PDA

View Full Version : LỐI SỐNG MỚIPages : [1] 2

Nhím Hoàng Kim
05-05-2008, 08:23 PM
http://img74.imageshack.us/img74/1246/aulaceseloisongmoizg9.jpg (http://imageshack.us)

Nhím Hoàng Kim
11-12-2008, 09:39 PM
http://img222.imageshack.us/img222/8374/sos2ps4.jpg (http://www.suprememastertv.com/au/)

Nhím Hoàng Kim
11-25-2008, 08:32 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/0066.jpg

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gif

" Mến gởi cho các Phật Tử có tâm trí sáng suốt để nhận diện ra những giáo điều đạo đức này để làm nền tảng trên con đường cầu đạo tu học theo Pháp-Giới của Như Lai : Từ Bi - Công Bằng - Bác Ái :) "

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TĂNG GIÀ KHẤT SĨ

"Nếu loài người chúng ta có trí và biết phân biệt thiện ác, hãy nên xét rằng: lòng nhân có nghĩa là không sát sinh, VÀ KHÔNG BAO GIỜ NỠ ĂN THỊT, XƯƠNG VÀ HUYẾT CỦA CHÚNG SINH."
~ Bộ Chân Lý

"Chúng ta nên học ĂN RAU TRÁI và để tâm tự tại, như vậy mới có thể thành thần, Phật (Bậc Khai Ngộ)."
~ Bộ Chân Lý

"Nếu biết thú vật bị giết là để lấy thịt mà vẫn ăn, chúng ta đã phạm tội sát sinh. Nếu vì miếng ăn của mình, thú vật bị giết, tội ác thuộc về chúng ta, và linh hồn thú vật chết sẽ oán thù chúng ta, không giận người giết. Nếu nỡ ăn thịt đó, cho thấy rằng tâm chúng ta hung ác và nhẫn tâm. Vậy nên chỉ có tâm ác mới ăn được thịt, hoặc người ăn thịt mới có tâm ác."
~ Bộ Chân Lý

PHẬT GIÁO

"ĂN THỊT SẼ TIÊU HỦY HẠT GIỐNG TỪ BI và mỗi hành động của người ăn thịt sẽ làm mọi chúng sinh kinh sợ do hơi thịt của họ."
~ Kinh Đại Bát Niết Bàn

Ta quy định các con KHÔNG ĐƯỢC ĂN TẤT CẢ THỊT dù đó là tam tịnh nhục. Dù đó là thịt khác với mười loại thịt cấm trước đây cũng bị cấm. Thịt súc vật chết cũng bị cấm... Mọi sinh vật nhận ra người ăn thịt và, khi ngửi được mùi, đều kinh hoàng bởi cảnh chết chóc. Bất cứ người đó đi đến đâu, loài vật dưới nước, trên mặt đất hay trên trời đều hoảng sợ. Nghĩ chúng sẽ bị người đó giết chết, chúng có thể ngất xỉu hay chết. Vì những lý do này, BỒ TÁT MA HA TÁT (ĐẠI BỒ TÁT) KHÔNG ĐƯỢC ĂN THỊT. Mặc dù họ thị hiện ăn thịt để độ chúng sinh, nhưng thật sự họ không ăn ngay cả thực phẩm thường huống hồ chi là thịt!
~ Kinh Đại Bát Niết Bàn

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/thumb_onlyphotosY_aa_listffssdf2042.jpg

Người xuất gia, tại gia không được làm việc trong năm loại kinh doanh.
Năm loại đó là gì?
Kinh doanh vũ khí,
kinh doanh người,
KINH DOANH THỊT,
kinh doanh ma túy,
và kinh doanh chất độc.

~ Kinh Buôn Bán

A Nan, chúng sinh trong lục đạo thế giới, nếu tâm không sát hại thì không theo dòng sinh tử tương tục… Làm sao người tu lòng đại bi lại ăn máu thịt chúng sinh?
~ Kinh Lăng Nghiêm

Nếu một người có thể chế ngự thân tâm họ, theo cách ấy TRÁNH ĂN THỊT và mặc sản phẩm thú vật, ta nói họ sẽ thật sự được giải thoát. Như lời ta thuyết gọi là Phật thuyết, không thuyết như thế tức là ma thuyết.
~ Kinh Lăng Nghiêm

A Nan, người tu hành muốn được nhập định (Thánh Lễ), trước tiên phải nghiêm túc tuân theo quy luật sống trong sạch để cắt đứt tâm tham BẰNG CÁCH TRÁNH ĂN THỊT VÀ UỐNG RƯỢU… A Nan, nếu không tránh nhục dục và sát sinh, họ sẽ không bao giờ thoát khỏi tam giới.
~ Kinh Lăng Nghiêm

Lúc bấy giờ, Thánh giả Ðại Huệ Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: "Thưa Đức Thế Tôn, con quan sát thế gian, sinh tử lưu chuyển, oán kết liền nhau, rơi vào các đường ác, đều do ăn thịt, giết hại lẫn nhau. Những hành vi đó tăng trưởng tham sân, khiến chúng sinh không thể thoát khỏi đau khổ. Điều đó thật sự rất khổ."
~ Kinh Lăng Già

"Bạch Đức Thế Tôn, NGƯỜI ĂN THỊT LÀ PHÁ HỦY CÁI NHÂN ĐẠI TỪ BI của họ, do đó NGƯỜI TU THÁNH ĐẠO KHÔNG NÊN ĂN THỊT."
~ Kinh Lăng Già

Ðức Phật dạy Ðại Huệ rằng: "ĂN THỊT CÓ LỖI KHÔNG LƯỜNG. Bồ Tát (người tu hành) nên tu dưỡng tâm đại từ, như vậy họ không nên ăn thịt. "
~ Kinh Lăng Già

"Người xả bỏ vị thịt mới có thể nếm mùi vị của chánh pháp (giáo lý chân chính), mới thật sự tu hành Bồ Tát Địa (người tu hành) và đạt A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề (Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác) mau chóng. "
~ Kinh Lăng Già

Này Ðại Huệ, ta quan sát chúng sinh trong luân hồi lục đạo, cùng nhau ở trong sinh tử, chung nhau nuôi sống, đắp đổi làm cha mẹ, anh chị em với nhau… Họ cũng có thể sinh vào đường khác (súc sinh, ngạ quỷ, thiên nhân, v.v.), đường thiện, đường ác, thường làm quyến thuộc lẫn nhau. Do nhân duyên đó, ta quan sát thấy TẤT CẢ THỊT MÀ CHÚNG SINH ĂN ĐỀU LÀ THỊT NGƯỜI THÂN CỦA HỌ.
(*Lục đạo: thiên nhân, người, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, chúng sinh địa ngục)
~ Kinh Lăng Già

"Nếu đệ tử của ta không thành thật quan sát điều đó và vẫn ăn thịt, chúng ta nên biết họ chính là dòng dõi chiên đà la, không phải đệ tử của ta, ta không phải thầy của họ. Vậy nên, này Ðại Huệ, nếu bất cứ ai muốn làm quyến thuộc của ta, họ không nên ăn thịt."
~ Kinh Lăng Già

