PDA

View Full Version : CÓ NHIỀU LOẠI TRÍ TUỆSông Xanh
12-13-2008, 09:02 PM
Có Nhiều Loại Trí Tuệ

http://farm4.static.flickr.com/3123/3095185412_32e5bbb726_o.jpg

Om Mani Padme Hum rocks on the circumambulation path around Namgyal Monastery, Dharamsala.

Giọng đọc Phạm Thuỳ Dương

Audio: http://www.supload.com/music/Conhieuloaitritue-download-FHFDP0RQ23YR.html

Trí tuệ có khả năng đặt người tu vào vị trí không mâu thuẫn ở những nơi mà người thiếu trí tuệ đều sẽ thấy đầy mâu thuẫn. Có nhiều loại trí tuệ, trí tuệ chứng vô thường, trí tuệ chứng nhân vô ngã (con người không tự có một cách độc lập cố định), trí tuệ chứng tánh không giữa các phạm trù đối kháng (nói cách khác, giữa chủ thể và khách thể) và trí tuệ chứng sự không có tự tánh. Mặc dù có nhiều loại trí tuệ, nhưng chính yếu vẫn là trí tuệ chứng tánh Không.

Trích @: http://www.thuvienhoasen.org/luctudaiminhchu.htm

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ
Om Mani Padme Hum - Án Ma Ni Bát Mê Hồng
Đức Đạt-lai Lạt-ma thuyết giảng
Hồng Như Việt dịch
---------------------------------------------------------------

Wisdom is capable of putting you in a situation of non-contradiction whereas there would be contradiction if you did not have wisdom. There is wisdom reali____ impermanence, wisdom reali____ that persons are empty, of being self-sufficient or substantially existent, wisdom that realizes the emptiness of duality-that is to say, of difference of entity between subject an object-and wisdom that realizes the emptiness of inherent existence. Though there are many different types of wisdom, the main of all these is the wisdom reali____ emptiness.