PDA

View Full Version : Không 888 Trong Lúc Đang Tra KhảoNEP
02-27-2008, 01:41 AM
Khi một thành viên đang được "tra khảo" mình nên bỏ hết tinh thần và tâm quyết tra khảo người đó,:biggrin: không nên 888 lạc hướng.:)

Bạn có thể 888, nhưng trong bài viết ít nhất phải tra khảo và chủ đề nên hướng về nạn nhân hiện thời.:biggrin:

Cảm ơn!!!:)

nhimconyeu
08-15-2009, 10:02 AM
nhưng đang tra khảo ai đây, chẳng biết tra khảo để mà tra khảo cho đã tay

NEP
03-19-2010, 12:48 PM
Ai cũng được hết, hể có người tự nguyện thì mình tra, còn không thì bắt đại ai đó cũng được. :D :lol: