thấy ?iệp thông minh, nết na, chăm chỉ, nên rất mừng thầm. Lan thì tính hạnh rất thuần, cả làng ai cũng khen là ngư?i ngoan nết. Một đôi khi ?iệp vào nhà ông Tú, vẫn gặp mặt Lan, nhưng chỉ thấy Lan cúi đầu quay đi mà hây hây đôi má bánh đúc, chứ chưa h? được nói chuyện với nhau bao gi?. Thư?ng ?iệp vẫn thấy Lan săn sóc đến mình một cách gián tiếp thì cũng cảm động và hiểu rằng được Lan yêu. Nhưng khốn thay, vì nhà nghèo, nên chàng không dám yêu Lan, không quá mơ mộng một ngày4?iệp như con, săn sóc trông nom rất chu đáo. Thư?ng ngày nghỉ h?c v?, ?iệp vẫn qua thăm ông Tú, mà ông Tú thấy ?iệp thông minh, nết na, chăm chỉ, nên rất mừng thầm. Lan thì tính hạnh rất thuần, cả làng ai cũng khen là ngư?i ngoan nết. Một đôi khi ?iệp vào nhà ông Tú, vẫn gặp mặt Lan, nhưng chỉ thấy Lan cúi đầu quay đi mà hây hây đôi má bánh đúc, chứ chưa h? được nói chuyện với nhau bao gi?. Thư?ng ?iệp vẫn thấy Lan săn sóc đến mình một cách gián tiếp thì cũng cảm động và hiểu rằng được Lan yêu. Nhưng khốn thay, vì nhà nghèo, nên chàng không dám yêu Lan, không quá mơ mộng một ngày4?iệp như con, săn sóc trông nom rất chu đáo. Thư?ng ngày nghỉ h?c v?, ?iệp vẫn qua thăm ông Tú, mà ông Tú thấy ?iệp thông minh, nết na, chăm chỉ, nên rất mừng thầm. Lan thì tính hạnh rất thuần, cả làng ai cũng khen là ngư?i ngoan nết. Một đôi khi ?iệp vào nhà ông Tú, vẫn gặp mặt Lan, nhưng chỉ thấy Lan cúi đầu quay đi mà hây hây đôi má bánh đúc, chứ chưa h? được nói chuyện với nhau bao gi?. Thư?ng ?iệp vẫn thấy Lan săn sóc đến mình một cách gián tiếp thì cũng cảm động và hiểu rằng được Lan yêu. Nhưng khốn thay, vì nhà nghèo, nên chàng không dám yêu Lan, không quá mơ mộng một ngày kia dám h?i Lan làm vợ. Cái tâm sự ấy chỉ một mình ?iệp biết, chứ cũng chưa dám nói với ai, vì chàng chắc rằng ông Tú không khi nào quên được l?i hứa trước.

?iệp đi vào trong làng, qua cái giếng, cái đình, rặng hàng rào râm bụt thì đến cái cổng xây ấy ở bên tay trái. ?iệp ôm cái va ly cụt quai sang bên tay phải, thì tự nhiên quả tim chàng đập mạnh, mồ hôi toát ra như tắm. Những cũng theo thói quen m?i khi, đi qua cổng ấy, tất chàng phải liếc mắt thật nhanh nhìn vào chỗ ấy.....Thì quả nhiên lần này, chàng cũng trông thấy ngư?i ấy. Mà l%Aên chàng không dám yêu Lan, không quá mơ mộng một ngày kia dám h?i Lan làm vợ. Cái tâm sự ấy chỉ một mình ?iệp biết, chứ cũng chưa dám nói với ai, vì chàng chắc rằng ông Tú không khi nào quên được l?i hứa trước.

?iệp đi vào trong làng, qua cái giếng, cái đình, rặng hàng rào râm bụt thì đến cái cổng xây ấy ở bên tay trái. ?iệp ôm cái va ly cụt quai sang bên tay phải, thì tự nhiên quả tim chàng đập mạnh, mồ hôi toát ra như tắm. Những cũng theo thói quen m?i khi, đi qua cổng ấy, tất chàng phải liếc mắt thật nhanh nhìn vào chỗ ấy.....Thì quả nhiên lần này, chàng cũng trông thấy ngư?i ấy. Mà lạ quá#?ng không dám yêu Lan, không quá mơ mộng một ngày kia dám h?i Lan làm vợ. Cái tâm sự ấy chỉ một mình ?iệp biết, chứ cũng chưa dám nói với ai, vì chàng chắc rằng ông Tú không khi nào quên được l?i hứa trước.

?iệp đi vào trong làng, qua cái giếng, cái đình, rặng hàng rào râm bụt thì đến cái cổng xây ấy ở bên tay trái. ?iệp ôm cái va ly cụt quai sang bên tay phải, thì tự nhiên quả tim chàng đập mạnh, mồ hôi toát ra như tắm. Những cũng theo thói quen m?i khi, đi qua cổng ấy, tất chàng phải liếc mắt thật nhanh nhìn vào chỗ ấy.....Thì quả nhiên lần này, chàng cũng trông thấy ngư?i ấy. Mà lạ quá#?ng không dám yêu Lan, không quá mơ mộng một ngày kia dám h?i Lan làm vợ. Cái tâm sự ấy chỉ một mình ?iệp biết, chứ cũng chưa dám nói với ai, vì chàng chắc rằng ông Tú không khi nào quên được l?i hứa trước.

