PDA

View Full Version : các pác giúp em phân biệt tímaitaison
06-10-2008, 02:44 AM
Em hok biết phân biệt công giáo với lại đạo tin lành như thế nào rùi còn cả thiên chúa giáo nữa là như thế nào cả ở đây ai giúp em giải quyết vấn đề này cái. Em ko theo đạo nên ko biết các bác đừng hỏi tại sao một người ko theo đạo lại hỏi để làm gì em cần có việc gấp nên làm ơn trả lời giúp

maitaison
06-22-2008, 08:11 PM
vào đây tưởng biết thêm tí ai ngờ các bác chỉ vào xem mà chả ai cho ý kiến gì cả hay các bác theo đạo mà cũng hok biết phân biệt thế nào. em nói có phần mạo phạm nếu hok biết thì theo là gì chẳng nhẽ theo để cho nó oai à

huynhcong
09-09-2008, 08:53 AM
Chào bạn Maitaison,
Từ Thiên Chúa giáo để chỉ về các tôn giáo tôn thờ Thượng Đế, nên có thể nói hiện nay có 3 tôn giáo lớn đều có thể gọi là Thiên Chúa giáo: Do thái giáo, Cơ đốc giáo và Hồi giáo.
Cơđốc giáo xem Chúa Jêsus (còn gọi là Đấng Cơđốc - tiếng Anh và tiếng Pháp gọi là Christ) là chính Thiên Chúa lại bao gồm 3 nhánh lớn: Chính thống giáo, Công giáo và Tin lành. Chính thống giáo và Công giáo chủ trương Thượng Đế mặc khải cho con người dần dần qua giáo hội, còn Tin lành thì quả quyết Thượng Đế chỉ mặc khải về Ngài qua Kinh Thánh mà thôi! Khi thiếu ngân quỹ xây cất đền thờ thánh Phêrô tại La mã, giáo hội Công giáo đã sai lầm khi cho bán các loại bùa xá tội. Khi phạm tội bạn không cần ăn năn, chỉ cần dùng tiền mua bùa là hết tội. Sau đó họ còn phổ biến bùa đại xá, chỉ cần bỏ ra một số tiền lớn là linh hồn bạn được bảo đảm vào thiên đàng cho dù sau đó bạn phạm bất cứ tội gì đi nữa. Trước tình trạng sa đoạ của giáo hội, 1 tu sĩ người Đức tên là Luther bắt đầu nghiên cứu lại Kinh Thánh và khám phá 1 điều là chỉ cần vâng theo tất cả những gì Kinh Thánh nói là con người có thể có một cuộc sống tốt đẹp mà không cần thêm điều gì vào cả. Thế là ông đã đứng ra cải chánh giáo hội - có nghĩa là đưa giáo hội trở lại thời ban đầu, xem Kinh Thánh là nguồn mặc khải duy nhất của Thượng Đế.

huynhcong
09-09-2008, 09:24 AM
Những điều trên là nói về mặt tổng quát còn cụ thể thì đây là những khác biệt:
1. Thờ tượng các thánh. Kinh Thánh nghiêm cấm việc đúc tượng thờ. Trong 10 điều răn có nói đến điều này, nhưng người Công giáo đã không tôn trọng Kinh Thánh, bỏ mất một phần rất dài nói về điều này khi dạy giáo hữu của mình.
2. Xem bà Mari là Vô nhiễm nguyên tội, là nữ vương trên trời, là Đấng trung gian giữa con người và Chúa Jêsus, khi chết thì được hồn xác lên trời. Tất cả những giáo lý này không được Kinh Thánh đề cập nhưng được đưa vào giáo hội từ các cuộc họp của Hội đồng Giám mục và các Công đồng.
3. Thần thánh hoá Đức Giáo hoàng, xem Đức Giáo hoàng là vô ngộ (không sai lầm). Kinh Thánh đã đề cập những sai lầm của Thánh Phêrô được Giáo hội Công giáo xem như Giáo hoàng đầu tiên của Giáo hội.
Còn rất nhiều vấn đề nhỏ nhặt khác nữa. Nhiều người thắc mắc là tại sao trong Giáo hội Công giáo có nhiều học giả mà vẫn không hiểu Kinh Thánh. Thật sự vấn đề không phải là hiểu mà là vấn đề có tin Kinh Thánh hay không.
Để kết luận, tôi xin được trích một phần Kinh Thánh nói về tình trạng đó (để tránh hiểu lầm, tôi xin dùng bản dịch của Giáo hội Công giáo)
"Các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông rằng:
'Dân này tôn kính Ta bằng môi, bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.
Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân' " (Mat-thêu 15,6-9)
Chúa cùng thường dùng câu này để kêu gọi: "Ai có tai mà nghe, hãy nghe!"
Dù đã được viết cách đây hằng bao thế kỷ, những câu Kinh Thánh trên vẫn còn mang tính thời sự sâu sắc!
Mong bạn Maitaison có được thêm 1 chút hiểu biết, và cũng mong nhận được những ý kiến của đông đảo các bạn.
"

