PDA

View Full Version : Tại sao Phật Không Cứu Chúng Sanh Ở Địa Ngụcxuanthu
01-11-2009, 03:13 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/0066.jpg


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart2.gif

GIỮA THẦY VÀ TRÒ


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/honghieusk4.gif Tại Sao Phật Không Cứu Chúng Sinh Ở Địa Ngục [Phần 1-2] Phần 1


http://www.suprememastertv.com/bbs/board.php?bo_table=bmd&wr_id=406&goto_url=&page=3&url=link2_0#v
( http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end7.gifhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end-tree.gifTôn giáo - http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/honghieu5tt7.gif Trách nhiệm - Đạo đức http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/eusa_pray.gif ! )
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/sosbtn_copy.gif


Cứu người như cứu hoả
Thương người như thương ta !

xuanthu
01-18-2009, 03:35 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/0066.jpg

Chúng Ta Thật Sự Không Biết Ai Là Ai

Thanh Hải Vô Thượng Sư kể , Los Angles , California ngày 31 tháng 8 , 1997 ( nguyên văn tiếng Anh ) Băng thâu hình số 589 .

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart2.gif Có một lần , Đức Phật đi khất thực . Nhưng có một người đàn ông giàu có đuổi Đức Phật đi và mắng Ngài . Đức Phật nói :" Ông là một vị ' Phật ' rất vô minh ! Ông kết hôn với mẹ của mình , và ông ăn thịt cha của ông , vậy mà còn đứng đó la tôi ". Người chủ nhà rất bối rối không hiểu , liền xin giải thích .

Thế nên Đức Phật nói với ông :" Người vợ mà ông đang có hiên giờ là mẹ của ông trong kiếp trước . Con heo ông đang ăn bây giờ là cha của ông trong kiếp trước . Và con chó là bà nội của ông trước kia . Thế mà ông đá con chó , ăn thịt cha của ông và ngủ với mẹ của ông . Vậy thì ông nghĩ sao ? " Khi Phật nói thế , bất chợt người chủ nhà nhận ra đó là sự thật . Ông trở nên sám hối và theo Đức Phật sau đó .

Vì thế , chúng ta không bao giờ biết ai là "ai" . Nhưng tốt hơn là chúng ta không nhận ra hay không biết gì nhiều về tiền kiếp . Bởi gì thật sự đó chỉ là năng lực còn sót lại ; không phải cùng một thân thể . Lực lượng của từ trường còn sót lại , năng lực của dục vọng và những nguyện ước chưa hoàn thành trong tiền kiếp của người đó còn sót lại , trong một thân thể khác . Vậy thật ra , đó là mẹ của chúng ta , nhưng cũng không phải . Quý vị hiểu ý tôi không ? Đó là mẹ của chúng ta , nhưng không phải , bởi vì khi bà tái sinh , bà đã hoà lẫn với năng lực khác . Còn một cái gì sót lại , nhưng một cái gì mới . Và thân thể cũng khác nữa .

Cho nên đừng làm phức tạp cuộc sống bằng cách xen vào quá khứ hoặc tương lai . Hãy để tự nhiên ! Hiện tại mình có gì tức là mình có đó .

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/an-bar.gif

...Này Ðại Huệ, ta quan sát chúng sinh trong luân hồi lục đạo, cùng nhau ở trong sinh tử, chung nhau nuôi sống, đắp đổi làm cha mẹ, anh chị em với nhau… Họ cũng có thể sinh vào đường khác (súc sinh, ngạ quỷ, thiên nhân, v.v.), đường thiện, đường ác, thường làm quyến thuộc lẫn nhau. Do nhân duyên đó, ta quan sát thấy TẤT CẢ THỊT MÀ CHÚNG SINH ĂN ĐỀU LÀ THỊT NGƯỜI THÂN CỦA HỌ.