?iệp đi vào trong làng, qua cái giếng, cái đình, rặng hàng rào râm bụt thì đến cái cổng xây ấy ở bên tay trái. ?iệp ôm cái va ly cụt quai sang bên tay phải, thì tự nhiên quả tim chàng đập mạnh, mồ hôi toát ra như tắm. Những cũng theo thói quen m?i khi, đi qua cổng ấy, tất chàng phải liếc mắt thật nhanh nhìn vào chỗ ấy.....Thì quả nhiên lần này, chàng cũng trông thấy ngư?i ấy. Mà lạ quá, cũng cùng một lúc ấy, ngư?i ấy chợt ngᠫia dám h?i Lan làm vợ. Cái tâm sự ấy chỉ một mình ?iệp biết, chứ cũng chưa dám nói với ai, vì chàng chắc rằng ông Tú không khi nào quên được l?i hứa trước.

?iệp đi vào trong làng, qua cái giếng, cái đình, rặng hàng rào râm bụt thì đến cái cổng xây ấy ở bên tay trái. ?iệp ôm cái va ly cụt quai sang bên tay phải, thì tự nhiên quả tim chàng đập mạnh, mồ hôi toát ra như tắm. Những cũng theo thói quen m?i khi, đi qua cổng ấy, tất chàng phải liếc mắt thật nhanh nhìn vào chỗ ấy.....Thì quả nhiên lần này, chàng cũng trông thấy ngư?i ấy. Mà l%1 quá, cũng cùng một lúc ấy, ngư?i ấy chợt ngᠫia dám h?i Lan làm vợ. Cái tâm sự ấy chỉ một mình ?iệp biết, chứ cũng chưa dám nói với ai, vì chàng chắc rằng ông Tú không khi nào quên được l?i hứa trước.

?iệp đi vào trong làng, qua cái giếng, cái đình, rặng hàng rào râm bụt thì đến cái cổng xây ấy ở bên tay trái. ?iệp ôm cái va ly cụt quai sang bên tay phải, thì tự nhiên quả tim chàng đập mạnh, mồ hôi toát ra như tắm. Những cũng theo thói quen m?i khi, đi qua cổng ấy, tất chàng phải liếc mắt thật nhanh nhìn vào chỗ ấy.....Thì quả nhiên lần này, chàng cũng trông thấy ngư?i ấy. Mà lạ quåC cũng cùng một lúc ấy, ngư?i ấy chợt ngᠫia dám h?i Lan làm vợ. Cái tâm sự ấy chỉ một mình ?iệp biết, chứ cũng chưa dám nói với ai, vì chàng chắc rằng ông Tú không khi nào quên được l?i hứa trước.

?iệp đi vào trong làng, qua cái giếng, cái đình, rặng hàng rào râm bụt thì đến cái cổng xây ấy ở bên tay trái. ?iệp ôm cái va ly cụt quai sang bên tay phải, thì tự nhiên quả tim chàng đập mạnh, mồ hôi toát ra như tắm. Những cũng theo thói quen m?i khi, đi qua cổng ấy, tất chàng phải liếc mắt thật nhanh nhìn vào chỗ ấy.....Thì quả nhiên lần này, chàng cũng trông thấy ngư?i ấy. Mà lA quåC cũng cùng một lúc ấy, ngư?i ấy chợt ngᠫia dám h?i Lan làm vợ. Cái tâm sự ấy chỉ một mình ?iệp biết, chứ cũng chưa dám nói với ai, vì chàng chắc rằng ông Tú không khi nào quên được l?i hứa trước.

?iệp đi vào trong làng, qua cái giếng, cái đình, rặng hàng rào râm bụt thì đến cái cổng xây ấy ở bên tay trái. ?iệp ôm cái va ly cụt quai sang bên tay phải, thì tự nhiên quả tim chàng đập mạnh, mồ hôi toát ra như tắm. Những cũng theo thói quen m?i khi, đi qua cổng ấy, tất chàng phải liếc mắt thật nhanh nhìn vào chỗ ấy.....Thì quả nhiên lần này, chàng cũng trông thấy ngư?i ấy. Mà lạ quá, cũng cùng một lúc ấy, ngư?i ấy chợt ngẩng đầu nhìn ra cổng, bốn mắt hữu tình vô ý gặp nhau.....

?iệp sửng sốt cả ngư?i, bâng khuâng như mất trí. Tuy chàng đã đi qua, nhưng cái hình ảnh Lan ngồi khâu bên hiên còn như hiện mãi ra trước mắt. Kìa, rõ ràng Lan ngồi duỗi hai chân ra, cái thúng may lung tung những vụn vải, cái má đ? hây hây, con mắt đen lay láy. ?iệp lắc đầu, tiếc cái vẻ thiên nhiên của Lan, ?iệp cố hết sức tìm tòi thêm những nét thần tình, nhưng không sao nghĩ ra được nữa, vì chàng trông Lan quen quá đi mất rồi.