free11
04-01-2009, 12:45 AM
Những điều trên là nói về mặt tổng quát còn cụ thể thì đây là những khác biệt:
1. Thờ tượng các thánh. Kinh Thánh nghiêm cấm việc đúc tượng thờ. Trong 10 điều răn có nói đến điều này, nhưng người Công giáo đã không tôn trọng Kinh Thánh, bỏ mất một phần rất dài nói về điều này khi dạy giáo hữu của mình.
2. Xem bà Mari là Vô nhiễm nguyên tội, là nữ vương trên trời, là Đấng trung gian giữa con người và Chúa Jêsus, khi chết thì được hồn xác lên trời. Tất cả những giáo lý này không được Kinh Thánh đề cập nhưng được đưa vào giáo hội từ các cuộc họp của Hội đồng Giám mục và các Công đồng.
3. Thần thánh hoá Đức Giáo hoàng, xem Đức Giáo hoàng là vô ngộ (không sai lầm). Kinh Thánh đã đề cập những sai lầm của Thánh Phêrô được Giáo hội Công giáo xem như Giáo hoàng đầu tiên của Giáo hội.
Còn rất nhiều vấn đề nhỏ nhặt khác nữa. Nhiều người thắc mắc là tại sao trong Giáo hội Công giáo có nhiều học giả mà vẫn không hiểu Kinh Thánh. Thật sự vấn đề không phải là hiểu mà là vấn đề có tin Kinh Thánh hay không.
Để kết luận, tôi xin được trích một phần Kinh Thánh nói về tình trạng đó (để tránh hiểu lầm, tôi xin dùng bản dịch của Giáo hội Công giáo)
"Các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông rằng:
'Dân này tôn kính Ta bằng môi, bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.
Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân' " (Mat-thêu 15,6-9)
Chúa cùng thường dùng câu này để kêu gọi: "Ai có tai mà nghe, hãy nghe!"
Dù đã được viết cách đây hằng bao thế kỷ, những câu Kinh Thánh trên vẫn còn mang tính thời sự sâu sắc!
Mong bạn Maitaison có được thêm 1 chút hiểu biết, và cũng mong nhận được những ý kiến của đông đảo các bạn.
"

chao pac huynhcong
pac ghi nhu vay rat de gay chia re giua nhung ngươi chung mot niem tin noi Duc KITO
bac co dong y phai co cay roi moi co nhanh(canh)? the coi nguon cua "Tin lanh" tu dau khong xuat phat tu goc dai thu la Kito giao chang?
tai sao phai phu nhan xuat than cua minh chu? tai sao phai gay chia re va su hieu lam cho nhung nguoi khong cung ton giao chu?

Lona_Lona
04-11-2009, 09:34 AM
Tin Lành không gây chia rẻ và không gây sự hiều lầm cho người khác. Chẳng qua là vì người ta, và người Công Giáo không chịu hiểu đúng, nên mới hiểu lầm mà thôi.Tin Lành chỉ muốn trở về với nguồn gốc "nguyên thuỷ" từ lúc ban đầu với niềm tin trọn vẹn theo mục đích ban đầu Đức Chúa Trời và Chúa Jesus muốn mà thôi.

Đúng là có cây rồi mới có nhánh và "cái cây" mà Đức Chúa Trời muốn là loài người chỉ tin yêu và thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Ngài muốn Ngài là "trung tâm điểm" của niềm tin con người. Giống tình yêu thương của một người cha chỉ muốn đứa con trai yêu dấu của mình yêu thương mình, và chỉ tin cậy vào cha của nó mà thôi.

Vì thế, người Tin Lành chỉ có một niềm tin vào Đức Chúa Trời cũng là Chúa Jesus. Và sống, và học theo gương Chúa Jesus khi còn ở cưộc đời này để Ngài đẹp lòng. Người Tin lành có một tình yêu gắn bó với Chúa mật thiết như người cha với con cái. Nên người Tin Lành luôn có sự tương giao với Chúa trực tiếp. Sự sống, cưộc đời của họ đều do sự làm việc trực tiếp giữa Chúa với ho. Vì thế, Chúa khộng chỉ là người cha tạo dựng nên họ, mà còn là người bạn thân thiết, người tri âm tri kỷ đầy đủ tài năng và phép lạ để giúp họ vui sống và chiến thắng cưộc đời đầy đau khổ này một cách thật tốt và đẹp lòng Ngài.

