PDA

View Full Version : Ánh Sáng của Chân Lý là đây ...xuanthu
07-04-2008, 12:38 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/pf1-1-163.jpghttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/Picture1.jpghttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/qa-cc.gif
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/ap-title-1.gif

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư ~http://www.SupremeMasterTV.comhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/endb.gif Phật Giáo dạy cho chúng ta có được lòng tự tin nhất định giải thoát, làm cho người vui vẻ, sung sướng, mỗi ngày đều có được những kỳ vọng này, có thể đi lên được những cảnh giới cao, hơn nữa lại có được những thành quả của tu hành; Ma giáo là mỗi ngày dạy chúng ta phải làm gì, nhưng một chút kết quả cũng không có, đều dùng lời nói mà thôi, đó là Ma giáo.http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/9-1-t.gifhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end4.gif Những người tu hành, hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều cần phải cẩn thận, lúc ma đến cần phải biết ngay, khi chúng ta cảm thấy đau lòng, phiền não, tự ty, muốn tự sát, muốn nói chuyện nhảm nhí, muốn nói những chỗ xấu của người khác, phê bình hành động bên ngoài của Sư Phụ, dùng tâm phàm phu để đo lường Sư Phụ, đo lường đồng tu v.v..., tất cả đều là công việc của ma, cần phải nhận biết ngay.


Go Veg - Be Green - Save the Planet ! http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gif

xuanthu
07-04-2008, 12:58 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vandap.gif


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/n1-t.jpghttp://www.SupremeMasterTV.comhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/qa-cc.gif Ánh Sáng và Âm Thanh là Bản Chất của Chúng Ta


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Thiền Tam Quốc Tế, Los Angeles, Hoa Kỳ ,
Ngày 16-18 tháng 12 năm 1998 (Nguyên văn tiếng Anh) - Băng thâu hình 639


V: Con muốn biết tại sao tu Ánh Sáng, Âm Thanh là phương pháp tốt nhất để được khai ngộ?

SP: Vì nó tốt nhất. Không cần phải giải thích.

V: Sư Phụ không giải thích một chút nữa được sao?

SP: Càng giải thích, tôi càng thấy nó như rác rến. Thật tình, làm sao giải thích được mặt trời? Nó chỉ như vậy thôi! Bởi vì đó là chúng ta; Ánh Sáng và Âm Thanh là bản chất của chúng ta. Quý vị trở về với chính mình. Nếu được là chính mình thì còn gì có thể làm quý vị vui sướng hơn? Còn gì có thể làm cho con cá sung sướng hơn nếu nó được ở trong nước? Tại sao nó vui hơn trong nước? Bởi vì nó là cá. Bảo tôi giải thích thì tôi không biết.

Nếu thấy vui sướng là quý vị biết rồi. Nếu không thấy vui sướng thì đi tìm chỗ khác, rồi sau đó trở lại. Nó tốt nhất, tôi chỉ biết vậy thôi. Nếu quý vị muốn có chứng nhận thì chúng ta có thể tìm thấy trong Kinh Thánh, như Thánh John nghe thấy tiếng kèn, và Thượng Đế đến với giọng nói như sấm. "Khởi đầu là Ngôi Lời; chúng ta từ Ngôi Lời đó mà ra". Đó là Âm Thanh. Thành thử sống trong môi trường của mình chắc chắn là tốt nhất; nó là như vậy. Kinh điển Phật giáo cũng nói như vậy. Kinh Koran luôn luôn nhắc tới Ánh Sáng và Âm Thanh, nói rằng đây là bản chất của chúng ta. Bây giờ quý vị biết, nói về phương diện khoa học thì chúng ta là Ánh Sáng và Âm Thanh; chúng ta là năng lực. Thành thử còn gì khác có thể làm cho chúng ta vui sướng nhất, nếu đó không phải là chính chúng ta? Trở lại môi trường của mình và nhận thức được chính mình -- đó là tốt nhất. Chỉ có vậy thôi.

V: Như vậy là nhìn thấy Ánh Sáng của mình và nghe thấy Âm Thanh của mình?

SP: Không phải là nhìn thấy Ánh Sáng của mình, mà quý vị là Ánh Sáng. Không phải nghe thấy Âm Thanh của mình, mà quý vị là Âm Thanh. Quý vị là chấn động lực tạo nên toàn cõi vũ trụ. Quý vị là cái đó. Quý vị là Chỉ Huy Trưởng của vũ trụ. Càng ngộ ra mình như vậy, quý vị càng nhiều lực lượng và càng tự do hơn. Thay vì thấy mình là thân xác này, là móng tay này, là cái này, cái nọ, quý vị thấy rằng: "Không, không, không. Ta là Tạo Hóa. Ta là Ánh Sáng. Ta là Âm Thanh. Ta là cái tuyệt đối đó".


Go Veg - Be Green - Save the Planet ! http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/sosbtn_copy.gif

xuanthu
07-04-2008, 01:08 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/nk-logo.jpg

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/9-2-t.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=PPQFYfIPEn0


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end4.gif Quang sắc


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/moon_t.gif Quang sắc khác với ánh sáng. Quang sắc có nhiều màu khác nhau: có khi màu đen, có khi màu cà phê, có khi màu vàng hay đỏ. Tùy theo tính khí của người đó vào lúc đó. Nhưng khi quý vị thấy người nào có quang sắc tâm linh rất mạnh, quý vị sẽ biết ngay.~ Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Liên Hiệp Quốc, Nữu Ước, Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 6, 1992 (nguyên văn tiếng Anh) DVD số 260


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end2.gif Những người khai ngộ có vầng hào quang vĩ đại chung quanh. Điều này khác với quang sắc. Mọi người đều có quang sắc. Nhưng vầng hào quang vĩ đại của người khai ngộ rất khác, lớn hơn, rõ hơn, và sáng rực rỡ.