?iệp tưởng thử đặt cái dáng Lan ngồi khâu như1 quá, cũng cùng một lúc ấy, ngư?i ấy chợt ngẩng đầu nhìn ra cổng, bốn mắt hữu tình vô ý gặp nhau.....

?iệp sửng sốt cả ngư?i, bâng khuâng như mất trí. Tuy chàng đã đi qua, nhưng cái hình ảnh Lan ngồi khâu bên hiên còn như hiện mãi ra trước mắt. Kìa, rõ ràng Lan ngồi duỗi hai chân ra, cái thúng may lung tung những vụn vải, cái má đ? hây hây, con mắt đen lay láy. ?iệp lắc đầu, tiếc cái vẻ thiên nhiên của Lan, ?iệp cố hết sức tìm tòi thêm những nét thần tình, nhưng không sao nghĩ ra được nữa, vì chàng trông Lan quen quá đi mất rồi.

?iệp tưởng thử đặt cái dáng Lan ngồi khâu như thế lA1, cũng cùng một lúc ấy, ngư?i ấy chợt ngẩng đầu nhìn ra cổng, bốn mắt hữu tình vô ý gặp nhau.....

?iệp sửng sốt cả ngư?i, bâng khuâng như mất trí. Tuy chàng đã đi qua, nhưng cái hình ảnh Lan ngồi khâu bên hiên còn như hiện mãi ra trước mắt. Kìa, rõ ràng Lan ngồi duỗi hai chân ra, cái thúng may lung tung những vụn vải, cái má đ? hây hây, con mắt đen lay láy. ?iệp lắc đầu, tiếc cái vẻ thiên nhiên của Lan, ?iệp cố hết sức tìm tòi thêm những nét thần tình, nhưng không sao nghĩ ra được nữa, vì chàng trông Lan quen quá đi mất rồi.

?iệp tưởng thử đặt cái dáng Lan ngồi khâu như thế lA1, cũng cùng một lúc ấy, ngư?i ấy chợt ngẩng đầu nhìn ra cổng, bốn mắt hữu tình vô ý gặp nhau.....

?iệp sửng sốt cả ngư?i, bâng khuâng như mất trí. Tuy chàng đã đi qua, nhưng cái hình ảnh Lan ngồi khâu bên hiên còn như hiện mãi ra trước mắt. Kìa, rõ ràng Lan ngồi duỗi hai chân ra, cái thúng may lung tung những vụn vải, cái má đ? hây hây, con mắt đen lay láy. ?iệp lắc đầu, tiếc cái vẻ thiên nhiên của Lan, ?iệp cố hết sức tìm tòi thêm những nét thần tình, nhưng không sao nghĩ ra được nữa, vì chàng trông Lan quen quá đi mất rồi.

?iệp tưởng thử đặt cái dáng Lan ngồi khâu như thế lên trên phản nhà mình xem có hợp không , thì bỗn??ng đầu nhìn ra cổng, bốn mắt hữu tình vô ý gặp nhau.....

?iệp sửng sốt cả ngư?i, bâng khuâng như mất trí. Tuy chàng đã đi qua, nhưng cái hình ảnh Lan ngồi khâu bên hiên còn như hiện mãi ra trước mắt. Kìa, rõ ràng Lan ngồi duỗi hai chân ra, cái thúng may lung tung những vụn vải, cái má đ? hây hây, con mắt đen lay láy. ?iệp lắc đầu, tiếc cái vẻ thiên nhiên của Lan, ?iệp cố hết sức tìm tòi thêm những nét thần tình, nhưng không sao nghĩ ra được nữa, vì chàng trông Lan quen quá đi mất rồi.

?iệp tưởng thử đặt cái dáng Lan ngồi khâu như thế lên trên phản nhà mình xem có hợp không , thì bỗn??ng đầu nhìn ra cổng, bốn mắt hữu tình vô ý gặp nhau.....

?iệp sửng sốt cả ngư?i, bâng khuâng như mất trí. Tuy chàng đã đi qua, nhưng cái hình ảnh Lan ngồi khâu bên hiên còn như hiện mãi ra trước mắt. Kìa, rõ ràng Lan ngồi duỗi hai chân ra, cái thúng may lung tung những vụn vải, cái má đ? hây hây, con mắt đen lay láy. ?iệp lắc đầu, tiếc cái vẻ thiên nhiên của Lan, ?iệp cố hết sức tìm tòi thêm những nét thần tình, nhưng không sao nghĩ ra được nữa, vì chàng trông Lan quen quá đi mất rồi.

?iệp tưởng thử đặt cái dáng Lan ngồi khâu như thế lên trên phản nhà mình xem có hợp không , thì bỗn??ng đầu nhìn ra cổng, bốn mắt hữu tình vô ý gặp nhau.....