"Bồ Tát (người tu hành) nên nhận rõ rằng TẤT CẢ THỊT ĐỀU TỪ THÂN BẤT TỊNH, được kết hợp bởi máu mủ bất tịnh đỏ trắng hòa hợp của cha mẹ. Vậy nên, nhận rõ SỰ BẤT TỊNH CỦA THỊT, BỒ TÁT (NGƯỜI TU HÀNH) KHÔNG NÊN ĂN THỊT."
~ Kinh Lăng Già

"Tất cả thịt giống như thi thể của con người... thịt nấu chín có mùi hôi và bất tịnh như thi thể bị thiêu đốt, làm sao chúng ta có thể ăn những thứ như vậy?"
~ Kinh Lăng Già

"Ăn thịt có thể tăng lòng ham muốn, người ăn thịt có tánh tham… Với bản năng bảo vệ và quý trọng thân mạng, không có sự khác biệt giữa người và súc vật... Mỗi chúng sinh đều tự mình sợ chết, làm sao có thể ăn thịt chúng sinh khác?... Muốn ăn thịt, trước tiên nên nghĩ đến sự đau khổ của thân thể, rồi nghĩ đến sự đau khổ của mọi chúng sinh thì KHÔNG NÊN ĂN THỊT."
~ Kinh Lăng Già

"Này Ðại Huệ, ở đời vị lai, sẽ có một số người vô minh nói rằng nhiều giới luật Phật giáo cho phép ăn thịt. Họ rất thích mùi vị thịt do thói quen ăn thịt trong quá khứ, họ nói những lời đó chỉ đơn giản theo quan điểm của họ. Nhưng thật ra PHẬT (BẬC KHAI NGỘ) VÀ THÁNH KHÔNG BAO GIỜ NÓI THỊT LÀ THỨC ĂN."
~ Kinh Lăng Già

"Người ăn thịt có vô số tội lỗi, như vậy NGƯỜI ĂN CHAY CÓ VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC."
~ Kinh Lăng Già

"Nếu không ai ăn thịt, sẽ không ai giết hại chúng sinh làm thực phẩm... Sát sinh là vì người mua, do đó người mua cũng giống người giết. Do đó ĂN THỊT CÓ THỂ NGĂN TRỞ THÁNH ĐẠO."
~ Kinh Lăng Già

"Hiện nay trong Kinh Lăng Già này, ta nói, vào mọi lúc, mọi loại thịt không ăn được, không ngoại lệ. Này Ðại Huệ, ta cấm ăn thịt không phải chỉ một lúc, ý ta nói là TRONG HIỆN TẠI LẪN VỊ LAI, ĂN THỊT BỊ CẤM."
~ Kinh Lăng Già

Đệ tử Phật KHÔNG ĐƯỢC CỐ Ý ĂN THỊT. Họ không nên ăn thịt bất cứ chúng sinh nào. Người ăn thịt phá hủy cái nhân đại từ bi, đứt đoạn hạt giống Phật Tánh và khiến [thú vật] và chúng sinh [siêu nhiên] tránh xa họ. Những người đó phạm vô số tội.
~ Kinh Phạm Võng

Hơn nữa, sau khi sinh con phải rất thận trọng, tránh sát sinh thú vật nuôi sản phụ với các loại thịt hoặc không nên tụ tập thân bằng quyến thuộc uống rượu hay ăn thịt… vì vào lúc sinh nở có vô số quỷ dữ và yêu tinh muốn ăn máu huyết hôi tanh, chính ta trước đó đã ra lệnh các thổ thần chung quanh phải bảo vệ cả mẹ lẫn con, khiến họ được yên vui và ích lợi. Tuy nhiên, một số người, thấy mẹ và con an toàn vui vẻ, thì cùng nhau cúng dường đáp tạ thổ thần chung quanh bằng cách sát sinh thú vật một cách vô minh và bất lợi để ăn; vì vậy họ phạm tội ác và gây thiệt hại cho cả mẹ lẫn con.
~ Kinh Địa Tạng

Ai cũng sợ hình phạt, ai cũng sợ chết. Lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bảo giết.
~ Kinh Pháp Cú

Người sát hại sinh linh, đâu được gọi Hiền thánh. Không hại mọi hữu tình, mới được gọi Hiền thánh.
~ Kinh Pháp Cú

Ca Diếp hỏi Phật rằng: "Sao hồi trước Ngài cho phép tỳ kheo ăn 'ba loại tịnh nhục' hoặc ngay cả 'chín loại tịnh nhục'?" Phật trả lời: "Ta định chế như thế vì sự cần thiết vào lúc đó, và để dẫn độ dần dần cho tới khi họ thật sự bỏ được thịt."
~ Phật Thích Ca Mâu Ni, Kinh Niết Bàn


Stop Animal Cruelty

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/thumb_onlyphotosY_aa_listffssdf5634.jpg

http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&goto_url=veg

Xin ấn chuột vào đề tài để chọn trước khi xem


“Since all sentient beings are equal as my only son, how can I allow my followers to eat the flesh of my son? Eating meat to me is out of the question. I have never allowed, I am not allowing, and I will never allow this practice - I have strictly condemned eating meat in every way.”

(the Historical Buddha)


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/sosbtn_copy.gif

Nhím Hoàng Kim
01-02-2009, 08:04 PM
http://img240.imageshack.us/img240/8871/anchaywe9.jpg (http://imageshack.us)

xuanthu
01-03-2009, 08:06 AM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/veggierelition-aulac.jpg

Working for the Welfare of Animal Friends: The Donkey Sanctuary,Ireland Part 1-2

http://www.suprememastertv.com/bbs/board.php?bo_table=featured&wr_id=192&goto_url=&url=link2_0
( http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end-tree.gif Ăn chay từ bi - http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/eusa_pray.gif Ăn chay hoà bình - http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/honghieu5tt7.gif Ăn chay cao thượng ! http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end7.gif )

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/sp-1.gif

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/honghieu5tt7.gif Kindness to Strangers Animals / Forgive / Environment Vegetarianism in Religions


http://www.suprememastertv.com/bbs/board.php?bo_table=wow&wr_id=237&goto_url=&url=link2_0

( Tôn giáo - Trách nhiệm - Đạo đức ! )


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/save.gif

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TĂNG GIÀ KHẤT SĨ


Người xuất gia, tại gia không được làm việc trong năm loại kinh doanh.

Năm loại đó là gì?


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/thumb_onlyphotosY_aa_listffssdf2042.jpg

Kinh doanh vũ khí,
kinh doanh người,
KINH DOANH THỊT,
kinh doanh ma túy,
và kinh doanh chất độc.
( Con dao đồ tể vi tế trần tục )

Kinh Buôn Bán

"Nếu loài người chúng ta có trí và biết phân biệt thiện ác, hãy nên xét rằng: lòng nhân có nghĩa là không sát sinh, VÀ KHÔNG BAO GIỜ NỠ ĂN THỊT, XƯƠNG VÀ HUYẾT CỦA CHÚNG SINH."
Bộ Chân Lý

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gif

Nhím Hoàng Kim
02-08-2009, 02:56 PM
NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

Chó bị xích (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=1&goto_url=veg&page=2&url=link2_0#v)

Số phận bị ngược đãi của loài bò (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=2&goto_url=veg&page=1&url=link2_0#v)

Cảnh ngộ đáng thương của gia cầm (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=3&goto_url=veg&page=1&url=link2_0#v)

Xin mở lòng từ tâm đối với loài heo (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=4&goto_url=veg&page=1&url=link2_0#v)

Loài gà tây bị đối xử tệ hại (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=5&goto_url=veg&url=link2_0#v)

Sự kinh hoàng trong xưởng gây giống chó con (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=6&goto_url=veg&page=1&url=link2_0#v)

Sự đau khổ của loài cừu dễ thương và hiền hòa (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=7&goto_url=veg&page=1&url=link2_0#v)

Sự thật về chăn nuôi cá (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=8&goto_url=veg&page=1&url=link2_0#v)

Phí tổn thật sự của lông thú (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=9&goto_url=veg&page=1&url=link1_0#v)

Thử nghiệm thú vật (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=10&goto_url=veg&page=1&url=link2_0#v)

Ngưng Ngược Đãi Động Vật Dưới chiếc lều gánh xiệc : Sự đối đãi bất nhân với thú vật (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=11&goto_url=veg&page=1&url=link2_0#v)

Sự đối đãi khủng khiếp với gà tây trong Lễ Tạ Ơn (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=12&goto_url=veg&page=1&url=link2_0#v)

Ngưng Ngược Đãi Động Vật - Cừu non tế thần (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=13&goto_url=veg&page=1&url=link2_0#v)

Gan ngỗng béo : Cách nuôi cưỡng ép bất nhân các bạn gia cầm (Tiếng Pháp) (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=15&goto_url=veg&page=1&url=link2_0#v)

Kêu gọi lòng từ bi cho loài heo (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=16&goto_url=veg&page=1&url=link2_0#v)

Ngưng Ngược Đãi Động Vật Loài ngựa : Chạy cho sự sống (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=17&goto_url=veg&page=1&url=link2_0#v)

Ngưng Ngược Đãi Động Vật Truyền hình Costa Rica : "Thích Thịt - Sự Tàn Ác Của Loài Người" (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=18&goto_url=veg&page=1&url=link2_0#v)

Ngưng Ngược Đãi Động Vật Sát hại đại thử , biểu tượng Úc Đại Lợi (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=19&goto_url=veg&page=1&url=link2_0#v)

Nhím Hoàng Kim
02-20-2009, 10:15 AM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif (http://imageshack.us)

NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

Ngưng Ngược Đãi Động Vật Đánh cá voi : Sự hủy diệt kinh khiếp về sinh vật khổng lồ hiền hòa của đại dương (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=20&goto_url=veg&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif (http://imageshack.us)

Nhím Hoàng Kim
03-21-2009, 07:40 PM
Tiền Kiếp Và Kim Sanh Của Con Heo

Trích từ "Duyệt Triệt Thảo Đường Bút Ký",
thời Càn Long nhà Thanh .
Do Kỷ Hiểu Lan

Có một vị tăng lữ cao niên , mỗi lần đi ngang lò sát sanh , lão đều tự dưng sa lệ , và rồi nhắc đến chuyện tiền kiếp của mình :

Câu chuyện hơi dài dòng , tôi chỉ nhớ có hai tiền kiếp . Kiếp thứ nhất , tôi làm đồ tể chuyên sát sanh , hơn ba mươi tuổi thì qua đời . Linh hồn tôi bị mấy sứ giả âm phủ tóm đi , bỏ vào địa ngục . Quan thẩm phán trách tôi tội sát sanh quá nặng , giải hồn tôi đến chuyển luân của âm phủ nhận quả báo ác khổ . Tôi chỉ thấy mơ mơ màng màng , thần thức đâu đó , như say rượu , như nằm mơ , đầu óc nóng vô cùng , vừa cảm thấy mát mẻ đôi chút , thì đã nằm trong chuồng lợn , chuyển kiếp thành con heo .

Từ lúc dứt sữa , chỉ thấy người ta cứ đem thức ăn dư hôi thối cho ăn . Trong lòng tuy biết những thứ này dơ bẩn , muốn nhịn không ăn , nhưng lại đói quá chịu không nổi , ngũ tạng lục phủ như bị thiêu đốt rất khó chịu , bất đắc dĩ phải ăn để sống . Rồi tôi dần dần hiểu được ngôn ngữ của heo , nói chuyện với các bạn heo , mới biết rất nhiều heo vẫn nhớ tiền kiếp của mình , chỉ vì làm thân súc sanh , ngôn ngữ bất đồng với loài người , không thể câu thông vậy thôi . Lúc sắp bị làm thịt , cũng hiểu được phần nào , đa số phát ra những tiếng kêu sầu khổ , nước mắt tuôn tràn .

Thân thể của heo nặng nề và khó đi . Mùa hạ rất sợ nóng , phải ngâm mình trong sình để được mát . Tuy nhiên nguyện vọng này cũng thường không được hưởng trọn . Lông dầy , cứng và thưa , mùa đông rất sợ lạnh , nhìn những con chó hoặc cừu có lông dày như tấm thãm , thật sướng như tiên còn gì .

Đến sắp lúc bị tóm đi làm thịt . Tuy biết là khó tránh cái chết , nhưng cứ vùng vẫy , muốn kéo dài thời gian tử hình . Chẳng mấy chốc bị đồ tể tóm được , bị đạp lên mình , cổ họng bị cột lại , bốn cái giò bị cột bằng dây , xiết chặt đến tận xương , đau như dao cắt . Rồi chúng tôi được đưa đi bằng thuyền hoặc xe , nhiều con heo chen chúc nhau , xương sườn đụng nhau như bị gẫy , mạch máu chảy không điều hòa , bụng phình như sắp bị tung ra . Có khi mấy con bị sâu lưng lại bằng cây tre và khiêng đi , đau muốn chết .

Đến lò sát sanh liền bị vứt dưới đất . Tôi thấy thớt dao bày bên tay trái , nồi nước sôi lớn đang bốc khói bên tay phải . Nghĩ đến những con dao và nước sôi tát lên mình sẽ đau khủng khiếp , cả người tôi run rẩy lên . Có khi nghĩ đến mình sắp bị chặt ra thành từng mảnh , không biết sẽ biến thành nồi canh của nhà bếp nhà nào , thật thảm thiết tuyệt vọng .

Lúc tôi sắp bị làm thịt , cảm thấy kinh hãi và xây xẩm khi bị đồ tể tóm lấy . Bốn cẳng đều mềm nhũng , tâm rúng động , hồn phách như sắp bay ra từ đỉnh đầu . Khi tôi được đặt trên miếng thớt , thấy lưỡi dao óng ánh , không dám nhìn thẳng vào nữa , chỉ nhắm mắt chờ bị giết . Đồ tể lấy dao rạch ở cổ trước , đâm lưỡi dao vào cho máu đổ ra trong thau , thật đau đớn không ngôn ngữ nào tả xiết , muốn chết ngay cũng không được , chỉ biết kêu la thê thảm , đến máu chảy hết , bị đâm một phát vào tim , đau nhói đến tâm can , không còn phát ra tiếng kêu được nữa , thần thức từ từ rời xa và trở nên ngẩn ngơ , như lúc mới chuyển kiếp , say mê như nằm mơ .