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Munich, Đức Quốc, ngày 1 tháng 5, 1993 (nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 366 Băng thâu hình số 366

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/rosa4-shad3.gif Ánh sáng chung quanh Đức Phật và Giê-Su được gọi là hào quang, từ trường của Đấng khai ngộ. Một người càng khai ngộ, vầng hào quang chung quanh họ càng sáng. Nhưng chỉ khi nào mắt huệ đã mở, quý vị mới thấy được một người có hào quang hay không. Người thấy được Ánh sáng bên trong cũng có ánh sáng bên ngoài. Những người không thấy được Ánh sáng bên trong, ánh sáng bên ngoài rất mờ hoặc đậm, hoặc rất yếu. Chúng ta gọi đó là quang sắc. Quang sắc của người hoàn toàn khai ngộ rất sáng. Các đệ tử có thể thấy được ánh sáng này, vì họ đã khai ngộ. Những đệ tử đã mở mắt huệ có thể thấy Đức Phật hay Chúa Giê-Su có hào quang. Vì vậy, họ vẽ tranh theo y như cách họ thấy... Một số người còn có khả năng siêu nhiên; họ thậm chí cũng không tu pháp môn Quán Âm, nhưng mắt huệ của họ cũng mở được một chút. Họ có thể thấy người nào có ánh sáng vĩ đại, người nào có ánh sáng hoàng kim, người nào có ánh sáng màu cà phê đậm. Nhưng kiến thức cao đẳng nhất là Tự Tánh của quý vị. Quý vị là Thầy, quý vị là Phật. Và tôi muốn chỉ cho quý vị thấy trí huệ vĩ đại của quý vị.

~Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Colombo, Tích Lan, ngày 29 tháng 4, 2000 (nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 687

V: Ngài có thể thấy và phân tích quang sắc của những người chung quanh không?


SP: Tôi không có hứng thú này. Tôi chỉ muốn biết về linh hồn, luôn luôn rực rỡ, luôn luôn chiếu sáng, vĩnh cửu và vô sở bất tại.


~Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Hạ Uy Di, Hoa Kỳ, ngày 28 tháng 3, 1993 (nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 343Băng thâu hình số 343

Dĩ nhiên những người tu hành có thể thấy được quang sắc của người khác. Nhưng đó chỉ là quang sắc A-tu-la. Những bậc tiến hóa cao chỉ nhìn vào linh hồn của mọi người, dù là có quang sắc hay không. Linh hồn luôn luôn hoàn mỹ, chiếu sáng rực rỡ hơn hàng triệu mặt trời cộng lại. Chỉ là đôi khi bị che phủ.


~ Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Athens, Hy Lạp, ngày 20 tháng 5, 1999 (nguyên văn tiếng Anh) ăng thâu hình số 653

Chữa bệnh bằng linh lực là điều không tự nhiên. Đó là quấy phá quang sắc của người ta, luân xa của người ta, từ trường tâm linh của người ta, về sau rất khó điều chỉnh lại. Và cũng quấy phá linh thể và bản chất của người ta.


~Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Đại học Harvard, Hoa Kỳ, ngày 24 tháng 2, 1991 (nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 155

Thật ra, bất cứ điều gì chúng ta đã làm hoặc đang làm, dù rằng không ai biết, dù rằng trước kia không ai thấy chúng ta làm những điều này, hay chưa bao giờ gặp chúng ta, họ vẫn phát hiện điều gì đó từ quang sắc của chúng ta, từ vùng năng lực của chúng ta, từ trường của chúng ta, và rồi họ sẽ phản ứng thích đáng. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cẩn thận giữ mình tinh khiết, hoàn toàn tinh khiết và trong sạch, và luôn luôn nỗ lực giữ mình như vậy. Bằng không, bất cứ chuyện gì xảy ra cho chúng ta, chúng ta không thể trách cứ ai được.


~ Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Tây Hồ, Formosa, ngày 19 tháng 2, 1996 (nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 527

Một điểm nữa vì sao chúng ta phải giữ mình cao thượng và tinh khiết, bởi vì người ta có thể thấy được chúng ta – Những vị Tiên tri, thánh hiền, và những người tâm đơn thuần – có thể thấy được quang sắc chúng ta. Nếu chúng ta làm điều tốt, nếu chúng ta nhận biết Thượng Đế, yêu thương và đồng nhất với Thượng Đế, quang sắc chúng ta có màu hoàng kim, chiếu sáng rực rỡ. Nếu chúng ta làm điều gì sai – nếu chúng ta làm tổn thương người khác về mặt tình cảm, thể chất, tinh thần hay tâm linh – quang sắc chúng ta rất tối. Người ta có thể thấy được, vì thế chúng ta không gạt gẫm được ai. Đó là lý do tại sao chúng ta phải giữ mình xinh đẹp.