Chính vì thế, người Tin Lành sẽ được sự tha tội, phước hạnh, tuỳ theo tình yêu và niềm tin của họ đặt nơi Chúa. Khi Họ phạm lỗi, họ sẽ cầu nguyện thưa chuyện với Chúa trực tiếp để xưng tội, và được chính Chúa thay đổi đời sống của họ. Đơn giản bởi vì con người không có quyền tha tội, chỉ có Chúa Tể của mọi loài, cầm giữ sự sống và cái chết của loài người mới có quyền tha tội.

Tin Lành cũng không đặt niềm tin vào giáo hội. Gọi là Hội Thánh Tin Lành, Nhà Thờ Tin Lành, Mục sư, Truyền Đạo, v..v.. tất cả người Tin Lành chỉ xem là tổ chức hành chính, vì nơi đâu có số đông con người, thì nơi đó phải có những tổ chức hành chính để điều hành, quản lý cho có logic. Mục sư chỉ được người Tin Lành quí trọng như một người có tấm lòng yêu Chúa hết mình để dâng thời gian, sức lực của mình để làm những công việc cai quản Hội Thánh, được sự khôn ngoan Chúa cho để giảng dạy những bài học bổ ích cho tâm linh tín đồ. Họ chỉ được kính trọng chứ không tôn sùng và xem như vị Thánh như Đức Giáo Hoàng.

Người Tin lành sống, thể hiện niềm tin và các hành động thờ phượng theo Lời Chúa dạy được ghi trong Kinh Thánh, không phải nghe theo sự hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội Công Giáo. Loài người có thể sai, nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ sai. Vì thế niềm tin của người Tin lành là niềm tin trực tiếp vào chính Chúa, và sống đạo, phát triển tâm linh mạnh mẽ mỗi ngày nhờ vào việc đọc, học Kinh Thánh, và hạ mình để Chúa làm chủ mọi khi cạnh cưộc đời của họ, và ban cho họ sự khôn ngoan để hiểu biết điều Chúa muốn dạy họ.

Đúng là người Công giáo và người Tin Lành đều có một niềm tin vào Chúa, nhưng các bạn có thể hiểu đơn giản qua 2 hình ảnh: Chúa có 2 người con:

+ Một người con luôn luôn nghe theo Lời dạy của Chúa một cách trực tiếp, yêu Chúa bằng niềm tin chung thuỷ duy nhất chỉ có 1 mình Ngài, thuận phục Chúa hoàn toàn trong các lãnh vực của đời sống mình và Chúa là tất cả trong đời sống họ. Họ không làm theo ý riêng, họ chỉ muốn làm theo ý Cha mình.

+ Người con kia cũng yêu Chúa, nhưng tình yêu đó đã chia sẻ cho nhiều người khác. Nên người con ấy ngoài việc tôn sùng Chúa thì còn tôn sùng nhiều người khác như: Đức Mẹ Maria, Các Thánh Đồ, Và Đức Giáo Hoàng. Người con trai đó đã không dành tình yêu trọn vẹn và lòng tin của mình cho một mình Chúa. Mọi hoạt động niềm tin của anh ấy sẽ gián tiếp qua Đức!Giáo Hoàng và Giáo Hôi. Vì thế niềm tin của anh cũng sẽ thay đổi theo sự thay đổi của Đức giáo Hoàng. Khi anh ấy cầu nguyện, anh ấy không nói chuyện chỉ với một mình Chúa là Cha yêu thương của anh ấy, nhưng anh ấy còn cầu nguyện với cả Đức Mẹ Maria, và tin rằng bà cũng có sức mạnh như Chúa. Nhưng thật ra, bà chỉ là một người nữ được phước hơn tất cả người nữ khác llà được Chúa chọn để mang thai Chúa Jesus thôi, chứ bà không có tài phép gì để làm ra điều đó, và bà cũng không có quyền phép gì để làm phép lạ cho những lời anh ấy cầu xin. Bởi bà chỉ là một con người, và bà cũng đã chết, thân xác bà cũng mục nát, và bà có tấm lòng yêu kính Chúa, vâng phục Chúa trọn vẹn, nên bà sẽ được ờ Thiên Đàng với Chúa. Vì thế, người công giáo rất thường cầu nguyện vơ!I Đức Mẹ, và cũng đã có những phép lạ xảy ra, họ không biết rằng đó là phép lạ của ma quỷ, chính ma quỷ đã ban cho họ những lời cầu xin đó để họ giữ lòng tin vào nó chứ ko phải là bà Mari nào cả, và từ đó, nói đúng hơn là người Công giáo họ có một khoảng cách khá xa với Chúa. Người con này không đặt sự chung thuỷ, niềm tin trọn vẹn vào Cha Thiên Thượng của mình. Có lẽ vì thế, khi họ mắc phạm tội, và muốn được tha thứ , họ không dám đến trực tiếp vớI Chúa xưng nhận tội ?? mà phải xưng tội qua trung gian là một vị Linh mục, Cha xứ, để nhờ cha xứ xin Chúa tha tội cho họ, hay cha xứ thay quyền Chúa để có quyền tha tội cho họ???? Để rồi sau đó họ không có sự viếng thăm về sự biến đổ của Chúa trên đời sống họ nên họ cũng sẽ còn mắc tội này hoặc mắc tội khác, loanh quanh một vòng xoay không lối thoát. Đứa con trai này đã ngăn cản quyền hạn và tình yêu thương của Chúa là cha mình trên chính anh ta và trên hậu bối về sau lại càng xa cách Chúa.