?iệp sửng sốt cả ngư?i, bâng khuâng như mất trí. Tuy chàng đã đi qua, nhưng cái hình ảnh Lan ngồi khâu bên hiên còn như hiện mãi ra trước mắt. Kìa, rõ ràng Lan ngồi duỗi hai chân ra, cái thúng may lung tung những vụn vải, cái má đ? hây hây, con mắt đen lay láy. ?iệp lắc đầu, tiếc cái vẻ thiên nhiên của Lan, ?iệp cố hết sức tìm tòi thêm những nét thần tình, nhưng không sao nghĩ ra được nữa, vì chàng trông Lan quen quá đi mất rồi.

?iệp tưởng thử đặt cái dáng Lan ngồi khâu như thế lên trên phản nhà mình xem có hợp không , thì bỗn??ng đầu nhìn ra cổng, bốn mắt hữu tình vô ý gặp nhau.....

?iệp sửng sốt cả ngư?i, bâng khuâng như mất trí. Tuy chàng đã đi qua, nhưng cái hình ảnh Lan ngồi khâu bên hiên còn như hiện mãi ra trước mắt. Kìa, rõ ràng Lan ngồi duỗi hai chân ra, cái thúng may lung tung những vụn vải, cái má đ? hây hây, con mắt đen lay láy. ?iệp lắc đầu, tiếc cái vẻ thiên nhiên của Lan, ?iệp cố hết sức tìm tòi thêm những nét thần tình, nhưng không sao nghĩ ra được nữa, vì chàng trông Lan quen quá đi mất rồi.

?iệp tưởng thử đặt cái dáng Lan ngồi khâu như thế lên trên phản nhà mình xem có hợp không , thì bỗng chàng nhớ ngay đến sự thi h?ng.

"Chắc bây gi? Lan cũng đang lẩn quẩn, muốn biết ta thi cử ra sao đây ! Khổ quá, không mượn được ai báo hộ ngay tin cho Lan biết, để nàng đừng nuôi lâu cái hy v?ng mà lại buồn nhi?u !"

Thế là ?iệp vẫn muốn yêu Lan, song chàng lại không dám yêu Lan ! Chàng thi h?ng, cảnh quẫn bách còn lẩn quất ở trong gia đình, thì bao gi? chàng dám nói đến chuyện h?i Lan làm vợ !

- A, anh đã v?, anh cho em quà đi !

?iệp giật nẩy mình, nắm lấy tay thằng bé em h? đang ôm chầm lấy cẳng và dắt nó v? nhà.

%9 thế lên trên phản nhà mình xem có hợp không , thì bỗng chàng nhớ ngay đến sự thi h?ng.

"Chắc bây gi? Lan cũng đang lẩn quẩn, muốn biết ta thi cử ra sao đây ! Khổ quá, không mượn được ai báo hộ ngay tin cho Lan biết, để nàng đừng nuôi lâu cái hy v?ng mà lại buồn nhi?u !"

Thế là ?iệp vẫn muốn yêu Lan, song chàng lại không dám yêu Lan ! Chàng thi h?ng, cảnh quẫn bách còn lẩn quất ở trong gia đình, thì bao gi? chàng dám nói đến chuyện h?i Lan làm vợ !

- A, anh đã v?, anh cho em quà đi !

?iệp giật nẩy mình, nắm lấy tay thằng bé em h? đang ôm chầm lấy cẳng và dắt nó v? nhà.

?iệp nên trên phản nhà mình xem có hợp không , thì bỗng chàng nhớ ngay đến sự thi h?ng.

"Chắc bây gi? Lan cũng đang lẩn quẩn, muốn biết ta thi cử ra sao đây ! Khổ quá, không mượn được ai báo hộ ngay tin cho Lan biết, để nàng đừng nuôi lâu cái hy v?ng mà lại buồn nhi?u !"

Thế là ?iệp vẫn muốn yêu Lan, song chàng lại không dám yêu Lan ! Chàng thi h?ng, cảnh quẫn bách còn lẩn quất ở trong gia đình, thì bao gi? chàng dám nói đến chuyện h?i Lan làm vợ !

- A, anh đã v?, anh cho em quà đi !

?iệp giật nẩy mình, nắm lấy tay thằng bé em h? đang ôm chầm lấy cẳng và dắt nó v? nhà.

?iệp nên trên phản nhà mình xem có hợp không , thì bỗng chàng nhớ ngay đến sự thi h?ng.

"Chắc bây gi? Lan cũng đang lẩn quẩn, muốn biết ta thi cử ra sao đây ! Khổ quá, không mượn được ai báo hộ ngay tin cho Lan biết, để nàng đừng nuôi lâu cái hy v?ng mà lại buồn nhi?u !"

Thế là ?iệp vẫn muốn yêu Lan, song chàng lại không dám yêu Lan ! Chàng thi h?ng, cảnh quẫn bách còn lẩn quất ở trong gia đình, thì bao gi? chàng dám nói đến chuyện h?i Lan làm vợ !

- A, anh đã v?, anh cho em quà đi !