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Pune, Ấn Độ, ngày 23 tháng 11, 1997 (nguyên văn tiếng Anh) Bản Tin 91 - DVD số 600.


http://www.SupremeMasterTV.com
Go Veg - Be Green - Save the Planet ! http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/sosbtn_copy.gif

xuanthu
07-04-2008, 01:32 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/ms-logo.gif

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/as52-2.jpg

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/ms1-title-1.gif

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại California , Hoa Kỳ . Ngày 14 tháng 10 , 1989 ( Nguyên văn tiếng Anh )

Nếu muốn nhìn thấy Bản Lai Diện Mục , Phật Tánh của mình , chúng ta phải nhìn qua một con mắt khác , qua một tri giác khác . Con mắt này chúng ta kêu bằng mắt huệ hay Phật nhãn , mắt thiên đàng , hay người theo Công Giáo gọi là mắt đơn ( một con mắt ) . Chúa Giê Su nói rằng : " Nếu mắt con là một , toàn thân con sẽ đầy Ánh Sáng ." Như vậy có nghĩa là gì ? Mình có nên chập hai mắt lại với nhau làm nó thành một giống như mấy người mắt lé không ? Không , dù làm cùng không thấy ánh sáng . Thành thử con mắt đề cập trong Kinh Phật , trong Kinh Thánh và trong những kinh điển khác không phải là mắt phàm , mà là con mắt bên trong trí huệ , bên trong biển tâm thức của chúng ta . Thật ra không có mắt nào cả . Nhưng vì nhìn thấy được mọi thứ từ Thiên Đàng tới địa ngục , từ thế giới này lên đến cõi Phật , nên chúng ta gọi nó là con mắt . Cho nên muốn khai mở con mắt này chúng ta phải có một người nào đó chỉ cho mình , cũng giống như muốn biết lái xe , chúng ta cần một người nào đó đã biết lái xe để giúp cho mình .


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/ms-logo.gif


Nguồn Vui Vĩnh Cửu

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị Tây Hồ , Formosa . Ngày 19 tháng 6 , 1995 ( Nguyên văn tiếng Anh ) Băng thâu hình số 481 )

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/god1.jpg
God image


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/endd.gif Cội nguồn duy nhất để có hạnh phúc là ở bên trong . Mỗi khi toạ thiền , phải ráng tiếp xúc với cội nguồn đó . Nó chỉ là một trung tâm nho nhỏ ở trong cái kêu bằng bộ óc . Nói về phương diện thể xác thì nó nằm ở đó , ngay bên trong não bộ . Mỗi một dây thần kinh nhỏ , mỗi trung tâm có một trách nhiệm cho công việc gì đó trong con người chúng ta ---về tâm lý , về tình cảm và về thể xác . Một cái khác nữa có trách nhiệm về tâm linh đối với sự khai ngộ và hạnh phúc vĩnh cửu . Có một trung tâm nhỏ , ở gần giữa óc của chúng ta , nói về phương diện thể xác . Từ chổ này ( Sư Phụ chỉ tay vào giữa tráng ) và chổ này ( đỉnh đầu ) đi vô khoảng hai phần ba đầu . Đó là trung tâm của mắt huệ , thật sự ở trong đó .
Thành thử mỗi lần nhìn bằng mắt trí huệ tức là quý vị đang cố gắng tiếp xúc với trung tâm ấy . Thậm chí dù chỉ một đôi lần tiếp xúc được chổ đó , một vài giây thôi cũng đủ cho quý vị cảm thấy khác ngay lập tức . Một tia sáng thoáng qua thật lẹ là cảm thấy tâm hồn vui sướng rất lâu . Dĩ nhiên quý vị không thể tiếp xúc với trung tâm đó hoài được , hoặc không phải lúc nào cũng biết rằng mình đang tiếp xúc với trung tâm đó . Nhưng mình đang tập mà . Tập hoài rồi sẽ thành Minh Sư . Đó là công việc của chúng ta . Tôi vẫn phải làm . Tôi cần hạnh phúc ấy để " đối phó " với tất cả quý vị chứ ! Nếu không có năng lực vui sướng này cung cấp một cái gì đó mỗi ngày để tôi tiếp tục làm việc thì chắc là tôi chết mất .

Mình không thể nào cho mãi , cho mãi được . Quý vị sẽ bị tiêu hao nếu cho đi với cái ngã của mình hay bằng sức người bình thường . Sự tu hành do đó sẽ xuống dốc , quý vị sẽ trở thành xấu xa , chua chát . Vì những chuyện như vậy mà nhiều nguời gọi là " đạo sư " trở thành người xấu , chua xót , mất danh giá sau khi một thời gian . Có lẽ mới đầu họ cũng rất trong sạch , rất thánh thiện và rất đạo hạnh , Nhưng bởi vì pháp môn tu hành của họ không đúng , không đưa họ hướng về trung tâm bố thí mãi mãi , an vui tự tại vĩnh viển ấy ( Sư Phụ đưa tay vào trung tâm của mắt trí huệ ) , cho họ tất cả những gì họ đang có với tất cả những ý định tốt , rồi ngã quỵ . Họ không chịu nổi đủ thứ cạm bẫy , những cám dỗ , những áp lực ngoài xã hội và mọi hoàn cảnh xung quanh .

Nhưng mấy người này rất là tội nghiệp , Nếu những người này như vâỵ thì chúng ta phải thương họ nhiều hơn , bởi vì họ không tự mình đứng dậy nổi mà còn bắt chạy .Thành thử họ thất bại . Vì lý do đó mà tôi cứ nhấn mạnh hoài , rằng quý vị phải thiền . Không phải để thành đệ tử giỏi ; không , mà để cưú chính mình .


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/pw.jpg


Nên Biết Ơn Chư Vị Đã Không Ngừng Gia Trì Cho Chúng Ta

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/b20no202220hires.jpg
Guru Shri Babaji
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a-190.jpg

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị , Thiền Tam tại Cape Town , Nam Phi , ngày 29 tháng 11 , 1999 ( nguyên văn tiếng Anh ) băng thâu hình số 674 .


Xin đừng quên cảm tạ Thượng Đế Toàn Năng , cảm tạ các vị Minh sư trong quá khứ và hiện tại , đã hy sinh quá nhiều , đã rất yêu thương chúng ta từ nguyên thuỷ , đã gia trì cho chúng ta vô cùng tận và vĩnh cửu , để chúng ta được luôn luôn bước đi một cách bình an và can đảm trên con đường chúng ta đã chọn cho chính mình . Xin vinh danh tất cả những Đấng Cao quý này , tại đây và những thế giới khác . Trái tim chúng ta sẽ mãi mãi biết ơn các Ngài . Xin ghi nhớ .

