PDA

View Full Version : Sống Cuộc Đời Như THƯỢNG ĐẾxuanthu
01-11-2009, 03:33 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/veggierelition-aulac.jpg

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/okhoaal8.jpgSống Cuộc Đời Như THƯỢNG ĐẾ


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị , Los Angles , CA , Hoa Kỳ , ngày 8 tháng 7 , 1997. ( Nguyên văn tiếng Anh ) DVD số 588.

( Sống cuộc đời như Thượng Đế và trở thành thiên thần hộ mạng của chính mình ).

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/honghieu5tt7.gif Chúng ta phải thay đổi cách sống của chính mình , chứ không phải những điều bên ngoài , như là thời tiết . Nếu đa số nhân loại vẫn sống một cuộc sống không đạo đức , thì đời sống sẽ vẫn tệ - nếu không ở đây thì ở đằng kia . Và có khi chúng ta cũng phải chia sẽ cộng nghiệp . dù không làm gì cả . Bởi vì khi sống trong một quốc gia , chúng ta phải chia sẽ nghiệp chướng của quốc gia đó .

Cho nên những người không chọn một đời sống đạo đức , hay theo ý trời , sẽ không có được thể nghiệm thiên đàng tại thế , vì chúng ta sẽ thành những gì mình chọn lựa . Luật nhân quả luôn luôn hoàn mỹ ở bất cứ nơi nào . Nếu cứ giữ lối sống thấp kém , tiếp tục sát sinh và làm đủ chuyện vô đạo đức về thể xác , thì dĩ nhiên nghiệp chướng xấu sẽ đến . Điều này không có gì đáng ngạc nhiên , bởi vì đồng thanh tương ứng , đồng khí tương cầu . Những chấn động lực thấp hấp dẫn từ trường thấp đem đến thiên tai , phiền nhiễu , bất hạnh và hỗn loạn . Nhưng nếu chúng ta sống cao thượng và chọn cách sống theo Thượng Đế , thì những điều thánh thiện sẽ rót vào cuộc đời mình . Đó là lý do sau khi Tâm Ấn , khi quý vị thiền và tịnh hoá chính mình , bên ngoài ăn chay , bên trong có thức ăn thiên đàng , thế rồi cuộc đời quý vị sẽ trở nên ngày càng tốt đẹp . Đó cũng là vì đồng thanh tương ứng . Quý vị trở thành giống như thiên đàng , cho nên thu hút nhiều ân sủng thiên đàng .

Hầu hết những người không có khát vọng về tâm linh sẽ sống theo lối thấp . Nhiều người chọn cách sống theo tiêu chuẩn thú vật , cho nên họ thu hút đủ loại từ trường thú vật , hoặc năng lực thấp kém , rồi năng lực thấp kém này sẽ đưa nhiều thiên tai , bất hạnh và phiền muộn . Năng lực thiên đàng đem đến niềm vui , chân phúc và ân sủng , bởi vì đó là thiên đàng . Và một từ trường đẳng cấp thấp hoặc xấu sẽ đem đến một phẩm chất đời sống thấp kém , hay những diễn biến có phẫm chất xấu vào đời sống con người . Đồng thanh tương ứng , do đó nếu muốn cuộc đời mình luôn luôn ở thiên đàng , chúng ta phải hành động như những chúng sinh thiên đàng , và thu hút loại ân điển này đến cho mình . Điều này rất đơn giản , không cần phải khai ngộ mới hiểu được .

Có những người luôn luôn hành động theo cách xấu , và khi hậu quả đến , họ đổ lỗi cho Thượng Đế , nói rằng Ngài không ban ân phước cho họ . Họ đổ lỗi cho đủ thứ : cho hoàng cảnh , cho người khác , cho bạn bè hay người thân trong gia đình . Nhưng không phải , chính họ đã thu hút những tai nạn này , bởi vì cách hành động của họ phát sinh những năng lực tai nạn . Và những năng lực tai nạn này , theo luật : " đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu " sẽ hấp dẫn thêm năng lực tai nạn , cho đến khi có đủ những năng lực loại này để tạo thành thiên tai . Và rồi thiên tai sẽ bao quanh người họ qua đủ loại hình dáng , qua mọi sự kiện , và qua đủ loại người khác nhau .

Cho nên nếu tôi hay bất cứ vị Minh sư nào đòi hỏi quý vị phải giữ giới luật , ăn chay , tịnh hoá thân thể , tịnh hoá tâm linh và tinh thần bằng thiền định , bằng cách giữ thân khẩu ý trong sạch , đều là để cho quý vị hấp dẫn tất cả những năng lực tinh khiết và ân điển thiên đàng đến cho mình . Không phải Minh sư nghiêm khắc muốn kiểm soát cuộc đời quý vị và bảo quý vị phải làm gì , không phải yêu cầu quý vị giữ giới luật để lợi ích cho người nào khác . Đó là cho lợi ích của chính quý vị , bởi vì tất cả mọi việc tốt quý vị làm sẽ hấp dẫn những điều tốt đến cho quý vị . Nếu quý vị luôn luôn làm tốt thì càng ngày càng nhiều điều tốt sẽ tới hoài . Và những điều tốt càng đến nhiều , những điều xấu càng ít đến , bởi vì khi đó quý vị sẽ được bao bọc bởi một bức tường dầy của năng lực tốt . Cho dù quý vị muốn làm xấu cũng khó .

Một khi quý vị trở thành người tốt hay làm việc tốt , thì nó cứ tiếp tục , như là phát sinh năng lực tốt . rồi sẽ hấp dẫn thêm năng lực tốt , và rồi quý vị sẽ cảm thấy mạnh hơn trong sự thiện lành . Rồi quý vi sẽ làm thêm điều tốt , càng làm điều tốt , càng nhiều năng lực tốt sẽ đến . Và những năng lực tốt sẽ đưa đến những năng lực tốt hơn nữa . Rồi quý vị sẽ luôn luôn được bảo vệ bởi một từ trường của thiên đàng . Vậy thiên tai đâu làm sao đến gần quý vị được ? Quý vị được bao bọc . Quý vị được bảo vệ ! Không cần phải có long thần hộ pháp bảo vệ , không cần phải tin vào thiên thần hộ mạng . Quý vị tự bảo hộ chính mình . Quý vị là thiên thần của chính mình !

http://www.SupremeMasterTV.com/au
( http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end7.gifhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end-tree.gifTôn giáo - http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/honghieu5tt7.gif Trách nhiệm - Đạo đức http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/eusa_pray.gif ! )


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/sosbtn_copy.gif

we_all_01
06-25-2009, 07:08 PM
http://i43.tinypic.com/160vnfq.jpg