(*Lục đạo: thiên nhân, người, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, chúng sinh địa ngục)

~ Kinh Lăng Già


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gif

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/smlogo.gif BETWEEN MASTER & DISCIPLES
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end7.gifTrích Kinh Tam Tạng Phật giáo: Kinh ví dụ tấm vải http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/qa-cc.gif


http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=bmd_au&wr_id=460&goto_url=&url=link2_0&eps_no=783&show=bmd&flag=0#v
(Giáo lý thánh thiện của Như Lai dành cho các đồ đệ trong Tăng đoàn khi còn tại thế )


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/sosbtn_copy.gif

xuanthu
01-18-2009, 06:04 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/thumbnailCAZ1IOW3.jpg
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart2.gif Under the Big Top:Inhumane Treatment of Circus Animals

http://suprememastertelevision.com/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty&wr_id=11&goto_url=&sca=&page=&url=link2_0
( http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end-tree.gif Ăn chay từ bi - http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/eusa_pray.gif Ăn chay cao thượng - http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/honghieu5tt7.gif Ăn chay hoà bình ! http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end7.gif )

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/sosbtn_copy.gif

xuanthu
01-19-2009, 04:18 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/0066.jpg


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/endb.gif
BETWEEN MASTER & DISCIPLES


Giữa Phật & tăng: Đại kinh bốn mươi

http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=bmd_au&wr_id=321&goto_url=&page=8&url=link2_0&eps_no=547&show=bmd&flag=0#v

( http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/eusa_pray.gifhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end7.gif Bi - Trí - Dũng . Giới - Định - Huệ http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end-tree.gif )


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gif

xuanthu
01-21-2009, 03:19 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/veggierelition-aulac.jpg

Hòa Hảo Buddhism Part 1-2-3-4

http://www.suprememastertv.com/bbs/board.php?bo_table=onl&wr_id=25&goto_url=veg&page=2&url=link2_0#v
( http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/luv.gif Tôn giáo - Trách nhiệm - Đạo đức ! http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/eusa_pray.gif )

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gif

xuanthu
01-23-2009, 06:16 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end7.gif It is foolish to lay out money for the purchase of repentance.

Benjamin Franklin
1706-1790, American Scientist, Publisher, Diplomat

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/thumb_onlyphotosY_aa_listffssdf2-4.jpg
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/okhoaal8.jpg

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart2.gif A Great Mission: Saving the Planet Nov 26, 2008 California


http://www.suprememastertv.com/bbs/board.php?bo_table=featured&wr_id=216&goto_url=&url=link3_0
( http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/luv.gif Tôn Giáo - http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/honghieu5tt7.gif Trách Nhiệm - http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/eusa_pray.gif Cứu Rỗi ! )

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gif

2009-2011

xuanthu
01-24-2009, 03:27 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/thumb_onlyphotosY_aa_listffssdf7525.jpg

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/okhoaal8.jpghttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/ap-logo.gif


Spiritual Practice and Precepts Part 1-2-3-4-5


http://suprememastertelevision.com/bbs/board.php?bo_table=wow&wr_id=263&goto_url=&url=link2_0
( http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/luv.gif Tôn Giáo - http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/honghieu5tt7.gif Trách Nhiệm - http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/eusa_pray.gif Cứu Rỗi ! )

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gif
2009 -2011

xuanthu
01-25-2009, 08:40 AM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/thumb_onlyphotosY_aa_listffssdf2-4.jpg
PHIM VỀ THAY ĐỔI KHÍ HẬU http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/qa-cc.gif

Phát hình lại SOS! Hội Thảo Quốc Tế Về Hâm Nóng Toàn Cầu, Với Vị Khách Đặc Biệt, Thanh Hải Vô Thượng Sư Phần 2

http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=sos_video_au&wr_id=15&url=link2_1#v

( S O S - 300.000.000 thuần chay hầu đáp ứng khối lượng cần thiết trong vòng hai năm " 2009 - 2011 " ! http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/eusa_pray.gif )

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gif
2009 - 2011


Người hỏi: Hyun-Jung Berger (Nghệ sĩ đàn hồ cầm nổi tiếng thế giới sống ở Đức)

Hyun-Jung Berger: Theo như tôi biết, nhiều người ở Âu châu đang ăn chay, để bảo vệ thú vật. Và vì môi sinh, người ta cố gắng không lái xe và không đi máy bay. Và Ngài nói rằng chúng ta cần phải ăn chay vì môi sinh? Điều này có thể tạo ảnh hưởng chăng, và để cứu địa cầu, bao nhiêu người cần chuyển sang trường chay?