?iệp giật nẩy mình, nắm lấy tay thằng bé em h? đang ôm chầm lấy cẳng và dắt nó v? nhà.

?iệp ngồi trên giư?ng, mở va ly ra, xếp d?n quần åg chàng nhớ ngay đến sự thi h?ng.

"Chắc bây gi? Lan cũng đang lẩn quẩn, muốn biết ta thi cử ra sao đây ! Khổ quá, không mượn được ai báo hộ ngay tin cho Lan biết, để nàng đừng nuôi lâu cái hy v?ng mà lại buồn nhi?u !"

Thế là ?iệp vẫn muốn yêu Lan, song chàng lại không dám yêu Lan ! Chàng thi h?ng, cảnh quẫn bách còn lẩn quất ở trong gia đình, thì bao gi? chàng dám nói đến chuyện h?i Lan làm vợ !

- A, anh đã v?, anh cho em quà đi !

?iệp giật nẩy mình, nắm lấy tay thằng bé em h? đang ôm chầm lấy cẳng và dắt nó v? nhà.

0iệp ngồi trên giư?ng, mở va ly ra, xếp d?n quần åg chàng nhớ ngay đến sự thi h?ng.

"Chắc bây gi? Lan cũng đang lẩn quẩn, muốn biết ta thi cử ra sao đây ! Khổ quá, không mượn được ai báo hộ ngay tin cho Lan biết, để nàng đừng nuôi lâu cái hy v?ng mà lại buồn nhi?u !"

Thế là ?iệp vẫn muốn yêu Lan, song chàng lại không dám yêu Lan ! Chàng thi h?ng, cảnh quẫn bách còn lẩn quất ở trong gia đình, thì bao gi? chàng dám nói đến chuyện h?i Lan làm vợ !

- A, anh đã v?, anh cho em quà đi !

?iệp giật nẩy mình, nắm lấy tay thằng bé em h? đang ôm chầm lấy cẳng và dắt nó v? nhà.

?iệpgồi trên giư?ng, mở va ly ra, xếp d?n quần åg chàng nhớ ngay đến sự thi h?ng.

"Chắc bây gi? Lan cũng đang lẩn quẩn, muốn biết ta thi cử ra sao đây ! Khổ quá, không mượn được ai báo hộ ngay tin cho Lan biết, để nàng đừng nuôi lâu cái hy v?ng mà lại buồn nhi?u !"

Thế là ?iệp vẫn muốn yêu Lan, song chàng lại không dám yêu Lan ! Chàng thi h?ng, cảnh quẫn bách còn lẩn quất ở trong gia đình, thì bao gi? chàng dám nói đến chuyện h?i Lan làm vợ !

- A, anh đã v?, anh cho em quà đi !

?iệp giật nẩy mình, nắm lấy tay thằng bé em h? đang ôm chầm lấy cẳng và dắt nó v? nhà.

?iệpgồi trên giư?ng, mở va ly ra, xếp d?n quần åg chàng nhớ ngay đến sự thi h?ng.

"Chắc bây gi? Lan cũng đang lẩn quẩn, muốn biết ta thi cử ra sao đây ! Khổ quá, không mượn được ai báo hộ ngay tin cho Lan biết, để nàng đừng nuôi lâu cái hy v?ng mà lại buồn nhi?u !"

Thế là ?iệp vẫn muốn yêu Lan, song chàng lại không dám yêu Lan ! Chàng thi h?ng, cảnh quẫn bách còn lẩn quất ở trong gia đình, thì bao gi? chàng dám nói đến chuyện h?i Lan làm vợ !

- A, anh đã v?, anh cho em quà đi !

?iệp giật nẩy mình, nắm lấy tay thằng bé em h? đang ôm chầm lấy cẳng và dắt nó v? nhà.

?iệp ngồi trên giư?ng, mở va ly ra, xếp d?n quần áo, sách vở. Thằng bé em chồng nẹ bên cạnh ch? quà. ?iệp trông nó, thương hại :

- Anh quên không mua quà cho em rồi. Em xem cái này cho vui vậy !

?iệp giở mấy hình vẽ trong sách Hóa H?c để làm tiệc chay thết em, nhưng thằng bé không nhai quen những món ăn vô vị ấy, nó đứng dậy chạy ra sân chơi.

?iệp thấy từ thằng bé con cũng thấy v?ng v? mình, thì lại cảm cái cảnh nghèo mà tủi thân trách phận.

D?n xong quần áo, sách vở, ?iệp dắt em ra cổng đứng ngóng mẹ. Chợt đứa ngư?i nhà ông Tú chạy lại, tay cầm cái bát, đứng tr%?iệp ngồi trên giư?ng, mở va ly ra, xếp d?n quần áo, sách vở. Thằng bé em chồng nẹ bên cạnh ch? quà. ?iệp trông nó, thương hại :

- Anh quên không mua quà cho em rồi. Em xem cái này cho vui vậy !

?iệp giở mấy hình vẽ trong sách Hóa H?c để làm tiệc chay thết em, nhưng thằng bé không nhai quen những món ăn vô vị ấy, nó đứng dậy chạy ra sân chơi.