Phải qua một thời gian rất lâu , nhìn lại thấy hồn phách mình thì đã đến âm phủ rồi . Quan thẩm phán thấy trong quá khứ hãy còn có làm một số việc lành , mới xử cho làm người trở lại . Cho nên kiếp này , gặp con heo này sắp bị mổ , tôi thấy rất thương tiếc , nghĩ đến người giết nó sau này cũng sẽ chịu số mệnh bị giết lại ; và nhớ đến những đau khổ mình đã gánh chịu trong quá khứ , ba thứ ưu tư triền miên trong tâm thức , chả biết vì sao nước mắt đã tuôn rơi tự bao giờ .

Ông đồ tể nghe lão nói đến đây , tức thì vứt bỏ lưỡi dao , đổi làm nghề bán rau .Tin Đồn Dí Dỏm : HEO CŨNG SÂN SI

Có một ông đồ tể vừa chết đi , thì cách nhà ông khoảng 4 , 5 cây số có sinh ra một con heo . Con heo này có thói quen hay về nằm nhà ông đồ tể này , đuổi cũng không đi . Người chủ của nó bắt nó về , tự nó lại chạy đến , nên phải nhốt nó lại , không cho nó chạy lung tung . Ông nghi con heo này do ông đồ tễ kia chuyển kiếp .

Lại có một ông đồ tễ sau chết đi , một năm rưỡi sau , vợ hắn muốn lấy người khác . Vừa mặc áo cưới đẹp leo xuống thuyền , bỗng một con heo từ đâu chạy đến , trợn tròn đôi mắt bực tức nhìn cô dâu , cắn rách tả tơi cái váy của cô dâu , còn muốn cắn chân cô dâu . Mọi người vội vàng giải cứu cô dâu , đẩy con heo xuống nước . để thuyền có thể nhổ neo mà đi . Ngờ đâu con heo vùng vãy từ nước nhảy lên , chạy dọc bờ theo thuyền . Vừa lúc đó trời có gió , con thuyền mới có thể căng buồng mà đi , con heo mới thất vọng bỏ đi . Người ta cũng nghi con heo này do ông đồ tể chuyển kiếp , vì thấy vợ mình dám lấy người khác , mới nổi cơn lôi đình .

Lại có một ông đồ tể đang mổ heo , vừa lúc heo chết thì vợ hắn sinh ra đứa con gái . Vừa sinh ra thì con gái khóc nghe y như tiếng heo kêu . Kêu được 3 , 4 ngày thì đứa bé chết . Chuyện này cũng có thể chứng minh là con heo vừa bị mổ đã chuyển kiếp thành đứa bé gái .

Nhím Hoàng Kim
03-21-2009, 10:33 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

PHIM ẢNH ĐẶC SẮC

Phỏng vấn nhạc sĩ Trần Quang Lộc (Từ độ yêu người & Lời lợn con ) – Phần 1 (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=featured_au&wr_id=103&goto_url=&page=11&url=link1_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

Nhím Hoàng Kim
03-21-2009, 10:34 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

PHIM ẢNH ĐẶC SẮC

Lời Lợn Con - Ngọc Quang diễn ngâm , Thanh Thúy đọc (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=featured_au&wr_id=104&goto_url=&page=11&url=link1_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

Nhím Hoàng Kim
03-29-2009, 04:52 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

Ngưng Ngược Đãi Động Vật Phim tài liệu của tổ chức Viva ! Án tử hình (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=21&goto_url=veg&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

Nhím Hoàng Kim
04-04-2009, 08:04 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

Ngưng Ngược Đãi Động Vật Phản bội bạn tốt nhất của loài người (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=22&goto_url=veg&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

Nhím Hoàng Kim
04-10-2009, 07:23 AM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

Ngưng Ngược Đãi Động Vật Nghĩa địa đông đá : Sự thật lạnh lùng về loài hải cẩu không tự vệ được (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=23&goto_url=veg&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

Nhím Hoàng Kim
05-01-2009, 04:32 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

Heo trong hỏa ngục (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=24&goto_url=veg&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

.GreenRose
05-03-2009, 09:44 AM
ĂN CHAY -- SỐNG XANH -- CỨU ĐỊA CẦU! :)

Nhím Hoàng Kim
05-15-2009, 09:00 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

Nhân Ái Đối Với Thú Vật (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=scrolls_au&wr_id=17&url=link1_0)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

Nhím Hoàng Kim
05-15-2009, 09:04 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

ĂN CHAY TRONG TÔN GIÁO (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=scrolls_au&wr_id=19)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

Nhím Hoàng Kim
05-20-2009, 05:45 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

LỜI PHÁP CAM LỒ

Nhân Ái Đối Với Loài Vật Lòng Tha Thứ Môi Sinh & Tôn Giáo (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=wow_au&wr_id=214&goto_url=&page=8&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

Nhím Hoàng Kim
06-02-2009, 04:26 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

Ngưng Ngược Đãi Động Vật Hội Bênh Vực Loài Vật Quốc Tế : Phim "Ngưng đau khổ trong gánh xiệc" (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=25&goto_url=veg&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

Nhím Hoàng Kim
06-02-2009, 04:32 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

Ngưng Ngược Đãi Động Vật Tiếng nói cho loài vô tội : Sáng lập viên Hội Viva ! Juliet Gellatley (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=26&goto_url=veg&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

Nhím Hoàng Kim
06-05-2009, 06:57 PM
http://img413.imageshack.us/img413/300/57510913.jpghttp://img834.imageshack.us/img834/8144/an1p.jpghttp://img59.imageshack.us/img59/4899/an3t.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/2171/an2e.jpg
LỜI PHÁP CAM LỒ

Tử Tế Với Người Lạ Loài Vật , Tha Thứ , Môi Sinh Ăn Chay Trong Tôn Giáo (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=wow_au&wr_id=232&goto_url=&page=7&url=link2_0#v)

Nhím Hoàng Kim
06-11-2009, 06:55 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

Cứu loài linh trưởng : Phim tài liệu của Hội Bảo vệ Loài vật Quốc tế (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=27&goto_url=veg&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

we_all_01
06-25-2009, 07:05 PM
http://i40.tinypic.com/33mlmqe.jpg

Nhím Hoàng Kim
06-29-2009, 06:44 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

STOP ANIMAL CRUELTY Swine Flu : Deadly Factory Farms Equals Lethal Virus (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=28&goto_url=veg&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

Nhím Hoàng Kim
06-29-2009, 06:50 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

Ngưng Ngược Đãi Động Vật Đối đãi bất kính với bò thiêng : Phỏng vấn Anuradha Sawhney Hội PETA - Ấn Độ (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=29&goto_url=veg&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

Nhím Hoàng Kim
07-03-2009, 04:46 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

Phỏng vấn Shaun Monson , đạo diễn phim "Người Địa Cầu" (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=30&goto_url=veg&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

Nhím Hoàng Kim
07-15-2009, 05:58 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

Hãy Ngưng Săn Cá Voi Ngay Bây Giờ ! (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=31&goto_url=veg&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

