PDA

View Full Version : Bắt Đầu Cho Download NhạcVietLang
06-02-2005, 02:59 PM
Mùa hè sắp đến, khí tr?i ngày càng nóng (ai ở Úc Châu, Tân Tây Lan hoặc nam bán cầu thì lạnh ráng chịu ::D), Viet Nhim cũng vì đó mà "nóng" theo :g:

Chúng tôi có hứa bắt đầu mùa hè năm nay sẽ cho download nhạc như l?i yêu cầu của nhi?u hội viên.

Mong các bạn gắng công đóng góp cho thêm phần sôi động :)

Vang Trang Dem
06-02-2005, 08:58 PM
Tui góp 1 bài kekekekekke