?iệp thấy từ thằng bé con cũng thấy v?ng v? mình, thì lại cảm cái cảnh nghèo mà tủi thân trách phận.

D?n xong quần áo, sách vở, ?iệp dắt em ra cổng đứng ngóng mẹ. Chợt đứa ngư?i nhà ông Tú chạy lại, tay cầm cái bát, đứng trước m ngồi trên giư?ng, mở va ly ra, xếp d?n quần áo, sách vở. Thằng bé em chồng nẹ bên cạnh ch? quà. ?iệp trông nó, thương hại :

- Anh quên không mua quà cho em rồi. Em xem cái này cho vui vậy !

?iệp giở mấy hình vẽ trong sách Hóa H?c để làm tiệc chay thết em, nhưng thằng bé không nhai quen những món ăn vô vị ấy, nó đứng dậy chạy ra sân chơi.

?iệp thấy từ thằng bé con cũng thấy v?ng v? mình, thì lại cảm cái cảnh nghèo mà tủi thân trách phận.

D?n xong quần áo, sách vở, ?iệp dắt em ra cổng đứng ngóng mẹ. Chợt đứa ngư?i nhà ông Tú chạy lại, tay cầm cái bát, đứng trước m ngồi trên giư?ng, mở va ly ra, xếp d?n quần áo, sách vở. Thằng bé em chồng nẹ bên cạnh ch? quà. ?iệp trông nó, thương hại :

- Anh quên không mua quà cho em rồi. Em xem cái này cho vui vậy !

?iệp giở mấy hình vẽ trong sách Hóa H?c để làm tiệc chay thết em, nhưng thằng bé không nhai quen những món ăn vô vị ấy, nó đứng dậy chạy ra sân chơi.

?iệp thấy từ thằng bé con cũng thấy v?ng v? mình, thì lại cảm cái cảnh nghèo mà tủi thân trách phận.

D?n xong quần áo, sách vở, ?iệp dắt em ra cổng đứng ngóng mẹ. Chợt đứa ngư?i nhà ông Tú chạy lại, tay cầm cái bát, đứng trước mặt ?iệp, h?i :

- Thưa cậu, nhà có đ?o, sách vở. Thằng bé em chồng nẹ bên cạnh ch? quà. ?iệp trông nó, thương hại :

- Anh quên không mua quà cho em rồi. Em xem cái này cho vui vậy !

?iệp giở mấy hình vẽ trong sách Hóa H?c để làm tiệc chay thết em, nhưng thằng bé không nhai quen những món ăn vô vị ấy, nó đứng dậy chạy ra sân chơi.

?iệp thấy từ thằng bé con cũng thấy v?ng v? mình, thì lại cảm cái cảnh nghèo mà tủi thân trách phận.

D?n xong quần áo, sách vở, ?iệp dắt em ra cổng đứng ngóng mẹ. Chợt đứa ngư?i nhà ông Tú chạy lại, tay cầm cái bát, đứng trước mặt ?iệp, h?i :

- Thưa cậu, nhà có đ?o, sách vở. Thằng bé em chồng nẹ bên cạnh ch? quà. ?iệp trông nó, thương hại :

- Anh quên không mua quà cho em rồi. Em xem cái này cho vui vậy !

?iệp giở mấy hình vẽ trong sách Hóa H?c để làm tiệc chay thết em, nhưng thằng bé không nhai quen những món ăn vô vị ấy, nó đứng dậy chạy ra sân chơi.

?iệp thấy từ thằng bé con cũng thấy v?ng v? mình, thì lại cảm cái cảnh nghèo mà tủi thân trách phận.

D?n xong quần áo, sách vở, ?iệp dắt em ra cổng đứng ngóng mẹ. Chợt đứa ngư?i nhà ông Tú chạy lại, tay cầm cái bát, đứng trước mặt ?iệp, h?i :

- Thưa cậu, nhà có đ?o, sách vở. Thằng bé em chồng nẹ bên cạnh ch? quà. ?iệp trông nó, thương hại :

- Anh quên không mua quà cho em rồi. Em xem cái này cho vui vậy !

?iệp giở mấy hình vẽ trong sách Hóa H?c để làm tiệc chay thết em, nhưng thằng bé không nhai quen những món ăn vô vị ấy, nó đứng dậy chạy ra sân chơi.

?iệp thấy từ thằng bé con cũng thấy v?ng v? mình, thì lại cảm cái cảnh nghèo mà tủi thân trách phận.

D?n xong quần áo, sách vở, ?iệp dắt em ra cổng đứng ngóng mẹ. Chợt đứa ngư?i nhà ông Tú chạy lại, tay cầm cái bát, đứng trước mặt ?iệp, h?i :

- Thưa cậu, nhà có đ?o, sách vở. Thằng bé em chồng nẹ bên cạnh ch? quà. ?iệp trông nó, thương hại :

- Anh quên không mua quà cho em rồi. Em xem cái này cho vui vậy !