Nhím Hoàng Kim
07-24-2009, 11:40 AM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

Cứu Thú vật Khỏi Bị Lạm dụng (SAFE): Cuộc vận động LovePigs ở Tân Tây Lan (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=32&goto_url=veg&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

Nhím Hoàng Kim
07-24-2009, 06:23 PM
http://img407.imageshack.us/img407/4941/1830.jpg

Tôn trọng mạng sống của loài vật
như của chính mình

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị ,
Trung tâm Duisburg , Dusseldorf , Ðức Quốc,
ngày 31 tháng 12 , 2006 (nguyên văn tiếng Anh)

Hãy để hòa bình xảy ra trong năm nay , năm Hợi . Heo là sinh vật rất hòa bình . Heo chỉ ăn rồi ngủ , ngủ rồi ăn . Còn ai hòa bình hơn vậy nữa ? Heo thậm chí cũng không có mỏ như chim để mổ ai cả . Nếu muốn đào gì thì nó dùng mũi . Phải là một cái mũi rất tài ! Nó có thể dùng mũi đào đất , đá , đủ thứ , với cái mũi mềm của nó . Có lẽ cũng chẳng mềm gì . Quý vị có bao giờ sờ mũi heo không ? (Ð : Dạ , cứng lắm.) Cứng sao ? (Ð : Phải.) Trông đâu có cứng . Nhìn giống như mô thịt thôi , lại hồng nữa . Những loại heo màu trắng hay màu nhạt , nhìn mũi hồng rất mềm mại . Loại heo màu đen thì mũi cũng đen . Thật ng ộ. Không , không phải vậy . Có những con heo đen nhưng mũi trắng hoặc là nửa trắng , nửa hồng , nửa đen . Heo thật dễ thương . Người ta nói loài heo thông minh lắm , thông minh hơn chó nữa . Quý vị có thể tưởng tượng giết một sinh vật đẹp như vậy , hiền hòa và thông minh như vậy , rồi ăn vào bụng ? Eo ơi ! Tiêu chuẩn đạo đức con người nhiều khi thật không tốt chút nào . Không cao thượng . Ý nói mình phải kiếm ai ngang hàng với mình chứ !

Loài người là vậy ; họ đi đánh nhau , rồi lại đánh luôn những chúng sinh thiếu tự vệ hoặc nhỏ bé hơn . Nhưng nếu quý vị nghe được loài vật nói chuyện , quý vị sẽ không dám làm , vì loài vật là chúng sinh . Chúng biết nói chuyện với nhau và chúng có tình cảm . Chúng cũng giống như mình , chỉ là hình dáng khác nhau , vậy thôi . Chúng ở đây là để tô điểm cho thế giới cũng như chúng ta có nhiều loại hoa khác nhau vậy . Thử tưởng tượng buồn cười tới mức nào nếu đóa hoa này lớn hơn , có màu sắc hay là hình dáng khác , rồi nhìn đóa hoa nhỏ nói rằng : "Ồ , mi vô dụng , ta ăn mi !" Nghe có tức cười không , có ngớ ngẩn không ? Và không thể nào tưởng tượng được ! Cũng vậy , loài người chúng ta , trông lớn con hơn một số loài vật , nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta nên ăn thịt chúng . Còn voi thì sao ? Chúng to lớn hơn chúng ta . Nếu chúng tới ăn thịt mình thì mình có thích hay không ? Trong trí của voi thì chúng lớn hơn , có phải không ? Và chúng khác với chúng ta . Ðối với chúng thì chúng ta nhìn rất khác . Trong mắt của voi thì chúng ta trông rất kỳ quặc . Nếu quý vị hỏi một con voi có muốn kết hôn với một người trong chúng ta không , nó sẽ trả lời "Không !" Nó sẽ nói : "Trông anh kỳ quặc ; mũi của anh kỳ quá !" Hiểu không ? (Khán giả : Dạ.) Cho nên , vậy không có nghĩa là voi đến ăn thịt chúng ta ; đối với chúng , chúng ta vô dụng . Ngôn ngữ mình nói , chúng không hiểu . Chúng ta nhỏ con , không giúp gì được cho chúng ; chúng vẫn sống phây phây đâu cần chúng ta . Trong rừng già hay sống ở đâu , chúng không cần tới chúng ta , và cũng có thể ăn thịt được chúng ta . Nhưng dù đói thế nào , voi cũng không làm hại chúng ta bởi vì bên trong voi có tình thương , biết phải trái .


Thú vật sống hài hòa và giúp đỡ chúng ta

Khi một con voi chết , cả bầy đứng quanh buồn rầu một hồi lâu . Nếu voi con gặp hiểm nguy , như lúc những con thú khác muốn tấn công , thì cả bầy voi bao quanh con voi con đó làm thành một vòng đai mạnh mẽ chặn kẻ thù và bảo vệ voi con . Nếu quý vị xem nhiều cuốn phim chiếu ở Phi Châu , người ta làm những cuốn phim này , quý vị sẽ biết voi có trí thông minh . Và nếu có lực lượng siêu linh , quý vị có thể nói chuyện với voi . Lúc đó quý vị sẽ biết chúng là những chúng sinh với tất cả trí thông minh , tất cả tình thương , tất cả sự cương quyết , y như chúng ta ! Vậy chúng ta có thể nào ăn thịt chúng sinh khác và gọi mình là con người nhân ái ? Làm vậy là chúng ta không có tình thương hoặc ít nhất cũng không biết tình thương thật sự là gì . Ngày nay có rất nhiều dữ kiện nói về việc thú vật bị giết như thế nào . Sự tàn ác ấy cũng đủ làm cho mỗi người trên tinh cầu này rơi lệ , đau lòng và thề nguyền sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm hại một con vật nào ở địa cầu và sẽ không bao giờ đụng tới miếng thịt nữa . Thấy được điều đó , họ sẽ biết rằng đối xử một chúng sinh khác như vậy là không thể được . Chúng ta gọi thú vật là man rợ , khinh thường thú vật , nhưng đa số chúng không ăn thịt mình , không hại mình . Chúng sống hài hòa với mình , nhiều con còn giúp mình nữa . Thí dụ , nếu quý vị đang ở trên biển và gặp nguy nan , thì cá heo , cá voi sẽ giúp quý vị đưa quý vị đến chỗ an toàn . Và chó thậm chí còn cứu người lạ , nếu nó trông thấy . Vậy thì làm sao có thể nói rằng thú vật không có trí khôn ? Có những người không dám liều mạng để cứu một người khác . Nhưng chó , ngay cả những con chó không được huấn luyện , nó cũng làm , dù là người lạ . Mới đây , có một con chó cứu một bé trai sắp chết chìm , mà cậu bé đó là người lạ đối với nó . Con chó đó không được huấn luyện để đi cứu người như vậy , nhưng cậu bé đó sắp chết đuối , đang kêu cứu , và con chó nhảy đại xuống , cho cậu bé nắm vào người nó , rồi bơi vào bờ . Ai dạy nó làm như vậy ? Dù được dạy đi nữa , nó cũng nhỏ hơn một con người ; sao nó lại có thể liều mạng như vậy ? Ðó chỉ là một trong những ví dụ .