Người con thứ nhất là Tin Lành, hiền lành vâng phục hoàn toàn cha mình. Người con thứ hai là Công Giaó anh ấy thích mình có quyền hạn, và anh ấy thích đi theo ý riêng, sự sáng tạo của anh ấy hơn là ý muốn của Chúa là Cha anh ậy

Vì nhìn thấy những sự "đi quá xa" và "thích đi theo ý riêng" của Giáo Hội, nên Tin Lành đã mạnh dạn tách ra, không muốn phụ thưộc vào Giáo hội đang ngày càng đi xa điều Chúa muốn, và hướng niềm tin của con dân Chúa chỉ vào một mình Chúa mà thôi, không phải đặt niềm tin nơi con người và nghe theo sự hướng dẫn của con người. Do vậy, người Công Giáo gọi Tin lành là " những kẻ phản đốI" Trong khi họ gắng chịu mang tiếng xấu này chỉ vì muốn đạo Chúa được trở về với nguồn gốc, mục đích ban đầu và sẽ là mãi mãi của Chúa. Đó là điêề tốt đẹp mà con người cần đơn sơ nhận biết

Thật tiếc thay, người Công giáo đã không nhận mình đã sai lầm, và sẽ sai lầm hơn nếu đi theo ý riêng. Ví dụ: Chúa cấm con dân Chúa không được đúc tượng để quỳ lạy trước bức tượng do nghệ nhân gốm nào đấy làm ra. Nhưng người Công giáo đã đúc tượng bà Mari và cầu nguyện trước bức tượng. Chúa cấm say sưa, nhưng những người Công giáo nhậu nhẹt có khi coò hơn người đạo khác . Chúa đã tạo dựng nên Hôn nhân, gia đình, và vui lòng điều đđó. Cho nên mọi người đều có quyền kết hôn và tận hưởng tình dục vì đó là ân huệ tuyệt vời của Chúa cho con người.Nhưng Người Công Giáo họ bắt bưộc những Cha xứ, linh mục, nữ tu, phải không cưới gả, ( ép cơ thể làm trái với tự nhiên) trong khi Phao Lô khuyên rằng: ai muốn ở độc thân thì ở, ai không ở được một mình thì có gia đình và cùng hâu việc Chúa thì tốt nhật Ông Phao Lô chỉ nói lên quan điểm của ông. Người công giáo đã tôn Phao Lô lên làm Thánh, vì thế bắt chước giống ông không vợ con, và đã đưa điều đó thành luật để làm luật lệ dành cho các linh mục không kết hôn. Phao lô cũng chỉ là một con người, và qua đó cho thấy, người Công Giáo chỉ làm theo ý muốn con người, và làm theo ý riêng của mình. Họ có quyền lực của con người, nhưng không có quyền năng của Chúa trên đời sống họ.

Tin Lành chỉ muốn thể hiện 1 niềm tin trọn vẹn, không bị "hoà nhập" bởi các quan điểm của thế gian này. Và Chúa đã chúc phước trên đời sống các tín đồ Tin Lành thật của Ngài. Một " tin tức tốt lành" đến từ Thượng Đế, tức là ông Trời mà người đời hay gọi.

Sự thật luôn đau lòng vì nói đúng đến sai trật của chúng ta, người Tin lành cũng rất đau lòng cho người anh em của mình đang đi theo con đường của ý riệng hơn là điều Chúa muốn .

Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về quyền năng của Tin Lành, bạn hãy thử đến với Chúa theo cách người Tin Lành đến với Chúa bạn sẽ thấy sự thay đổi ngọt ngào hạnh phúc dành cho những ai biết tìm đến con đường thật của Chúa. Con đường hạnh phúc và bình an giữa phong ba.

free11
04-15-2009, 12:45 AM
Chao bac Lona,
Rat cam on su chia se cua bac.
Minh chi la mot ngươi binh thương khong am hieu nhieu ve Kinh Thanh,Tin Ly va Than Hoc nen khong giam mao pham nhieu ve nhung lanh vuc do. Doi voi minh nghi nhung phương thuc dua con ngươi ve voi can nguyen coi re cua minh la con Thien Chua la chi the cua Chua Kito la can ban nhat cua cuoc song ngươi Kito giao. Theo minh dươc biet thi ngươi Cong giao tin co ngay phan xet chung tham nen minh nghi rang pham bat cu chuyen gi chung toi lam cung nen nghi ve dieu nay. Ngươi Cong giao chung toi thương hay dua vao nhung tam guong de song va de noi gương ngo hau de dang vuot qua nhung kho khan thu thach khi huong ve cung dich cua cuoc doi. Nguoi cong giao chung toi cung la con nguoi pham xac thit nhieu gioi han yeu duoi thi van co the co nhung sai lam xay den vi ban tinh vi ky cua con nguoi. Cung nhu mot to chuc, mot quoc gia.... nguoi Cong giao cung can phai co de nguoi lanh dao de chi dan, day do ve Kinh Thanh, Tin Ly va Giao Ly de minh biet va song, de minh soi vao va biet minh dang o dau, neu khong co the bi di lac loi. Do do can thiet phai co mot cong dong to chuc pham trat nhu giao hoi de huong dan chung toi di dung huong. Con gan hay xa Thien Chua thi co le chi mot minh Ngai moi hieu duoc. Co mot so diem ban neu ra ve Giao hoi cong giao hinh nhu ban chua hieu ro ve Giao hoi cong giao. Ban nen thu suy xet lai xem nhe. Ban co de y thay giao hoi Chinh Thong Giao Dong Phuong khong? Chung toi dang huong ve de hop nhat do. Day qua la mot tin vui doi voi nguoi Cong Giao cung nhu Chinh Thong giao. Minh nghi co le Cha tren troi la nguoi mung nhat khi thay con cai cua Ngai dang ket hiep voi nhau. Yeu thương nhau minh nen chin bo lam muoi va cung nhin ve mot huong.
Than ai

huynhcong
08-07-2009, 07:21 AM
Lâu quá không vào đây, hôm nay có cơ hội vào, đọc được những giải thích của Lona_Lona, cảm thấy rất vui, thật đúng với cảm nhận của mình. Nay xin thêm một chút xíu nói rõ với Free 11 nhé. Những điều tôi trình bày không nhằm mục đích gây chia rẻ mà chỉ trình bày những gì Kinh Thánh nói thôi. Lời thật mích lòng, nên nếu có sự hiểu lầm mong quí vị thông cảm. Người Công giáo thường cho mình là gốc còn Tin lành là cành. Nói như vậy là không hiểu lịch sử giáo hội. Khi Luther viết 95 điều tường trần trình cho Đức Giáo hoàng, mong Đức Giáo hoàng điều chỉnh những sai lầm mà Giáo hội Công giáo đã phạm với Kinh Thánh, Đức Giáo hoàng không những không thức tỉnh, mà còn đốt bản tường trần đó trong lò sưởi và tuyên bố dứt phép thông công với Luther. Vì không thể làm gì khác hơn, Luther đã dán 95 điều tường trần đó trước cửa 1 trường Đại học. Nhiều người đọc được và đã đi theo Luther. Từ đó, Tin lành được hình thành với tên gọi chính là: "Cải chánh giáo" (tức là đạo có mục đích chỉnh đốn cho chính đáng). Như vậy, Tin lành không xuất phát từ Công giáo, nhưng từ việc hiểu Kinh Thánh một cách đúng đắn.
Việc thống nhất Giáo hội là một việc đáng mừng, nhưng thống nhất trên căn bản nào, đó mới là vấn đề. Nếu cả 3 Giáo hội đều lấy Kinh Thánh làm căn bản thì rất tuyệt vời, nhưng Giáo hội Công giáo vốn đã không xem trọng Kinh Thánh (bạn Free 11 xưng mình là người Công giáo, nhưng đọc được mấy sách trong Kinh Thánh rồi?), dù vẫn đọc Kinh Thánh mỗi ngày ở nhà thờ, nên việc thống nhất Giáo hội xem ra chỉ là hình thức chứ không có thực chất. Muốn thống nhất, mỗi Giáo hội phải dựa vào Kinh Thánh để điều chỉnh tất cả mọi điều từ giáo lý cứu rỗi đến hình thức thờ phượng. Liệu Giáo hội Công giáo có can đảm làm điều này không? Dẹp bỏ hết các thần tượng, xoá bỏ chức Giáo hoàng, xem mọi người như anh em, dẹp bỏ bàn thờ dành cho bà Mari và các thánh, còn nhiều nhiều nữa...
Rất cảm ơn bạn Free 11 đã quan tâm đến vấn đề này. Mong rằng bạn cố tìm cho bằng được 1 quyển Kinh Thánh đầy đủ để đọc (tôi biết rất ít người Công giáo có Kinh Thánh trong nhà, bạn có thấy đó là 1 điều lạ không?). Tôi cầu nguyện xin Đức Thánh Linh - Thần Chân lý - giúp bạn thấy rõ được vấn đề!
Mong nhận thêm ý kiến của bạn Free 11 và các bạn khác nữa.
Muốn thật hết lòng!