?iệp giở mấy hình vẽ trong sách Hóa H?c để làm tiệc chay thết em, nhưng thằng bé không nhai quen những món ăn vô vị ấy, nó đứng dậy chạy ra sân chơi.

?iệp thấy từ thằng bé con cũng thấy v?ng v? mình, thì lại cảm cái cảnh nghèo mà tủi thân trách phận.

D?n xong quần áo, sách vở, ?iệp dắt em ra cổng đứng ngóng mẹ. Chợt đứa ngư?i nhà ông Tú chạy lại, tay cầm cái bát, đứng trước mặt ?iệp, h?i :

- Thưa cậu, nhà có đỗ không, cậu cho tôi xin một bát.

- Anh xin đỗ làm gì?

- Tôi không biết.

?iệp nhanh trí hiểu ngay. Tự nhiên chàng thấy trong lòng hồi hộp, bèn h?i gặng:

- Anh không biết? Ai sai anh đi xin?

- Thưa cậu, cô tôi.

?iệp lặng ngư?i một lát :

- Ông có nhà không?

- Thưa cậu, ông tôi đi vắng từ hôm qua, chi?u mới v?.

- Anh v? nói rằng nhà tôi hiện nay không có đỗ, nhưng ít lâu nữa thì thế nào cũng có.

Thằng ngư?i nhà vâng, rồi cầm bát đi thẳng. ?iệp thấy nó không quay v?, bèn g?i giật lại:

- Anh đi đâuB0ớc mặt ?iệp, h?i :

- Thưa cậu, nhà có đỗ không, cậu cho tôi xin một bát.

- Anh xin đỗ làm gì?

- Tôi không biết.

?iệp nhanh trí hiểu ngay. Tự nhiên chàng thấy trong lòng hồi hộp, bèn h?i gặng:

- Anh không biết? Ai sai anh đi xin?

- Thưa cậu, cô tôi.

?iệp lặng ngư?i một lát :

- Ông có nhà không?

- Thưa cậu, ông tôi đi vắng từ hôm qua, chi?u mới v?.

- Anh v? nói rằng nhà tôi hiện nay không có đỗ, nhưng ít lâu nữa thì thế nào cũng có.

Thằng ngư?i nhà vâng, rồi cầm bát đi thẳng. ?iệp thấy nó không quay v?, bèn g?i giật lại:

- Anh đi đâu thế%3ặt ?iệp, h?i :

- Thưa cậu, nhà có đỗ không, cậu cho tôi xin một bát.

- Anh xin đỗ làm gì?

- Tôi không biết.

?iệp nhanh trí hiểu ngay. Tự nhiên chàng thấy trong lòng hồi hộp, bèn h?i gặng:

- Anh không biết? Ai sai anh đi xin?

- Thưa cậu, cô tôi.

?iệp lặng ngư?i một lát :

- Ông có nhà không?

- Thưa cậu, ông tôi đi vắng từ hôm qua, chi?u mới v?.

- Anh v? nói rằng nhà tôi hiện nay không có đỗ, nhưng ít lâu nữa thì thế nào cũng có.

Thằng ngư?i nhà vâng, rồi cầm bát đi thẳng. ?iệp thấy nó không quay v?, bèn g?i giật lại:

- Anh đi đ%A thế%3ặt ?iệp, h?i :

- Thưa cậu, nhà có đỗ không, cậu cho tôi xin một bát.

- Anh xin đỗ làm gì?

- Tôi không biết.

?iệp nhanh trí hiểu ngay. Tự nhiên chàng thấy trong lòng hồi hộp, bèn h?i gặng:

- Anh không biết? Ai sai anh đi xin?

- Thưa cậu, cô tôi.

?iệp lặng ngư?i một lát :

- Ông có nhà không?

- Thưa cậu, ông tôi đi vắng từ hôm qua, chi?u mới v?.

- Anh v? nói rằng nhà tôi hiện nay không có đỗ, nhưng ít lâu nữa thì thế nào cũng có.

Thằng ngư?i nhà vâng, rồi cầm bát đi thẳng. ?iệp thấy nó không quay v?, bèn g?i giật lại:

- Anh đi đâu thế?

- Tôi đi xin nhà khác vậy !

- Không, anh hãE1?? không, cậu cho tôi xin một bát.

- Anh xin đỗ làm gì?

- Tôi không biết.

?iệp nhanh trí hiểu ngay. Tự nhiên chàng thấy trong lòng hồi hộp, bèn h?i gặng:

- Anh không biết? Ai sai anh đi xin?

- Thưa cậu, cô tôi.

?iệp lặng ngư?i một lát :

- Ông có nhà không?

- Thưa cậu, ông tôi đi vắng từ hôm qua, chi?u mới v?.

- Anh v? nói rằng nhà tôi hiện nay không có đỗ, nhưng ít lâu nữa thì thế nào cũng có.

Thằng ngư?i nhà vâng, rồi cầm bát đi thẳng. ?iệp thấy nó không quay v?, bèn g?i giật lại:

- Anh đi đâu thế?

- Tôi đi xin nhà khác vậy !

- Không, anh hãE1?? không, cậu cho tôi xin một bát.

- Anh xin đỗ làm gì?

- Tôi không biết.

?iệp nhanh trí hiểu ngay. Tự nhiên chàng thấy trong lòng hồi hộp, bèn h?i gặng:

- Anh không biết? Ai sai anh đi xin?

- Thưa cậu, cô tôi.

?iệp lặng ngư?i một lát :

- Ông có nhà không?

- Thưa cậu, ông tôi đi vắng từ hôm qua, chi?u mới v?.

- Anh v? nói rằng nhà tôi hiện nay không có đỗ, nhưng ít lâu nữa thì thế nào cũng có.

Thằng ngư?i nhà vâng, rồi cầm bát đi thẳng. ?iệp thấy nó không quay v?, bèn g?i giật lại:

- Anh đi đâu thế?

- Tôi đi xin nhà khác vậy !

- Không, anh hãE1?? không, cậu cho tôi xin một bát.

- Anh xin đỗ làm gì?

- Tôi không biết.

?iệp nhanh trí hiểu ngay. Tự nhiên chàng thấy trong lòng hồi hộp, bèn h?i gặng:

- Anh không biết? Ai sai anh đi xin?

- Thưa cậu, cô tôi.

?iệp lặng ngư?i một lát :

- Ông có nhà không?

- Thưa cậu, ông tôi đi vắng từ hôm qua, chi?u mới v?.

- Anh v? nói rằng nhà tôi hiện nay không có đỗ, nhưng ít lâu nữa thì thế nào cũng có.

Thằng ngư?i nhà vâng, rồi cầm bát đi thẳng. ?iệp thấy nó không quay v?, bèn g?i giật lại:

- Anh đi đâu thế?

- Tôi đi xin nhà khác vậy !

- Không, anh hãE1?? không, cậu cho tôi xin một bát.

- Anh xin đỗ làm gì?

- Tôi không biết.

?iệp nhanh trí hiểu ngay. Tự nhiên chàng thấy trong lòng hồi hộp, bèn h?i gặng:

- Anh không biết? Ai sai anh đi xin?

- Thưa cậu, cô tôi.

?iệp lặng ngư?i một lát :

- Ông có nhà không?

- Thưa cậu, ông tôi đi vắng từ hôm qua, chi?u mới v?.

- Anh v? nói rằng nhà tôi hiện nay không có đỗ, nhưng ít lâu nữa thì thế nào cũng có.

Thằng ngư?i nhà vâng, rồi cầm bát đi thẳng. ?iệp thấy nó không quay v?, bèn g?i giật lại:

- Anh đi đâu thế?

- Tôi đi xin nhà khác vậy !

- Không, anh hãy v? cái đã.

- Cậu bắt tôi v? thì cô tôi mắng tôi, để tôi đi cho được việc.

- Anh hãy v? trả l?i thế cho tôi.

- Việc gì phải trả l?i, thưa cậu, tôi xin được đỗ thì thôi chứ gì !

- Không, anh cứ v? rồi hãy hay.

- Vâng, thì tôi v?.

Thằng ngư?i nhà quay gót trở lại nhưng nó vừa đi được dăm bước, ?iệp đã g?i giật lại và h?i:

- À quên, anh nói với cô thế nào?

- Tôi bẩm bà đi vắng.

?iệp trợn mắt:

- Anh phải nói như câu của tôi dặn, là nhà tôi hiện nay khô2u thế?

- Tôi đi xin nhà khác vậy !

- Không, anh hãy v? cái đã.

- Cậu bắt tôi v? thì cô tôi mắng tôi, để tôi đi cho được việc.

- Anh hãy v? trả l?i thế cho tôi.

- Việc gì phải trả l?i, thưa cậu, tôi xin được đỗ thì thôi chứ gì !

- Không, anh cứ v? rồi hãy hay.

- Vâng, thì tôi v?.

Thằng ngư?i nhà quay gót trở lại nhưng nó vừa đi được dăm bước, ?iệp đã g?i giật lại và h?i:

- À quên, anh nói với cô thế nào?

- Tôi bẩm bà đi vắng.

?iệp trợn mắt:

- Anh phải nói như câu của tôi dặn, là nhà tôi hiện nay không có ğ

- Tôi đi xin nhà khác vậy !

- Không, anh hãy v? cái đã.

- Cậu bắt tôi v? thì cô tôi mắng tôi, để tôi đi cho được việc.

- Anh hãy v? trả l?i thế cho tôi.

- Việc gì phải trả l?i, thưa cậu, tôi xin được đỗ thì thôi chứ gì !

- Không, anh cứ v? rồi hãy hay.

- Vâng, thì tôi v?.

Thằng ngư?i nhà quay gót trở lại nhưng nó vừa đi được dăm bước, ?iệp đã g?i giật lại và h?i:

- À quên, anh nói với cô thế nào?

- Tôi bẩm bà đi vắng.

?iệp tr

badmintonwawa
04-20-2005, 04:18 PM
VDA_ClubV I definitely agree with you.