Một con chó nữa tên là Shana . Nó kéo hai ông bà lão trở về nhà với nó . Một người nó kéo trên lưng , còn người chồng bám vào chân vợ . Nó kéo cả hai đi xuyên qua một đường hầm để về nhà , dưới cây cối và dưới tuyết . Tôi thưởng cho nó một áo khoác anh hùng ! Tôi thiết kế một cái đặt biệt cho Shana , áo anh hùng Shana ! (Vỗ tay) Còn con chó kia tên là Zion , cũng được một cái áo anh hùng với tên nó trên áo . Ðây là đặc biệt , vì tôi muốn tuyên dương chúng . Tôi muốn cả thế giới biết rằng thú vật thật sự là những chúng sinh với trái tim , máu huyết và khối óc , trí thông minh , tình thương và lòng từ bi , một số còn hơn đa số chúng ta nữa ! Tôi muốn cả thế giới biết rằng thú vật phải được tôn trọng , hoặc ít ra cũng là để làm bạn , chứ không phải để giết hại hay hiếp đáp(Xin xem chuyện của hai con chó này trong Bản Tin 181)


Lòng tử tế thể hiện từ thú vật
là nguồn cảm hứng cho cuộc đời chúng ta

Chúng ta phải cao thượng hơn , từ bi hơn , thương yêu và bảo vệ kẻ yếu đuối , cần thiết . Chúng ta mạnh mẽ , to lớn , sao lại có thể đi hiếp đáp một con chó nhỏ hoặc ăn thịt một con heo nhỏ hay một con gà bé bỏng , cướp đi sự sống của chúng trong khi chúng không làm hại gì mình cả ?

Ngay cả những con thú lớn hơn chúng ta cũng không ăn thịt chúng ta vì kích thước của chúng . Bò không bao giờ tấn công người . Bò rất hiền hòa . Tôi nghĩ đã đến lúc cả thế giới phải tỉnh ngộ điều này và làm con người cao thượng mà đáng lẽ chúng ta nên làm . Sao ta có thể hiếp đáp , hành hạ những chúng sinh yếu đuối , hiền lành như vậy ? Gà cũng dễ thương như bất cứ loài chim quý nào quý vị mua ở trong tiệm . Thật vậy , gà rất dễ thương và biết trả lời quý vị . Có lần tôi có một con gà và một con thỏ . Anh thỏ rất mến cô gà , cô ta làm gì là nó bắt chước làm theo . Trước đó hai đứa không quen biết nhau , nhưng khi chú thỏ biết nàng gà rồi là anh chàng bắt đầu thương , lúc nào cũng muốn gần bên . Loài thỏ không nhảy cao lắm , không biết leo lên bàn , nên khi thấy gà làm vậy , anh chàng ở dưới thấp , không biết làm sao . Nhưng vì tôi có cái bục như ghế đẩu , rồi một cái bàn thấp nữa , trước tiên nó nhảy lên ghế đẩu , rồi từ ghế đẩu đó nhảy lên chiếc ghế cao hơn , để được đến gần gà . Thật là thông minh !

Vì những đệ tử Trung Hoa thích ăn mì gói , họ nghĩ chắc gà cũng thích mì gói . Cho nên có lần họ cho gà đó ăn mì gói , loại mì khô , và con gà ăn . Anh thỏ nhìn , nhìn : "Mi ăn thì ta cũng ăn !" Không biết thỏ có bao giờ ăn mì gói trong đời không ! Nó cũng già lắm rồi , chứ đâu phải mới sinh ra hôm qua . Nhưng nó cũng đến ăn mì gói . Gà ăn gì là thỏ đến ăn cái đó . Khi nó ở cạnh tôi , dĩ nhiên là tôi cho nó ăn cà rốt , rau sống , v.v..., và nó cũng ăn . Nhưng nếu ăn với gà thì gà ăn gì nó ăn nấy . Không cần biết là gì nó đều ăn ! Không cần nhìn nhãn hiệu , cứ ăn thôi . Nó rất tha thiết với con gà đó . Cứ chạy lăng xăng quanh cô nàng , cọ mình vào cánh nàng , muốn hôn nàng , này nọ . Nhưng gà không chịu ! Luôn luôn nhảy lên đâu đó cao hơn rồi nhìn xuống anh chàng ở dưới . Nhưng không bao lâu thì anh kia cũng lên theo . Hai bên rất thắm thiết . Ðâu có ai dạy chú thỏ như vậy , chạy theo gà ; không ai dạy nó gì cả .

Rồi có một con dê hôn con gà của tôi . Chuyện này có thật ; chúng tôi không có sửa phim hay làm gì đặc biệt , không có . Con dê tới hôn con gà . Con gà bằng lòng để cho nó hôn ; đâu phải chúng đã là bạn bè hay gì trước đó . Tôi đã có con gà đó một thời gian rồi , con dê thì tới từ một nông trại gần đó . Và nó tự nhiên đến hôn con gà . Và gà này ăn chuối hay bất cứ món gì tôi cho .


Chúng ta vẫn có thể hưởng thụ mọi thứ trên tinh cầu
mà không cần phải làm hại chúng sinh

Ước gì tôi có thể làm cho cả thế giới hiểu rằng thú vật cũng giống như chúng ta . Chúng thật sự giống như chúng ta ! Cũng như mấy đóa hoa này đây : (Sư Phụ cầm lên một bình hoa trên bàn) Trên đời này có những thứ khác nhau , để cho có nhiều màu sắc . Cho nên trong vườn , thí dụ , mình có nhiều loại hoa khác nhau , hình dạng khác nhau , tên gọi khác nhau và màu sắc khác nhau , chỉ để cho thế giới này tươi đẹp , màu sắc . Nếu chỉ có một loại hoa thôi thì sẽ không đẹp như vậy ; mình không thể làm thành một bó hoa muôn màu . Nhưng nhìn này , có phải tuyệt vời biết mấy nếu cắm thêm nhiều màu vào đây ? Ðủ màu sặc sỡ ! Chúng tạo thành hoa viên của thế giới cho chúng ta thưởng thức . Cũng vậy , Thượng Ðế tạo ra những sinh loại khác nhau để chúng ta có thể hợp chung lại với nhau thành sống động và nhiều màu sắc .

Tôi ước có thể làm cho tất cả loài người trên thế giới hiểu được tình cảm và ngôn ngữ của loài vật . Tôi ao ước có thể làm tất cả những điều đó để không ai làm hại một con vật nhỏ nào nữa và không ai nghĩ tới việc ăn thịt của những con vật vô tội nữa . Ước gì tôi có thể làm được . Ước gì cả thế giới hiểu được rằng chúng ta phải thương yêu , tôn trọng thú vật và vui với chúng cũng giống như vui hưởng một hoa viên muôn màu muôn sắc với nhiều bông hoa khác nhau , cây cối khác nhau và rau trái khác nhau . Chúng ta phải vui hưởng tất cả những gì trên tinh cầu này nhưng ít nhất đừng làm hại chúng sinh , bởi vì chúng có cảm giác . Chúng cử động , nói chuyện qua ánh mắt , theo cách riêng của chúng . Làm sao quý vị có thể tới một chúng sinh đang cử động , rồi chặt đầu , hay là chặt chân , cắt cổ rồi làm chúng tắt thở như vậy ?

