PDA

View Full Version : ADMIN NOTICE UNFAIRRRRRRRRRRRrtthayboi
06-12-2005, 07:48 AM
Tại Sau, jjjjbabyjjj tự nhiên chữi tthayboi trong topic Nan ?? KHó Giãi mà Admin không nói 1 l?i nào hết vây.

Sau Lại không xóa mà vẫn để y như vậy

:-< :-< :-< :-< :-< :-<

Ánh Sao Đêm
06-15-2005, 07:12 AM
ok để ST xem đã, mới đi công tác v? thôi mà

VietLang
06-15-2005, 04:00 PM
Tại Sau, jjjjbabyjjj tự nhiên chữi tthayboi trong topic Nan ?? KHó Giãi mà Admin không nói 1 l?i nào hết vây.

Sau Lại không xóa mà vẫn để y như vậy

:-< :-< :-< :-< :-< :-<

Xin lỗi nhi?u nhé.

?ã giải quyết xong rồi.

Ánh Sao Đêm
06-21-2005, 10:57 AM
hi hi hi..