PDA

View Full Version : Username & Password Mới Để Nghe NhạcVietLang
03-03-2005, 09:50 AM
VL vừa mới đổi username và password trong phần nhạc. Cái cũ xài không được nữa. Ai muốn nghe thì trong phần nhạc, xuống tuốt bên dưới trang, sẽ thấy username và password. ?i?n vào sẽ nghe được.

Có thắc mắc gì thì h?i trong phần thắc mắc

http://www.vietnhim.com/Forum/viewforum.php?f=2