PDA

View Full Version : Chúc Mừng TuiVietThao
03-04-2005, 06:49 PM
at last tìm được gầu

mệt ghê ghóm

NhimTêTê
03-04-2005, 07:05 PM
hihihi chúc mừng kéeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Thêm một chiến đấu Phi Cơ cỡ bự này vào nữa là trong này sắp xảy ra đại loạn í đại hỉ hihihihi chúc mừng chúc mừng hén hihihihi

VietThao
03-04-2005, 07:07 PM
có duyên dẽ sợ luôn :g:

NhimTêTê
03-04-2005, 07:12 PM
tr?i duyên anh có từ xưa rùi chứ lị hihihihi nhưng dễ sợ thì ngại lém hihihihi

VietThao
03-04-2005, 07:15 PM
có g`i đâu mà ngại chứ lị :g:

NhimTêTê
03-04-2005, 07:16 PM
Có duyên thui đừng có duyên dễ sợ ngư?i ta nghe giựt mình hihihihi

VietLang
03-05-2005, 03:19 PM
Huynh chúc rùi, hong thèm chúc nữa, mệt quá.

Lâu quá hong gặp muội, nhớ ghê vậy đó. Mỗi lần thấy muội vào Yahoo, huynh message mà hong thèm trả l?i huynh :roll: ghét dễ sợ.

MUAHZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ cho b? ghét

...

à nè, cái avatar là hình con gái, ý lộn, em gái PA của muội phải không? Dễ thương quá. Dễ thương hơn PT nhi?u ;) ;) :D

VietThao
03-05-2005, 05:51 PM
yeah con gái VThao đó

VietLang
03-05-2005, 05:59 PM
Hèn gì, hai mẹ con giống nhau quá xá ;) ;) :D

VietThao
03-05-2005, 06:04 PM
giống chổ nào đâu

VietLang
03-05-2005, 06:07 PM
Giống cái miệng, 2 con mắt... nhìn vào là thấy dễ thương và quý mến li?n

:)

VietThao
03-05-2005, 06:08 PM
có siệt hong đó

VietLang
03-05-2005, 06:10 PM
Có thiệt mới nói

hoahoaan
04-16-2005, 10:42 PM
50a

911113
05-02-2005, 02:55 PM
hi