PDA

View Full Version : ĐẦU XUÂN NHẮN NHỦ ( THÍCH MINH THÀNH )taidjdj
04-04-2008, 06:18 PM
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
BÀI GIẢNG DO THẦY THÍCH MINH THÀNH GIẢNG VÀO MÙA XUÂN . CÁC BẠN DOWN VỀ RÙI CHÉP RA CHO MỌI NGƯỜI CÙNG XEM NHA . CÁM ƠN NHIỀU .

LINK FOLDERS : http://www.megaupload.com/?f=XI66A3M9

http://aycu12.webshots.com/image/50411/2000413443608848272_rs.jpg (http://allyoucanupload.webshots.com/v/2000413443608848272)

BLOG PHẬT GIÁO : http://taidj-phatphap.blogspot.com/

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT :p