PDA

View Full Version : T - Thánh Ca Hôn Nhân 1Dan Lee
09-11-2008, 03:18 PM
Thánh Ca Hôn Nhân 1


Kinh cầu tình yêu Thanh Thủy
Một tình yêu Đức Huy
Diễm Tình Ca Ngọc Minh
Diễm tình ca 1 Lệ Quyên
Xoa dịu đắng cay Ngọc Hòang
Đến trước nhan Ngài Tốp Ca
Hai dòng sông gặp nhau Hợp Ca
Song hành Hợp ca
Tình là như thế Tam ca áo trắng
Đưa nhau vào thánh điện Nhật Tân
Xin dâng chàng và nàng Nhật Tân
Trầu cau nên duyên Lệ Quyên
Nghĩ chuyện mai sau Lệ Quyên
Nhã ca Hợp ca
Mẹ ở với con Song ca
Trích trong "Những nẻo đường truyền giáo",
phần Thánh caKinh cầu tình yêu Thanh Thủy

http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/ThanhCaveHonNhan/myjukebox_files/D1.%20Kinh%20cau%20tinh%20yeu(Thanh%20Thuy)(2).mp3

Một tình yêu Đức Huy

http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/ThanhCaveHonNhan/myjukebox_files/D2.%20MOT%20TINH%20YEU-%20DUC%20HUY(2).MP3

Diễm Tình Ca Ngọc Minh

http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/ThanhCaveHonNhan/myjukebox_files/D3.%20DIEM%20TINH%20CA%20(NGOC%20MINH%20-MAI%20HUONG)(2).mp3

Diễm tình ca 1 Lệ Quyên

http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/ThanhCaveHonNhan/myjukebox_files/D4.%20Diem%20Tinh%20Ca%201%20%20%20%20%20Le%20Quyen(2).mp3

Xoa dịu đắng cay Ngọc Hoàng

http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/ThanhCaveHonNhan/myjukebox_files/D5.%20Yeu%20thuong%20xoa%20dieu%20dang%20cay%20%20%20%20%20Ngoc%20Hoan g(2).mp3

Đến trước nhan Ngài Tốp Ca

http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/ThanhCaveHonNhan/myjukebox_files/D6.%20Den%20Truoc%20Nhan%20Ngai%20%20%20%20%20Top%20Ca(2).mp3

Hai dòng sông gặp nhau Hợp Ca

http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/ThanhCaveHonNhan/myjukebox_files/D7.%20Hai%20dong%20song%20gap%20nhau%20%20%20%20%20Hop%20Ca(2).mp3

Song hành Hợp ca

http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/ThanhCaveHonNhan/myjukebox_files/D8.%20Song%20Hanh%20%20%20%20%20Hop%20Ca(2).mp3

Tình là như thế Tam ca áo trắng

http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/ThanhCaveHonNhan/myjukebox_files/D91.%20tinhla%20nhuthe%20-ngoc%20hien%20-%20tamca%20aotrang(2).mp3

Đưa nhau vào thánh điện Nhật Tân

http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/ThanhCaveHonNhan/myjukebox_files/D92.%20Dua%20nhau%20vao%20thanh%20dien%20%20%20%20%20Nhat%20Tan(2).mp3

Xin dâng chàng và nàng Nhật Tân

http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/ThanhCaveHonNhan/myjukebox_files/D93.%20Xin%20dang%20chang%20va%20nang%20%20%20%20%20Nhat%20Tan(2).mp3

Trầu cau nên duyên Lệ Quyên

http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/ThanhCaveHonNhan/myjukebox_files/D94.%20Trau%20Cau%20Nen%20Duyen%20%20%20%20%20Le%20Quyen(2).mp3

Nghĩ chuyện mai sau Lệ Quyên

http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/ThanhCaveHonNhan/myjukebox_files/D95.%20Nghi%20chuyen%20mai%20sau%20%20%20%20%20Duc%20Thien(2).mp3

Nhã ca Hợp ca

http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/ThanhCaveHonNhan/myjukebox_files/D96.%20Nha%20Ca%20%20%20%20%20Hop%20Ca(2).mp3

Mẹ ở với con Song ca

http://tinmungmedia.brinkster.net/THANHCA/ThanhCaveHonNhan/myjukebox_files/D97.%20Me%20o%20Voi%20Con%20%20%20%20%20xong%20ca(2).mp3