PDA

View Full Version : CCleanerNEP
09-17-2008, 07:45 PM
http://www.ccleaner.com/img/screen/screen_301.png

CCleaner là một phần mềm miễn phí dùng đễ xóa những files tạm thời (caches, coookies, history, etc) trong máy vi tính để máy có thể hoạt động nhanh hơn. Phần mền nầy cũng có thể dùng đễ xóa những Registry error đơn giản.

CCleaner Ver 2.11.636 (Windows)

Download: Standard (http://www.ccleaner.com/download/downloading)

Download: Portable (không cần cài vào máy) (http://www.ccleaner.com/download/builds/downloading-portable)

Download: Slim (chĩ có phần mền, không kèm theo các option khác) (http://www.ccleaner.com/download/builds/downloading-slim)