Càng biết ơn , chúng ta càng được ban ơn . Càng tưởng nhớ tình thương và lòng từ ái của các Ngài , chúng ta càng được ban thêm tình thương và sự từ ái . Càng cảm tạ sự bình an các Ngài đã ban cho hành tinh này và trên con đường của chúng ta , chúng ta càng được ban thêm sự bình an , thêm ân sủng , thêm chân phúc . Tất cả mọi điều tốt đẹp hơn sẽ đến với chúng ta , ngay cả trên hành tinh vật chất này ; ngay cả trong tình huống khó khăn của tinh cầu . Chúng ta sẽ mãi mãi đi trong sự bình an và bảo bọc . Và chúng ta sẽ biết ; chúng ta sẽ cảm nhận được . Chúng ta chắc chắn nhận thức được trong từng phút giây của mỗi ngày .http://www.SupremeMasterTV.com

xuanthu
07-05-2008, 08:11 AM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vandap.gif

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/nk-1.jpg


Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Ba Lê, Pháp Quốc
Ngày 25 tháng 4, 1993 (Nguyên văn tiếng Pháp và tiếng Anh)

V: Câu hỏi này về các Thánh Kinh: Tôi thường hay nghi ngờ Thánh Kinh hoặc Kinh Koran. Trong Thánh Kinh nói: "Ta là một Thượng Đế ganh tỵ", và Đức Chúa nói: "Ta đến đây không phải là cho hòa bình, mà cho chiến tranh." Trong Kinh Koran nói rằng chúng ta có thể gây chiến tranh và có nhiều vợ. Có phải những điều này là nhầm lẫn không?

SP: Tôi bảo quý vị giữ ngũ giới: Không sát sanh, không tà dâm, ăn chay, không trộm cắp, không cờ bạc. Những cái đó rất là đơn giản cho đời sống; cứ việc theo như vậy, rồi thiền hai tiếng ruỡi đồng hồ. Mấy cuốn sách khác quý vị đọc, tôi không chịu trách nhiệm.

Nhưng nếu họ đã là người Hồi Giáo rồi, thí dụ như vậy, thì dĩ nhiên, tôi sẽ không bảo họ thay đổi đời sống. Chẳng hạn, nếu họ đã có mười người vợ theo truyền thống của họ trước khi biết tôi, thì chẳng lẽ tôi bảo họ ly thân vợ hay sao? Họ đang hòa thuận với nhau; mười bà vợ sống chung, và họ không làm hại gì ai.

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end7.gif Chúng ta không phải ở đây để thay đổi thế giới mà là để thay đổi chính mình. Nếu người Hồi Giáo như vậy thì hãy để họ yên như vậy. Bây giờ, họ không còn phải "faire la guerre" nữa; họ không còn phải gây chiến tranh nữa, nên họ có thể theo tôi. Nếu họ còn muốn duy trì thái độ hiếu chiến thì họ có thể ở ngoài vòng đai của chúng ta.

Không phải chỉ có người Hồi Giáo gây chiến tranh, mà người Cơ Đốc Giáo, Phật Giáo, và những người khác cũng vậy, bởi vì họ hiểu lầm lý thuyết về nguồn gốc của họ. Đức Phật không bao giờ tạo chiến tranh, nhưng một số Phật tử gây chiến. Đức Chúa không nói là Ngài đến để làm chiến tranh. ý Ngài nói là Ngài không đến với hòa bình, mà với một thanh gươm. Ngài nói là Ngài sẽ làm cho con chống lại cha, v..v.. ý Ngài nói là sợi dây nghiệp chướng sẽ bị cắt đứt; rằng là Ngài đến với thanh gươm trí huệ; rằng ngay cả mọi ràng buộc gia đình sẽ thành như là không có. Vì vậy, cho dù người cha tin vào chuyện ăn thịt, người con sẽ ăn chay. Và lấy thí dụ, trước đó nếu gia đình ràng buộc, gắn bó nhau trong một tình thương rất hạn hẹp, thì sau khi Tâm Ấn họ sẽ thương yêu nhau như thương yêu những đồng tu khác - tất cả anh chị em. Đó là điều Ngài muốn nói.

Như quý vị biết, trong nhóm chúng ta cũng xảy ra như vậy. Cho dù cha mẹ có dùng quyền uy của mình để bắt con cái ăn thịt, chúng cũng không ăn. Cho nên, đó là một loại "chống lại cha mẹ." Trong trường hợp đó, nó giống như vậy. Nhưng Chúa không bao giờ bênh vực cho chiến tranh. Đó là lý do tại sao Ngài nói: "Hãy trả lại cho Caesar những gì thuộc về Caesar," rồi khi bị người ta đóng đinh trên thập tự giá, Ngài không chống lại, dù Ngài có thể làm như vậy được. Ngài có sự hậu thuẫn của nhiều đệ tử, họ muốn tôn Ngài làm vua cho người Do Thái, nhưng Ngài không muốn. Ngài nói: "Vương quốc của Ta không phải ở Địa Cầu này." Cho nên quý vị thấy, Đức Chúa là người của hòa bình. Chiến tranh mà Ngài nói đến đó là chiến tranh về tinh thần, đệ tử chúng ta phải chống lại ảo ảnh của Ma, những bịp bợm và cạm bẫy của Ma, lực lượng của Ma, những ảo ảnh, vua của sự đen tối, những cái cầm giữ chúng ta lại - chúng ta chống lại những thứ đó.

Bình thường, tôi không thích tranh luận đầu óc, nhưng tôi biết quý vị còn mới nên tôi cố gắng hết sức hạ xuống để đưa quý vị. Nếu không, tôi rất ghét tranh luận và đấu trí. Theo trong Kinh Koran thì người ta có thể tranh đấu, không phải tạo chiến tranh, mà là bảo vệ cho chính họ. Quý vị phải nghĩ tới thời điểm và hoàn cảnh mà vị Giáo Chủ Mohammed cũng như những đệ tử của Ngài đang gặp phải. Họ bị trừng trị vì lúc đó không có nhiều người hiểu Minh Sư tại thế là gì. Cũng cùng lý do đó mà họ giết Chúa Giê Su, phỉ báng và cố gắng ám hại Đức Phật.

Thời buổi này cũng xảy ra như vậy. Một số người cũng phỉ báng tôi, gây rất nhiều chuyện phiền phức vì hiểu lầm. Họ không chịu bỏ thì giờ ra để học hỏi những gì tôi muốn dạy. Họ chỉ lấy một, hai câu có thể là bị in sai hoặc dịch sai, hay họ chỉ nghe lại những gì người khác nói rồi cố gắng gây rắc rối. Nhưng đây chỉ là một thiểu số rất ít so với số đông người tốt, như quý vị, nên không sao.

Nhưng khi Giáo Chủ Mohammed còn sống thì thật là khủng khiếp. Ở đâu họ cũng bị theo dõi, trừng trị, nên họ phải tự vệ. Và hậu quả tiếp theo cuộc chiến đó là họ phải lấy nhiều vợ. Bởi vì nhiều đàn ông chết trong trận chiến để lại nhiều góa phụ và con cái không có người chăm nom, nên vị Giáo Chủ hoặc người lãnh đạo nói: "Hãy nắm tay họ và chăm sóc cho những người yếu đuối và trẻ mồ côi. Hãy thương yêu họ như thương yêu vợ, con mình." Dĩ nhiên! Nhưng không phải lúc nào cũng là về thể xác.

Chẳng hạn, nhiều khi chồng của một đồng tu chết hay gì đó, hay người vợ chết, rồi để lại mấy đứa con, chúng ta cũng đem họ đến ở nhà của một đồng tu khác và săn sóc cho họ. Nhưng đó không phải là chuyện tiếp xúc về thể xác; mà chỉ là chăm lo cho họ như anh chị em, như con cái của mình, chồng vợ của mình. Vì vậy, vị Giáo Chủ nói: "Nếu ngươi đem nhiều bà vợ về nhà thì phải lo cho họ một cách đồng đều." Dưới điều kiện đó, quý vị có thể đem nhiều người về nhà. Chẳng hạn, nếu cho vợ mình một bộ nữ trang thì cũng phải có khả năng cho người kia giống vậy. Được vậy quý vị mới có thể ôm họ vào lòng và chăm sóc cho họ.

Đó cũng giống như hệ thống bảo chứng thời này - rất là văn minh. Nếu muốn nhận một đứa con nuôi thì quý vị phải khai với chính phủ xem mình có đủ tiền trong nhà băng hay không, có bao nhiêu tài sản, để coi quý vị có lo được cho đứa trẻ hay không. Quý vị thấy đó, rất là văn minh, mặc dù vào thời ấy không có luật lệ bảo chứng gì cả. Người Hồi Giáo giống như vậy. Cho nên thật ra nếu muốn nghiên cứu một kinh điển tôn giáo nào, chúng ta nên nghiên cứu cho đến cùng, tới khi nào tuyệt đối không còn ngờ vực gì nữa. Nhưng nếu chỉ lấy một hay hai câu rồi nói: "Điều đó không tốt; người Hồi Giáo không tốt," là chúng ta sẽ có thành kiến.http://www.SupremeMasterTV.com
Go Veg - Be Green - Save the Planet ! http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/qa-cc.gif

xuanthu
07-06-2008, 02:38 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vandap.gif


Biết Rằng Ánh Sáng Là Thượng Đế

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị , Luân Đôn , Anh Quốc , ngày 9 tháng 6 , 1999 ( nguyên văn tiếng Anh ) DVD số 662 .

V: Nếu có người thấy được ánh sáng , làm sao biết chắc đó là Thượng Đế ?

SP : Quý vị nghĩ sa-tăng có ánh sáng sao ? Chỉ Thượng Đế mới có ánh sáng ! Chỉ thiên đàng mới có ánh sáng . Nếu quý vị nói về ánh sáng bên trong , sáng như ánh mặt trời , và có khi hơn một ngàn ánh mặt trời , đó phải là từ Thượng Đế . Những vị Thánh trong quá khứ , quý vị thấy hình của họ có hào quang . Cho nên khi thấy ánh sáng , thì đó là ánh sáng của Thượng Đế , không gì khác ! Ma quỷ không thể có ánh sáng . Ma quỷ là biểu tượng cho bóng tối , chỉ có thể kéo quý vị vào bóng tối . Cho nên khi thấy ánh sáng , quý vị biết chắc đó là Thượng Đế , không nghi ngờ gì cả ! Chỉ ráng làm sao ánh sáng vĩnh viễn ở cùng với quý vị . Quý vị có thể mất đi nếu quý vị quên nó . Vì thế quý vị phải thiền mỗi ngày để giử gìn ánh sáng này và nhớ rằng ánh sáng xua đuổi bóng tối , chiếu rọi căn ngục tối đen này . Rồi mỗi ngày quý vị có thể thấy ánh sáng , và mỗi ngày quý vị càng đến gần hơn với Thượng Đế .


Thể nghiệm vượt ngoài niềm tin .