Thanh Hải Vô Thượng Sư: Cách đây vài tháng, khi Truyền Hình Vô Thượng Sư hỏi ý kiến tôi một câu hỏi tương tự, tôi nói với họ rằng ít nhất phân nửa dân số trên tinh cầu phải ăn chay, thì chúng ta có thể ngưng hoặc chận đứng hâm nóng toàn cầu ở mức độ hiện tại. Nhưng bây giờ, cần ít nhất hai phần ba dân số, nếu chúng ta chỉ dựa vào việc đó.

Nếu chúng ta chỉ dựa vào trường chay, hai phần ba dân số phải ăn chay, thì chúng ta có thể ngưng sự hâm nóng hoàn cầu ở tình trạng như hiện giờ. Và rồi địa cầu, hành tinh này sẽ hồi phục. Mau hay chậm, cũng tùy vào một số yếu tố khác, như ân sủng của thiên đàng, nỗ lực của con người, sự phối hợp giữa các quốc gia và người dân.
Chúng ta càng trì hoãn, số người ăn chay chúng ta cần càng nhiều.

Nhưng ngay bây giờ, nếu có ai nghe lời, chúng ta phải ngừng mọi sự giết chóc.

Dù đó là giết người hay giết thú vật. Chúng ta phải ngừng lập tức. Rồi chúng ta có thể ngừng thay đổi khí hậu ở mức hiện tại, và rồi chúng ta có thể có thêm thời gian để giúp hành tinh hồi phục, và chúng ta có thể phát triển một số kỹ thuật mới hơn, hầu giúp đối phó, giúp thích nghi với môi trường mới, thay đổi khí hậu mới.


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/0066.jpg

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/rose1.gif A Nan, người tu hành muốn được nhập định (Thánh Lễ), trước tiên phải nghiêm túc tuân theo quy luật sống trong sạch để cắt đứt tâm tham BẰNG CÁCH TRÁNH ĂN THỊT VÀ UỐNG RƯỢU… A Nan, nếu không tránh nhục dục và sát sinh, họ sẽ không bao giờ thoát khỏi tam giới.
( http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/rose1.gif Trực tiếp hoặc gián tiếp )

Kinh Lăng Nghiêmhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart-1.gif

Cứu người như cứu hoả
Thương người như thương ta !

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/honghieu2vx3.gif

xuanthu
02-04-2009, 03:50 PM
When men speak ill of thee, live so as nobody may believe them.http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/rose1.gif
Plato
BC 427?-347?, Greek Philosopher
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/rose1.gif

xuanthu
02-08-2009, 06:35 AM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/0066.jpg

“Since all sentient beings are equal as my only son, how can I allow my followers to eat the flesh of my son? Eating meat to me is out of the question. I have never allowed, I am not allowing, and I will never allow this practice - I have strictly condemned eating meat in every way.”

(the Historical Buddha)

:o :o :o

Stop Animal Cruelty
( Nhất tướng công thành vạn cốt khô !! http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/honghieusk4.gif )


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/thumb_onlyphotosY_aa_listffssdf5634.jpg


http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&goto_url=veg

( http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end7.gifIt is foolish to lay out money for the purchase of repentance.:o )

Benjamin Franklin
1706-1790, American Scientist, Publisher, Diplomat
:love

xuanthu
02-22-2009, 05:49 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/thumb_onlyphotosY_aa_listffssdf2-4.jpg
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/okhoaal8.jpg
GIỮA THẦY và TRÒ http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart2.gif
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/rose1.gif Hội Thảo Đặc Biệt Với Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Thái Lan Phần 2

http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=bmd_au&wr_id=31&url=link2_1#v
( http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end7.gif Pháp môn Quán Âm và Ân điển của người Ba Tư http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/rose1.gif )

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/rose1.gifHeaven will be inherited by every man who has heaven in his soul.
Henry Ward Beecherhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end7.gif
1813-1887, American Preacher, Orator, Writer

2009 http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gif 2011

xuanthu
03-06-2009, 01:04 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/okhoaal8.jpg
GIỮA THẦY và TRÒ
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/earth_s.gifTrích Kinh Tam Tạng Phật giáo: Tương Ưng Bộ Tương Ưng Chư Thiên

http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=bmd_au&wr_id=512&goto_url=&url=link2_0&eps_no=874&show=bmd&flag=0#v
( http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/luv.gif Tôn Giáo - http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/honghieu5tt7.gif Trách Nhiệm - http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/eusa_pray.gif Cứu Rỗi ! )
( S O S - 300.000.000 thuần chay hầu đáp ứng khối lượng cần thiết trong vòng hai năm " 2009 - 2011 " ! http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/eusa_pray.gif )

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/0066.jpg

Monks, a householder follower should not engage in five types of business.

