PDA

View Full Version : ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHÍNH XÁC MỘT BẬC THẦY TÂM HỒNSông Xanh
12-25-2008, 07:44 PM
ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHÍNH XÁC MỘT BẬC THẦY TÂM HỒN

http://farm4.static.flickr.com/3279/2953858020_3672ae44fa.jpg

Hình Đức Đạt Lai Lạt Ma

Để đánh giá chính xác năng lực và những phẩm chất cần thiết cùa một bậc thầy tâm hồn mà chúng ta đang muốn theo học hỏi, chúng ta cần có được những kiến thức về những nguyên lý cơ bản của Phật giáo và phải biết rõ một bậc thầy tâm hồn thì cần phải có những phẩm chất nào. Chúng ta phải lắng nghe họ truyền đạt một cách khách quan và xem xét cách cư xử của họ trong suốt một khoảng thời gian dài. Bằng những cách như vậy, chúng ta có thể quyết định được liệu người đó có đủ khả năng để dẫn dắt chúng ta tới sự giác ngộ hay không.

Người ta nói rằng chúng ta nên sẳn sàng bỏ ra 12 năm để chắc chắn rằng người thầy mà chúng ta đang theo học hỏi thật sự là một người có năng lực. Tôi không nghĩ rằng như vậy là hoang phí thời gian. Ngược lại, chúng ta càng hiểu rõ những phẩm chất tốt đẹp nơi người thầy của chúng ta, chúng ta càng trân trọng ông ta hơn. Nếu chúng ta hấp tấp vội vã, hiến mình theo học những người không có đủ năng lực thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Vậy nên, chúng ta hãy bỏ thời gian để mà nhận xét đánh giá chính xác người thầy của chúng ta, họ có thể là một tín đồ Phật giáo hoặc là tín đồ của một tôn giáo nào đó.

Trích @: http://www.thuvienhoasen.org/tamlongrongmo-00.htm

TẤM LÒNG RỘNG MỞ
Tác giả Dalai Lama
Lê Tuyên biên dịch
Lê Gia hiệu đính