Nếu muốn bắt kịp với những hành tinh khác trong thái dương hệ và trong vũ trụ , thì chúng ta phải thay đổi lối sống của mình . Chúng ta phải sống và để kẻ khác sống . Chúng ta phải thương yêu đồng đều mọi chúng sinh hoặc ít nhất cũng để chúng yên thân . Chúng đâu có đòi hỏi quý vị điều gì . Chim trên trời không đòi hỏi quý vị điều gì ; cá dưới biển còn không đến gần quý vị ! Sao lại tới đó bới chúng lên rồi ăn thịt hay giết chúng ? Chúng thoi thóp khi sắp chết như vậy . Thật khủng khiếp !

Chúng ta có tất cả trí thông minh , tất cả trí huệ và tất cả những công cụ mà Thượng Ðế đã ban cho mình để sinh tồn . Chúng ta không cần giết để sống . Chúng ta đã phí phạm quá nhiều tài nguyên chỉ để giết , không những trong chiến tranh mà còn trong việc nuôi súc vật để ăn thịt . Chúng ta làm hao tổn nguồn tài nguyên thiên nhiên . Bởi vậy mới có nạn đói khắp nơi . Mỗi một người còn đang ăn thịt đều chịu trách nhiệm cho nạn đói trên thế giới . Thậm chí không phải là tôi nói điều này , mà là những nghiên cứu gia trên thế giới , những người thông minh nhất làm nghiên cứu và có những dữ kiện và chứng minh khoa học nói như vậy . Chừng nào chúng ta chưa bỏ thói quen ăn thịt này , chừng đó chúng ta vẫn còn làm hại địa cầu ; rồi hậu quả là hại chính mình , con cái mình trong tương lai . Cho nên , tất cả chúng ta phải chuyển sang ăn chay càng sớm càng tốt . (Vỗ tay)http://img528.imageshack.us/img528/6087/1831o.jpghttp://img269.imageshack.us/img269/2329/1832z.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/265/1833y.jpg

Nhím Hoàng Kim
08-05-2009, 05:51 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

THẾ GIỚI LOÀI VẬT

Truyền hình Costa Rica : "Thích Thịt - Sự Tàn Ác Của Loài Người" (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=aw_au&wr_id=299&goto_url=&page=4&url=link2_0#v)

Nhím Hoàng Kim
08-22-2009, 11:39 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

Đua ngựa là sát hại (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=33&goto_url=veg&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

Nhím Hoàng Kim
08-22-2009, 11:41 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

Đứng Dậy và Lên Tiếng : Liên minh Gia Nã Đại cho Nông Súc (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=34&goto_url=veg&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

Nhím Hoàng Kim
09-04-2009, 06:46 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

Chấm dứt tảng băng đẫm máu : Sự tàn sát hải cẩu (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=35&goto_url=veg&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

Nhím Hoàng Kim
09-04-2009, 06:49 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

Bãi cát sát sinh : Sự thảm sát tàn ác lấy da hải cẩu (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=36&goto_url=veg&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

Nhím Hoàng Kim
09-04-2009, 06:52 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

Vi khuẩn do nhân tạo : Phỏng vấn Tiến sĩ Michael Greger (1/2) (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=37&goto_url=veg&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

Nhím Hoàng Kim
09-13-2009, 03:33 PM
Ăn chay là đúng với nguyên tắc trong Phật giáo

Nguồn : Do sư huynh đồng tu S.S.Aik , Yangon ,
Miến Ðiện (nguyên văn tiếng Miến Điện)

Tôi là một Phật tử truyền thống , như nhiều người trong vùng Ðông Nam Á . Từ Miến Ðiện , tôi đi Nam Dương vào năm 1992 và bắt gặp cuốn Sách Biếu Bí quyết tức khắc khai ngộ . Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần . Tôi thích nó lắm và muốn mang về cho bạn bè tôi đọc . Tôi được phép dịch cuốn này sang tiếng Miến Ðiện . Năm 1993 tôi trở về lại thành phố Yangon ; năm 1996 tôi in Sách Biếu tại Miến Ðiện . Tới năm 1997 thì tôi thọ Pháp . Ðời sống tôi hiện giờ an lành hơn 10 năm trước rất nhiều . Tôi vô cùng biết ơn Sư Phụ .

Là đệ tử của Sư Phụ , chúng ta không bị trở ngại gì trong việc ăn chay . Mối quan tâm của tôi bây giờ là làm sao thuyết phục được những Phật tử truyền thống tại đây , vì nhiều người tin rằng Phật ăn thịt heo , và không cấm ăn thịt . Họ nói rằng trong giới luật cho những vị xuất gia , Ðức Phật chỉ cấm ăn thịt của mười chúng sinh (người , chó , ngựa , voi , hổ , báo , sư tử , gấu , thú vật có lông dài , và rắn), nhưng cho tín đồ ăn ba loại "tịnh nhục".

Về việc này , Sư Phụ giải thích rất rõ ràng trong bài thuyết giảng của Ngài ngày 12 tháng 6 năm 1993 tại Vọng Các , Thái Lan (Băng thâu hình số 378) : "Trong nhiều kinh điển , Phật giảng rằng các con không nên ăn thịt chúng sinh . Nhưng trong thời gian đầu khi ngài mới ra giảng pháp , ngài cho phép mọi người ăn ba loại tịnh nhục . Có nghĩa là không tự mình giết ; không nghe thấy tiếng khóc than của con vật đang bị giết ; và những con vật đã chết vì bệnh tật , chết tự nhiên vì già , thì ăn được . Nhưng sau này trong kinh Lăng Nghiêm , ngài nói với các vị tỳ kheo rằng : "Bây giờ các con đã tiến bộ rồi , đã trưởng thành , các con không ăn thịt nữa". Và trong kinh Niết Bàn , một quyển kinh khác , một vị xuất gia hỏi Phật rằng nếu có người cúng dường thức ăn và trong đó có thịt , thì phải làm sao ? Phật nói rằng : ‘Rửa hết thịt đi rồi ăn’. Cho nên nếu ngài dạy đệ tử đừng ăn thịt thì chính ngài cũng đâu có ăn thịt . Và trong một cuốn kinh khác , Kinh Lăng Già , Phật nói rằng : ‘Ăn thịt sẽ có ảnh hưởng rất xấu cho thế giới , tạo nên chiến tranh và nhiều loại ma ăn thịt và hút máu’".

Trong Sách Biếu của Sư Phụ , Ngài cũng giải thích rằng Phật không có ăn thịt heo , mà là một loại nấm tên là nấm "giò heo" hay nấm "heo vui". Nấm này không thể tìm thấy trên mặt đất ; nó mọc ở dưới mặt đất . Nếu muốn tìm thấy thì người phải được sự giúp đỡ của một con heo già , heo này rất thích ăn thứ nấm ấy . Heo kiếm nấm bằng cách dùng khứu giác ngửi , và khi tìm thấy , nó dùng chân bới đất sình lên tìm rồi ăn . Vì vậy mà loại nấm này được gọi là "heo vui" hay là "giò heo". Bởi vì thông dịch không cẩn thận và vì người ta không thật sự hiểu cái tên đó lấy từ đâu , nên những thế hệ về sau họ bị hiểu lầm , tưởng Phật là người ham ăn thịt . Thật là một điều đáng tiếc .