Which five?
Business in weapons,
business in human beings,
BUSINESS IN MEAT,
business in intoxicants,
and business in poison.

Vanijja Sutta


When men speak ill of thee, live so as nobody may believe them.http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/rose1.gif

Plato
BC 427?-347?, Greek Philosopher

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gif
2009 - 2011

xuanthu
03-29-2009, 08:34 AM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/thumb_onlyphotosY_aa_listffssdf2-4.jpg
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/line1.gif
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/okhoaal8.jpg
Chủ đề:
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/earth_s.gif Trao Đổi Trí Thức và Tâm Linh 1&2
Ngày và địa điểm : 6 tháng 5, 2000. Academia Sinica, Đài Bắc, Formosa

http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=wow_au&wr_id=30&goto_url=&page=14&url=link2_0&eps_no=&show=wow&flag=0#v
( http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/luv.gif Tôn Giáo - http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/honghieu5tt7.gif Trách Nhiệm - http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/eusa_pray.gif Cứu Rỗi ! )
( S O S - 300.000.000 thuần chay hầu đáp ứng khối lượng cần thiết trong vòng hai năm " 2009 - 2011 " ! http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/eusa_pray.gif )

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/0066.jpg

Monks, a householder follower should not engage in five types of business.

Which five?
Business in weapons,
business in human beings,
BUSINESS IN MEAT,
business in intoxicants,
and business in poison.

Vanijja Sutta


When men speak ill of thee, live so as nobody may believe them.

Plato
BC 427?-347?, Greek Philosopher

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gif
2009 - 2011

we_all_01
06-25-2009, 07:07 PM
http://i43.tinypic.com/160vnfq.jpg

xuanthu
09-06-2009, 06:43 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/SMTV3rdAnniversary-1.jpg

Dear Friends,

We invite you to watch Supreme Master TV’s 3rd Anniversary Concert, “Rejoicing in Our Green Planet and Peaceful Life.”

Airing September 7 to 12, 2009 on Enlightening Entertainment!
Airing times in Los Angeles for each day: 2AM, 8AM, 2PM, 8PM

Sept. 7: “Rejoicing in Our Green Planet and Peaceful Life” Part 1
Sept. 8: “Rejoicing in Our Green Planet and Peaceful Life” Part 2
Sept. 9: “Rejoicing in Our Green Planet and Peaceful Life” Part 3
Sept. 10: “Rejoicing in Our Green Planet and Peaceful Life” Part 4
Sept. 11: “Rejoicing in Our Green Planet and Peaceful Life” Part 5
Sept. 12: “Rejoicing in Our Green Planet and Peaceful Life” Part 6In North America , our programs can be viewed:
1. via free to air satellite on Galaxy 19 (97º W)
2. via live webstreaming at www.SupremeMasterTV.com

For further channel info, please visit: www.suprememastertv.com/satellite

Wishing you a blessed day!

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/iloveu.gif

xuanthu
11-27-2009, 08:10 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/Buddha-4.jpg

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gif
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/o_heartbeat07.gifMonks, there are beings who suffer not from disease of body for 1 year, for 2 years... even for 100 years. But it is hard to find in the world beings who can admit freedom from mental disease even for one moment, save only those who have destroyed delusions.
Này các Tăng chúng, ngay trong tất cả các chúng sanh nào mà không bị mang thân bệnh trong một năm, hai năm ... ngay cả 100 năm. Nhưng điều khó tìm trong nhân gian này là có được một chúng sanh nào có thể thú nhận rằng mình đã tự thoát khỏi chứng hủ bại tinh thần trong một sát na, cứu giúp những chúng sanh đã tự phá những hoang tưởng thôi.http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/o_heartbeat07.gif

The Buddha
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/homage.gif

:D :D :D