PDA

View Full Version : Những Chuyện Ngụ Ngôn Do Chúa Giê-su KểNhím Hoàng Kim
01-30-2009, 05:29 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif (http://imageshack.us)


Những Chuyện Ngụ Ngôn Do Chúa Giê-su Kể (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=bmd_au&wr_id=95&goto_url=&page=22&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif (http://imageshack.us)