V : Tôi có đúng không khi tin rằng thiền định hằng ngày sẽ dẩn đến những sự ngẫu nhiên trùng hợp tuyệt vời và tốt lành ?

SP : Quý vị không cần phải tin . Sẽ xảy ra như vậy ! Nếu quý vị thiền theo cách thức của chúng tôi , Phép lạ sẽ xãy ra và trở thành thường xuyên trong đời sống hằng ngày của quý vị , và quý vị sẽ biết rằng Thượng Đế là người bạn duy nhất của mình . Do đó , dĩ nhiên là cuộc sống của quý vị sẽ tuyệt vời . Không cần phải tin ; chỉ cần thể nghiệm nó thôi .


http://www.SupremeMasterTV.com
Go Veg - Be Green - Save the Planet ! http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/veg-cherry.gif

xuanthu
07-06-2008, 03:03 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vandap.gif

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/nk-1.jpg


Thiên Thần

Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết giảng tại Ba Tây
Ngày 18 tháng 6, 1989 (Nguyên văn tiếng Anh)

V: Có phải linh hồn được sanh ra hay là số lượng linh hồn đã được định trước?


SP: Có linh hồn trẻ, có linh hồn già, nhưng phần lớn là già. Linh hồn già là những linh hồn sanh làm người và chưa làm nhiều chuyện sai lầm; những linh hồn này tiếp tục trở lại làm người.

Linh hồn trẻ là những linh hồn từ thế giới khoáng vật, thực vật hay động vật. Chúng tiến hóa và trở thành người. Những linh hồn này hơi thấp kém, đần độn về phương diện tâm linh, phản ứng hơi chậm chạp, hoặc có thể hung tợn. Nếu một linh hồn trẻ từ đất đá thành người, họ sẽ giống như đá - lạnh lùng, trống rỗng, đần độn, cứng đầu. Nếu kiếp trước là cây, thì tính tình họ sẽ mát, dễ chịu hơn, nhưng cũng ngu dốt, hơi kém thông minh. Những linh hồn này cần phải đầu thai lại nhiều lần để học sự hoàn mỹ.

Một số linh hồn từ cõi trời xuống, không phải từ Thiên Quốc, mà là từ cõi trời, thế giới trên thiên đàng - như thiên thần, những vị thần hoặc những linh hồn trên thiên đàng. Họ hạ giới thành người vì muốn học hỏi để trở thành hoàn mỹ. Họ muốn tìm một vị Minh Sư để được giải thoát khỏi sanh và tử. Họ muốn trở thành Minh Sư. Đây là những loại linh hồn khác nhau, già và trẻ.Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết giảng tại Dublin, Ái Nhĩ Lan
Ngày 7 tháng 6, 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)

V: Thưa Sư Phụ, có thiên thần và thiên nhân chỉ đạo không? Họ quan trọng như thế nào đối với quá trình tiến hóa tâm linh của chúng ta? Câu thông với họ có dễ hơn là câu thông với Thượng Đế không?

SP: Có chứ, họ ở khắp mọi nơi. Nhưng chỉ vì mắt trí huệ chưa mở, cho nên chúng ta không thấy họ. Khi khai ngộ, chúng ta có thể thấy. Có người, ngay cả những lúc không cố ý hành thiền, nhưng vô tình được một vị Minh Sư khác gia trì, cũng có thể thấy được thiên thần và thiên nhân chỉ đạo.

Họ sẽ giúp chúng ta tới một mức độ nào đó, nhưng chỉ có Thượng Đế mới có thể giúp chúng ta cho tới cùng. Cho nên lúc đầu, thiên thần và thiên nhân chỉ đạo có thể ở bên cạnh giúp chúng ta một chút trong những bước căn bản. Sau này chúng ta trở thành chủ nhân ông của mình, thì lúc đó chỉ có riêng Thượng Đế là người hướng dẫn chúng ta. Nhưng thiên thần luôn luôn ở bên cạnh. Họ sẽ phục vụ chúng ta và là những người giúp đỡ chúng ta.Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết giảng tại Amsterdam, Hòa Lan
Ngày 9 tháng 5, 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)

V: Sư Phụ nghĩ thế nào về thiên thần?

SP: Họ là bạn của tôi. [Vỗ tay] Những gì tôi muốn là họ làm; họ giúp đỡ rất nhiều. Cha trên trời gởi họ đến để giúp tôi. Sau khi quý vị thọ pháp, tôi cũng sẽ xin Ngài gởi một số thiên thần đến làm phụ tá riêng cho quý vị, mỗi người sẽ được ít nhất là năm. Như vậy đủ không? [Vỗ tay]

Quý vị có thể thấy họ trong lúc tọa thiền; có thể yêu cầu họ giúp đỡ. Đôi khi cũng có thể thấy họ bằng mắt trần.Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết giảng tại Bồ Đào Nha
Ngày 7 tháng 5, 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)

V: Sư Phụ chú tâm vào sự câu thông trực tiếp với Thượng Đế. Làm sao có thể thấy được hệ thống vũ trụ rộng lớn với những chúng sinh trung gian, chẳng hạn như thiên thần, tổng thiên thần, tiểu thiên sứ, thiên thần tối cao, v.v...?

SP: Họ là bạn của chúng ta. Không sao! Họ sẽ ở một bên ủng hộ, trong khi quý vị tiến lên. Tôi sẽ chỉ quý vị cách chào hỏi họ và đi ngang qua họ một cách nhanh chóng. Nếu quý vị không biết cách và nếu không được giới thiệu bởi một vị thầy, đôi lúc họ có thể gây phiền phức. Nhưng chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị với họ và bảo họ chăm sóc cho quý vị.

