PDA

View Full Version : Phục Sinh 2008pvtn_
03-19-2008, 01:25 AM
Giới thiệu đến bạn vài tiết mục cho Thương Khó - Phục Sinh 2008
TLL/TLR Broadcasting Ministry

Vác Cây Thâp Tự (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=146)

pvtn_
03-19-2008, 01:28 AM
Đường Lên Gô Tha & Cung Điện Bằng Ngà (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=144&d=1)

pvtn_
03-19-2008, 01:33 AM
Ca Khúc Thương Khó - Điều Tôi Thấu Hiểu (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=97)

pvtn_
03-21-2008, 03:13 PM
Ngôi Mộ Trống (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=148)

Bửa Tiệc Cuối Cùng (MS Nguyễn Thỉ) (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=147)