traidatinh
08-22-2009, 09:13 AM
Dạo Tin L..(muốn hiểu sao cũng dược) là dạo cuồng tín và vô thần.Không thích hợp với truyền thống văn hóa của người Á Dông nói chung và người Việt chúng ta nói riêng.Tại sao nghe nói dến Tin L.. là người Việt chúng ta thường tránh né??? Lý do dơn giản là dạo Tin L.. là dạo không tốt,luôn luôn chia rẽ và dả kích những tôn giáo khác.Những ai không phải là tín hữu của Tin L.. thì kẻ dó là kẻ thù của Tin L..,ngay cả những người thân trong gia dình cũng dều bị dối xử như vậy.
Dạo Tin L.. không chấp nhận những phong tục cổ truyền của Cha Ông chúng ta dể lại,công sức của những bậc tiền nhân có công giử nước và dựng nước dều bị Tin L.. từ chối. Chính vì lý do này mà Chính Phủ nước Việt Nam luôn "quan tâm và chăm sóc tốt " cho Tin L.. Bạn maitaison không biết gì về Tin L.. thì không nên tìm hiểu làm chi cho mệt.Dây là dạo cuồng tín còn hơn bọn hồi giao' khủng bố.Tất cả hội thánh Tin L.. ở hải ngoại cũng như trong nước dều dược quan tâm kỷ.

huynhcong
08-26-2009, 07:59 PM
Rất tiếc bạn traidatinh đã nhầm chỗ thảo luận rồi! Ở đây chúng tôi đang nói chuyện về đạo Tin Lành chứ không nói chuyện về đạo Tin L. Mong bạn tìm trang khác để trao đổi cho đúng. Khi nào bạn viết đúng từ thì tôi mới thật sự nói chuyện với bạn.

free11
08-29-2009, 09:27 AM
Minh xin mươn mot bai viet cua mot cha tinh than gui ban
Dân tộc nào cũng có phong tục, truyền thống tốt đẹp tiền nhân để cho hậu thế học hỏi, noi theo. Kinh nghiệm sống đời được coi là khuôn vàng, thước ngọc, tóm gọn trong câu nói, truyền tụng nơi dân gian.

Truyền thống tôn giáo

Truyền thống tôn giáo là chứng nhân niềm tin sống động tiền nhân truyền lại. Là khôn ngoan thánh do các thánh nhân được Chúa mặc khải trên đường nên trọn lành. Quan trọng hơn nữa truyền thống chứa đựng Giao Ước tình yêu giữa Thiên Chúa và con người. Qua Giao Ước Thiên Chúa mặc khải về chính Ngài và tình yêu Ngài dành cho nhân loại. Vì thế truyền thống là chân lí thánh giúp định hướng, soi sáng đường đi, dẫn Kitô hữu đến chân thiện mĩ.

Khôn ngoan thật

Không phải ai muốn hiểu, tuỳ tiện giải thích truyền thống sao cũng được, mà cần có học giả nghiên cứu, giải thích í nghĩa thâm sâu, của các truyền thống đức tin.

Khôn ngoan thánh giúp nên thánh, đưa đạo vào đời. Thanh tẩy lối sống, thánh hoá cuộc đời, trong sạch hoá xã hội nhờ vào sức mạnh Tin Mừng. Trái lại khôn ngoan thế gian dẫn đưa vào thế gian. Dựa vào khôn ngoan thế gian để giải thích Kinh Thánh là đưa đời vào đạo. Đưa đời vào đạo chính là lợi dụng tôn giáo để cầu lợi, ham danh, chiều theo xác thịt. Chiều theo xác thịt là từ bỏ thần khí. Xa lìa thần khí là lãnh đạo giả hình. Giả hình núp bóng tôn giáo làm việc trái bác ái, phản tình yêu. Việc tông đồ, bác ái, kiến thiết trở thành khí cụ thu góp tài chánh, lợi nhuận. Kết quả niềm tin trở thành gánh nặng, luật lệ trói buộc, gây khổ đau, hành hạ cả thân xác lẫn tâm hồn tín hữu.

Lãnh đạo giả hình dựa vào truyền thống mong trục lợi. Vì thế Đức Kitô nặng lời, công khai phê bình, nghiêm khắc chỉ trích kẻ lợi dụng niềm tin, làm điều tồi bại. Ngài mạnh mẽ chỉ trích kẻ bóp méo truyền thống, cố tình uốn nắn sao cho phần lợi nghiêng về họ. Ý tưởng sai trái, lừa đảo đến từ suy tính hơn thiệt của khối óc, của lòng tham. Đức Kitô xác định rõ, của cải, danh vọng không thể là bảo chứng cuộc đời. Chúng không ban bình an thật cho tâm hồn vì chúng là của hay hư nát.

Võ đoán

Mọi giải thích, diễn giải Kinh Thánh mà không tin Đức Kitô đều là giả hình. Học giả Kinh thánh không tin Chúa không thể là học giả chân chính. Nếu tin hãy vâng phục Giáo Hội. Thiếu vâng phục là chọn li khai, sống ngoài Giáo Hội do Đức Kitô sáng lập. Rao giảng Đức Kitô mà không tin Đức Kitô là kitô hữu giả hình. Lời giải thích của chúng phát xuất do tà tâm, đố kị và ghen tương. Giải thích Kinh Thánh chính danh cần Thánh Thần hướng dẫn. Thánh Thần không hoạt động nơi kẻ không có lòng tin, nơi kẻ chủ trương sống chia rẽ và kéo bè, chia phe, lập nhóm.

Môi mép

Mục đích của Kitô hữu là cầu nguyện, cảm tạ, tôn vinh ca tụng Danh Chúa. Kẻ có tâm tính tà vạy lạm dụng ngôn từ nhà đạo của người Kitô hữu với mục đích khác. Môi mép họ cũng ca tụng, tôn vinh Chúa nhưng thực tâm không chút lòng thành.

Làm sao phân biệt chân, giả? Chánh đạo khác tà đạo ở hành động và lối sống. Chánh đạo lời rao giảng đi chung với việc làm. Chính đạo dậy yêu thương, sống yêu thương, sẵn sàng tha thứ, chậm phê bình.

Tà đạo nói về hoà bình, công lí, sản phẩm do chính họ tạo ra. Tà đạo coi nhẹ mạng sống mọi người. Tà đạo giả dạng kêu gọi thống hối để nhận dạng, sau đó âm thầm tìm cách triệt hạ, thủ tiêu.

Vô giá trị

Ma quỉ là cha kẻ gian dối. Vì thế chúng ta có thể xác quyết, khẳng định, mà không sợ sai lầm. Không lời giải thích Kinh Thánh nào của kẻ vô thần xác thực, đáng tin cậy, vì bản chất là vô thần. Vô thần không tin có Thánh Thần. Giải thích Kinh Thánh mà không có Thánh Thần hướng dẫn thì lời giải thích kia phải do tà thần hướng dẫn. Tà đạo không thể nào giải thích đúng đắn chính đạo. Ra công tìm hiểu Kinh Thánh mà không tin thờ Chúa sẽ trở thành kẻ tin thờ ma quỉ. Tin ma quỉ sẽ tôn thờ những gì thuộc về chúng. Tà đạo không chung đường với chính đạo vì thế lãnh đạo tà giáo thường tìm cách bách hại, ngăn cản chính đạo.

Yêu truyền thống

Đức Kitô yêu quí, tôn trọng truyền thống. Ngài đả kích kẻ lạm dụng truyền thống để thủ lợi. Vì yêu quí, Ngài công khai bảo vệ truyền thống. Trở thành người đối nghịch với giới lãnh đạo giả hình làm điều bất công, hại luân thường, đạo lí. Biết rõ giới lãnh đạo thù ghét, bách hại. Đức Kitô không chùn bước, không nhẹ lời nhưng mạnh miệng phản đối.

Ngài đưa ra cách sống chân thật phát xuất từ tấm lòng chân thành, từ con tim yêu mến. Kết hợp với tình yêu Chúa là tình yêu trọn hảo, tốt lành nhất. Chỉ những hành động phát xuất, hướng dẫn bởi tình yêu chân chính mới giúp con người tiến trên đường lành thánh. Con đường này đòi thực thi bác ái, yêu thương, sống thuận hoà, hay tha thứ và giầu tình thương. Để làm được điều này lãnh đạo tôn giáo cần sống khiêm nhường, vâng phục Giáo Hội Chúa nơi trần gian.