Đôi khi thiên thần là những chúng sinh phụng sự chúng ta. Quý vị càng lên cao, họ càng tôn sùng quý vị. Đôi khi quý vị lên đến một cảnh giới cao hơn, tất cả thiên thần và chúng sanh ở đó sẽ sắp hàng bái lạy quý vị. Họ rất sung sướng được phụng sự cho quý vị và tự gọi họ là người giúp việc cho quý vị.http://www.SupremeMasterTV.com
Go Veg - Be Green - Save the Planet ! http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gif

xuanthu
07-06-2008, 03:10 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/pw.jpg

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/qa1-1.jpg

Chuẩn bị mỗi ngày cho sự sống về sau

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Cape Town, Nam Phi, ngày 27 tháng 11, 1999
(nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình #669

Một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ rời bỏ thế giới vật chất này, nhưng không phải là tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến hành trình cuối cùng. Ðó là tại sao hầu hết chúng ta cảm thấy rất áy náy và sợ hãi về ngày đó. Dù rằng một số vẫn còn rất trẻ, như tôi chẳng hạn, chúng ta đã lo lắng về ngày ra đi đáng sợ này, bởi vì chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta chuẩn bị bảo hiểm cho bệnh tật, cho nhà cửa, cho tiền nợ thế chấp căn nhà, cho tất cả mọi thứ, nhưng chưa chuẩn bị cho ngày mình sẽ rời bỏ thế gian. Trong Thánh Kinh có nói: “Hãy buông bỏ thân xác cho tâm linh; hãy học chết để có thể bắt đầu sống”. Chúng ta có thể đọc như vậy mỗi ngày, thậm chí hơn một lần mỗi ngày, nhưng nhiều người chúng ta không biết cách chết mỗi ngày để có thể biết được sự sống thật sự. Dĩ nhiên điều này cũng không sao, bởi vì chúng ta có cả đời đời kiếp kiếp để chọn lựa, hết đời này đến đời khác.

Tôi không đến đây để chỉ quý vị cách để sống cuộc đời của quý vị, nhưng tôi sẽ chỉ quý vị cách chết. Bởi vì chỉ khi chúng ta học cách chết và trực diện với sự chết, chúng ta mới không còn sợ những điều bí ẩn. Khi chúng ta chết, cũng giống như là đang sống trong hiện tại, ngoại trừ là hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều. Chúng ta tự do hơn, có thể đi đến bất cứ nơi nào nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Chúng ta có bất cứ gì mình muốn ngay tức khắc. Chúng ta tự do hơn chim, có thể tiếp xúc với Thượng Ðế bất cứ lúc nào bởi vì chúng ta đồng nhất với Thượng Ðế. Nhưng điều này chỉ xảy ra nếu chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì tư tưởng của chúng ta rất mãnh liệt. Trong đời sống hằng ngày, bất cứ điều gì chúng ta nghĩ đến hoặc muốn nhiều nhất sẽ đến với chúng ta. Nếu trong lúc rời bỏ thế giới này, tư tưởng chúng ta hướng về điều gì chưa xảy ra, chúng ta sẽ trở lại thế giới vật chất này để thỏa mãn sự khao khát, hay để làm tròn nguyện vọng. Cho nên đối với những ai không muốn trở lại nơi đây, hay muốn làm chủ vận mệnh tương lai của mình sau kiếp sống này, thì có một cách để chuẩn bị việc đó.

Khi chúng ta rời khỏi thế giới này, nếu tư tưởng chúng ta hướng về điều gì rất mãnh liệt, chúng ta sẽ bị kéo về vật đó, sự kiện đó hay ước vọng đó. Cho nên khi còn sống, mỗi ngày chúng ta nên huấn luyện tư tưởng một cách rất khẳng định, càng nhiều càng tốt, cho đến khi chúng trở nên như là tự nhiên, cho đến khi những tư tưởng này trở thành chúng ta. Rồi vào lúc vãng sinh, những tư tưởng này sẽ dẫn chúng ta đi. Chúng ta có bản chất Thượng Ðế và có lực lượng Thượng Ðế bên trong chính mình, dù chúng ta có biết hay không. Cho nên tư tưởng của chúng ta thực sự rất mãnh liệt.


http://www.SupremeMasterTV.com

xuanthu
07-22-2008, 04:17 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/rumi.jpg

Guru Rumi

Love Poems of Rumi http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart2.gifhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/qa-cc.gif If anyone asks you
how the perfect satisfaction
of all our ______ wanting
will look, lift your face
and say,

Like this.

When someone mentions the gracefulness
of the nightsky, climb up on the roof
and dance and say,

Like this.

If anyone wants to know what "spirit" is,
or what "God’s fragrance" means,
lean your head toward him or her.
Keep your face there close.

Like this.

When someone quotes the old poetic image
about clouds gradually uncovering the moon,
slowly loosen knot by knot the strings
of your robe.

Like this.

If anyone wonders how Jesus raised the dead,
don’t try to explain the miracle.
Kiss me on the lips.

Like this. Like this.

When someone asks what it means
to "die for love," point
here.

If someone asks how tall I am, frown
and measure with your fingers the space
between the creases on your forehead.

This tall.

The soul sometimes leaves the body, the returns.
When someone doesn’t believe that,
walk back into my house.

Like this.

When lovers moan,
they’re telling our story.

Like this.

I am a sky where spirits live.
Stare into this deepening blue,
while the breeze says a secret.

Like this.

When someone asks what there is to do,
light the candle in his hand.

Like this.

How did Joseph’s scent come to Jacob?


Huuuuu.

How did Jacob’s sight return?

Huuuu.

A little wind cleans the eyes.

Like this.

When Shams comes back from Tabriz,
he’ll put just his head around the edge
of the door to surprise us

Like this.


