PDA

View Full Version : Xin Nhắc LạiVietLang
03-02-2005, 04:43 PM
Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại với các thành viên.

Trong phần Tin Tức, bạn có quy?n đăng những bài báo v? chính trị vì nó thuộc v? truy?n thông. Ai ai cũng có quy?n biết đến những chuyện liên quan đến mình, mặc dù có đồng chính kiến hay không.

?ăng tin tức thì được, nhưng không được bàn luận v? chính trị trong tất cả các room, dưới m?i hình thức.

Riêng cá nhân VL thì VL không sợ. Nhưng ngặt vì trong đây có rất nhi?u ngư?i ở VN vào chơi. Nếu bàn luận đến những chuyện chính trị, thứ nhất dễ làm mất lòng. Thứ hai, đôi khi sẽ gây nguy hiểm cho những bạn ở VN.

Do đó, từ nay trở đi, VL sẽ xóa tất cả những bài viết, văn, thơ v.v. có liên quan đến chính trị mà không cần báo trước.

Tất cả m?i thành viên đ?u phải đ?c.

NhimTêTê
03-04-2005, 07:39 PM
Thanksssssssss ông chủ