Đời sống thánh thiện là cách duy nhất mang bình an thật cho tâm hồn. Chúa là Đấng duy nhất giúp ta sống thánh thiện, sống yêu thương. Ngoài Ngài ra không thế lực nào có thể thay thế.
Có đôi dong xin chia se cung cac ban.

huynhcong
03-05-2010, 10:39 AM
Lâu lâu vào đây cũng thấy hay hay, đọc bài viết của người cha tinh thần của Free, mình thấy tiếc cho bạn. Bạn có thể hiểu những lý luận cao siêu và những từ ngữ vừa triết học vừa thần học của bài viết mà lại không chịu hiểu những lời rất đơn giản của Kinh Thánh. Người ta thường hay viện dẫn những câu khó hiểu của Kinh Thánh để cho rằng Kinh Thánh hoàn toàn khó hiểu, phải cần có những nhà nghiên cứu dạy cho, suy nghĩ giùm cho. Đành rằng có những câu Kinh Thánh đòi hỏi những nỗ lực nghiên cứu, nhưng những câu Kinh Thánh mà tôi nêu ở những phần trên hoàn toàn không khó hiểu chút nào! Chúng ta không hiểu vì chúng ta KHÔNG MUỐN hiểu mà thôi!
Bài viết mà bạn Free giới thiệu còn nguy hiểm ở chỗ xen lẫn những điều đúng và sai một cách tinh vi đến nỗi người đọc không phân biệt được. Bạn nói thế này thì hoàn toàn đúng: "Mọi giải thích, diễn giải Kinh Thánh mà không tin Đức Kitô đều là giả hình. Học giả Kinh thánh không tin Chúa không thể là học giả chân chính". Nhưng từ đây mà đưa đến hệ quả: "Nếu tin hãy vâng phục Giáo Hội" thì sai! Vì CHÚA không phải là Giáo Hội và Giáo Hội càng không phải là CHÚA!
Một trong những điểm nhấn mạnh của bài viết là vấn đề "truyền thống". Bài viết hô hào tôn trọng truyền thống để mong người khác tôn trọng truyền thống của giáo hội và gán ghép một cách không căn cứ cho rằng Đức Kitô yêu quí, tôn trọng truyền thống (!). Chúa Jesus chỉ tôn trọng Kinh Thánh, chứ Ngài không tôn trọng truyền thống. Câu nói của Chúa trong bài viết thứ nhì của tôi dễ hiểu hơn nhiều so với bài viết của người cha tinh thần của bạn: "Các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông rằng:
'Dân này tôn kính Ta bằng môi, bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.
Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân' " (Mat-thêu 15,6-9), thế nhưng rất tiếc bạn lại không chịu hiểu! Ước gì...!

free11
03-18-2010, 07:05 AM
Mình xin gửi các bạn một số link để các bạn tham khảo:
http://vietcatholic.org/News/Html/77979.htm
http://vietcatholic.org/News/Clients/ReadArticle.aspx?ID=77568
http://vietcatholic.org/News/Clients/ReadArticle.aspx?ID=77122
http://vietcatholic.org/News/Clients/ReadArticle.aspx?ID=77140
http://vietcatholic.org/News/Clients/ReadArticle.aspx?ID=56428
http://vietcatholic.org/News/Clients/ReadArticle.aspx?ID=77324
http://vietcatholic.org/News/Clients/ReadArticle.aspx?ID=72539
http://vietcatholic.org/News/Html/77654.htm
"Lạy Cha chúng con ở trên trời..." xin cho mọi người hiệp nhất nên một.
xin Thiên chúa chúc lành cho các bạn và cho công cuộc hiệp nhất

huynhcong
03-24-2010, 11:02 PM
Khi đọc xong những bài viết trong các link bạn giới thiệu, tôi chợt nhớ đến 1 đoạn Kinh Thánh như sau:
"Ngay cả trong giới lãnh đạo Do Thái cũng có nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Nhưng vì sợ nhóm Pha-ri-sêu, họ không dám xưng ra, kẻo bị khai trừ khỏi hội đường. Thật thế, họ chuộng vinh quang của người phàm hơn là vinh quang của Thiên Chúa." (Gio-an 12,42-43)
Tôi cầu xin Chúa Thánh Thần là Thần Chân lý sẽ soi sáng tất cả chúng ta, nhất là các vị lãnh đạo để họ không chuộng vinh quang của người phàm, tiếp tục sai lầm và dẫn người khác vào con đường sai lầm, mà chuộng vinh quang của Thiên Chúa, quay về với Lời Chúa và tổ chức giáo hội theo đúng những chỉ dẫn của Lời Ngài. Và còn bạn, Free 11 ạ, xin Chúa Thánh Thần giúp bạn, khi hiểu rõ chân lý, sẽ can đảm bước tới, từ bỏ những danh vọng hão huyền, để nhận lãnh vinh quang từ Thiên Chúa! Amen!

free11
04-09-2010, 04:42 AM
Cám ơn các bạn đã chia sẽ tâm tình." Xin Thiên Chúa ân ban cho những tâm hồn đầy lòng thiện chí ơn an bình".