From ‘The Essential Rumi’, Translations
by Coleman Barks with John Moyne

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/sosbtn_copy.gif


www.whirledpeas.com.au
Quick and easy veg food. Ask your question!

www.veg4earth.org
Sign the petition - go veg, be green.

www.SupremeMasterTV.com
Constructive news and positive programshttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gif

xuanthu
07-23-2008, 07:26 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/tips1.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=FJqO4HbolQk

Sợi Giây Bạc Bất Tử
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Đài Bắc, Formosa
Ngày 21 tháng 5, 1989
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Tại sao con người lúc chết lại đau khổ? Bởi vì đa số người đã bị ngăn cách với giòng âm lưu mãi mãi. Mỗi chúng ta đều có một sợi giây bạc khi chúng ta còn sống. Nó theo chúng ta khắp nơi, tự động co giãn khi chúng ta đến và đi từ những cảnh giới khác. Nếu chúng ta biết cách chơi với sợi giây bạc này, thì nó sẽ phát ra âm thanh rất mỹ miều khiến chúng ta vui vẻ, trưởng dưỡng linh hồn của chúng ta và đưa chúng ta về nhà. Nhưng đối với những người không biết dùng sợi giây bạc này, thì chỉ dùng được có một lần vào lúc chết, khi nó bị đứt đoạn và không nối lại được nữa. Thật đáng tiếc.

Vì thế nhiều người lúc chết không vui. Khi còn sống, tuy họ không biết cách chơi với sợi giây bạc đó, nhưng họ vẫn có nó, linh hồn của họ biết là vẫn có hy vọng. Thí dụ tôi có một cây đàn mandolin, tuy nhiên tôi không có thời giờ để chơi đàn nhiều, dù biết rằng nó có thể an ủi mình và nếu rảnh rỗi tôi có thể đàn. Trước kia không có nó, tôi thường nói: "Ai da, phải chi có một cây đàn!" Bây giờ tôi đã có rồi. Mặc dù không có giờ để chơi, nhưng tôi biết nó ở đó. Có còn hơn không.

Khi chúng ta còn sống, sợi giây bạc đó vẫn còn hiện hữu. Tuy rằng chúng ta không tu pháp Quán Âm và không dùng đến sợi giây bạc này, nó vẫn ở đó và vẫn còn hy vọng. Sau khi chết thì sợi giây này bị đứt đi. Chúng ta không biết đến chừng nào mới có đủ phước báu trở lại làm người, có lại sợi giây bạc này. Loài vật không có sợi giây bạc, nên chúng không có âm thanh nội tại. ồ, mà cũng có nhưng rất mỏng để chơi được. Giây chưa đủ công năng phát triển đến hoàn toàn.

Nhiều người phải đi qua nhiều đau khổ sau khi chết, vì không có âm thanh từ sợi giây bạc này và không có hy vọng. Những người đã thọ Tâm Ấn thì khác, sợi giây này vĩnh viễn tồn tại, dẫn chúng ta đi lên đi xuống, cho nên chúng ta vĩnh viễn tự do, đi đâu cũng không bị lạc đường, không bị ngăn cách với những cảnh giới cao hơn. Với sợi giây bạc chức năng đầy đủ chúng ta mới thật sự là sống. Còn không thì lúc chết đi, sợi giây bạc cũng mất và không còn hy vọng nữa. Nếu nói theo luật nhân quả của Phật giáo, có người sẽ thành loài vật, như vậy càng không có hy vọng. Cho nên những người chết mới đau khổ như vậy, không thể nghe được âm thanh nào bên ngoài cũng như âm thanh bên trong.

Những người tu Pháp Môn Quán Âm lúc chết đi rất vui vẻ, và còn được biết lúc nào sẽ chết; bởi vì sợi giây bạc này không đứt, tiếp tục phát ra âm thanh vui vẻ và nuôi dưỡng linh hồn, dẫn chúng ta đi khắp nơi và rồi đem chúng ta về lại. Nó có thể dãn đài đến tận cùng biên giới của vũ trụ, và xuống sâu địa ngục, khiến chúng ta tự do đi khắp nơi. Cho nên khác nhau là ở chỗ này, người thường lúc chết và người đã thọ Tâm Ấn lúc chết không giống nhau. Những người đã thọ Tâm Ấn vĩnh viễn không chết, chỉ những người bị đứt sợi giây bạc mới gọi là người chết.

Người còn sống không nghe được âm thanh ở bên ngoài hay không thấy được cảnh giới bên ngoài, rất buồn. Người điếc và mù không hạnh phúc lắm vì họ không có âm thanh bên ngoài và cảnh vật làm vui họ. Giống như người chết vậy. Vì thế họ không vui. Nếu chúng ta vun trồng sợi giây bạc này, đừng để nó mất đi, thì chúng ta sẽ bất tử, vĩnh viễn có âm thanh, ánh sáng trưởng dưỡng linh hồn của chúng ta, an ủi tâm chúng ta. Bây giờ, chúng ta đều có chúng suốt ngày nên chúng ta vui vẻ cả ngày.http://www.SupremeMasterTV.com

xuanthu
01-30-2009, 06:36 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/veggierelition-aulac.jpg

Chúa Giê-su nói với họ: http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/honghieu5tt7.gifTa thật sự nói cho ngươi biết, những người cùng hưởng lợi ích qua cách đối xử bất công với tạo vật của Thượng Đế, không thể là người đạo đức: không thể đạt những điều thiêng liêng, hoặc dạy những bí mật của thiên quốc, vì tay họ dính máu, hoặc miệng họ bị thịt làm dơ. http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/honghieu2vx3.gif


Chúa Giê-su Phúc Âm của 12 Vị Thánh http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/rose1.gif

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gif
2009 - 2011