PDA

View Full Version : Ngày lễ các thánh & đêm trước đóNhím Hoàng Kim
02-07-2009, 05:42 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif (http://imageshack.us)

Ngày lễ các thánh & đêm trước đó (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=ee_au&wr_id=124&goto_url=&page=17&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif (http://imageshack.us)