Một số người cũng nghĩ rằng thịt trong chợ không phải là do họ giết , cho nên ăn được . Tuy nhiên , làm như vậy là giết gián tiếp bởi vì "không có người mua thì không ai giết". Một số còn nghĩ rằng ăn chay không cần thiết về phương diện tâm linh .

Tuy nhiên , trong kinh Hoa Nghiêm có nói rất rõ ràng rằng : “"Các chư Phật , Bồ Tát đều tập đức tính đại từ bi , và từ đức tính đại từ bi này phát sinh ra đại trí huệ , và với đại trí huệ này họ đạt được đại khai ngộ". Sư Phụ giảng thêm : "Trong kinh Lăng Nghiêm , Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng : Người tu hành nếu ăn thịt của chúng sinh , tối đa chỉ đạt tới đẳng cấp Ma Vương . Như vậy không có nghĩa là ăn thịt thì chúng ta có thể trở thành Ma Vương , mà có nghĩa là đẳng cấp của chúng ta quá thấp và tàn nhẫn tới nỗi chỉ xứng đáng làm Ma Vương thôi . Ăn chay không làm cho con người thành Phật , mà ăn thịt cũng không làm con người thành ma . Có điều những người vẫn còn ăn thịt , vẫn còn thụ hưởng thịt của chúng sinh , tức là trong tim họ có rất ít lòng từ bi , bởi vậy họ mới có thể hưởng thụ đời sống trong khi vẫn ăn thịt ! Phật Tánh trong họ không thể nào thể hiện được hoàn toàn . Nếu Phật Tánh trong họ hoàn toàn phát triển thì họ sẽ thấy khó chịu mỗi lần trông thấy thịt ; họ sẽ cảm nhận sự đau đớn của chúng sinh ; họ sẽ không dám hoặc không muốn ăn thịt ! Sẽ vô cùng thống khổ cho họ khi nuốt miếng thịt nào vào , họ không thể nào ăn nổi . Thể xác và tinh thần của họ không thể nào chấp nhận . Mắt họ từ chối nhìn ; miệng họ từ chối nếm , sẽ là một phản xạ tự nhiên".
(Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Ðài Bắc , Formosa , ngày 14 tháng 4 , 1989)

Một số người nói rằng họ ăn thịt nhưng không chấp vào thịt , không ham mùi vị thịt . Họ tranh luận rằng có người ăn chay mà lại ăn cá giả , thịt gà giả , thịt heo giả , v.v... tức là họ hãy còn quyến luyến thịt . Theo sự hiểu biết của tôi thì những thực phẩm thay thế thịt này được chế biến để lôi cuốn và làm vui lòng những ai đã quen mùi vị thịt và giúp họ chuyển sang ăn chay dễ dàng hơn ; quan trọng hơn hết là những thứ này không liên quan gì tới sự giết chóc và như vậy giúp bản tánh nhân từ của chúng ta phát triển .

Ăn chay là theo đúng nguyên tắc của nhà Phật , không nghi ngờ gì cả . Tại sao Ðức Phật lại đề chữ "không sát sinh" ngay hàng đầu của năm giới luật , nếu ngài không ăn chay và nếu ngài không yêu cầu đệ tử của ngài ăn chay ?

Sau đây là một số lời dạy của Phật Thích Ca về việc ăn chay :

Kinh Phạm Võng

"Người nào ăn thịt là phá hủy cái nhân đại từ bi của Phật tánh trong họ , và những chúng sinh khác trông thấy họ sẽ bỏ chạy . Cho nên , tất cả các vị Bồ Tát đều phải tránh ăn thịt của bất kỳ chúng sinh nào , vì như vậy sẽ gây nên trọng tội".

Kinh Lăng Nghiêm

"Những ai ăn thịt sẽ bị rơi vào vòng luân hồi rất khủng khiếp và phải chịu muôn vàn đau đớn."

"Những ai ăn thịt sẽ không bao giờ thành công trong việc cầu xin gia trì hay phước báu."

"Người ăn thịt khiến những thiên nhân phải tránh xa và chúng sinh khác phải sợ hãi".

Kinh Lăng Già

"Tất cả thánh nhân đều ghê tởm việc ăn máu hay ăn thịt ... Thiên nhân không bao giờ tới gần những người ăn thịt vì miệng họ luôn luôn có mùi hôi ... Thịt không tốt , thịt không sạch ; ăn thịt phát sinh điều ác , sai quấy và hủy hoại phước báu và sự gia trì . Tất cả thánh nhân đều lên án việc ăn thịt !"

"Có những nơi , ta cấm không ăn mười loại thịt và cho phép họ ăn ba loại tịnh nhục , để giúp họ bỏ thịt dần dần rồi từ đó mới có thể tu hành . Bây giờ ta nói : Ta cấm tất cả các loại thịt , dù đó là thịt súc vật chết tự nhiên hay bị giết . Ta không bao giờ cho phép đệ tử của ta ăn thịt , và ta sẽ không cho phép trong hiện tại hay tương lai".

"Tất cả chúng sinh đều phát xuất từ cùng nguồn cội . Qua bao nhiêu kiếp luân hồi , tất cả chúng sinh đều đã là họ hàng với nhau . Sao chúng ta lại ăn thịt họ hàng của mình chứ ?"

Kinh Niết Bàn

Kasyapa hỏi Phật rằng : "Sao hồi trước Ngài cho Tỳ kheo ăn ‘ba loại tịnh nhục’ hoặc thậm chí ‘chín loại tịnh nhục’ ?" Phật trả lời : "Bắt đầu là như vậy theo sự cần thiết lúc đó , làm bước đầu đi dần dần lên cho tới khi thật sự bỏ được thịt".

trackback : http://www.suprememastertv.com/bbs/tb.php/veg_data_au/44

Nhím Hoàng Kim
09-22-2009, 09:14 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

THẾ GIỚI LOÀI VẬT

Cứu Luna - Câu chuyện tình thương của cá kình - Phần 1~2 (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=aw_au&wr_id=328&goto_url=&page=3&url=link2_0#v)

Nhím Hoàng Kim
09-30-2009, 10:10 PM
http://img43.imageshack.us/img43/5674/198lj.jpg (http://img43.imageshack.us/i/198lj.jpg/)

Nhím Hoàng Kim
10-01-2009, 08:49 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

Sự im lặng khiêm tốn từ Hội Bảo tồn Sự sống (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=38&goto_url=veg&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif

Nhím Hoàng Kim
10-12-2009, 05:09 PM
http://img385.imageshack.us/img385/3621/honghieu8uz9.gif

NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT

Ngưng Ngược Đãi Động Vật Vịnh đỏ : Richard O'Barry tiết lộ về sự khai thác và tàn sát cá heo (http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=39&goto_url=veg&url=link2_0#v)


http://img241.imageshack.us/img241/5549/honghieu7nz1.gif