PDA

View Full Version : Truyền Thống Cao Thượng Của Tu Sĩ Dòng Tu FranciscoNhím Hoàng Kim
02-06-2009, 08:42 AM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif (http://imageshack.us)

NGUỒN GỐC CAO THƯỢNG

Truyền Thống Cao Thượng Của Tu Sĩ Dòng Tu Francisco (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=onl_au&wr_id=19&goto_url=&page=2&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif (http://imageshack.us)