PDA

View Full Version : Tiết mục mừng Xuân - TLL/TLRpvtn_
02-08-2008, 05:58 PM
Giới thiệu đến bạn vài tiết mục mừng Xuân từ TLL/TLR Ministry
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để nghe/xem :

Video - Video Xuân Về (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=136)

Video - Video Xuân Diễm Phúc (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=135)

Video - Video Mùa Xuân và Cõi Đời Đời (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=130)

Audio - Mừng Xuân Mới (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=116)

Audio - Đời Sống Mới Trong Chúa (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=125)

Audio - Chúc Tết & Kiêng Kỵ (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=141)

pvtn_
02-09-2008, 07:06 PM
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để nghe bài viết về Tết Mậu Tí của Nhà Văn Tô Vũ (Mỹ)

Audio - Năm Tí nói chuyện vui một tí (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=142&d=1)

thebankerwbf
04-13-2009, 07:30 PM
Giới thiệu đến bạn vài tiết mục mừng Xuân từ TLL/TLR Ministry
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để nghe/xem : (Link mới đươc câp nhât)

Video - Video Xuân Về (http://tinlanhlibrary.com/legacy/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=136)

Video - Video Xuân Diễm Phúc (http://tinlanhlibrary.com/legacy/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=135)

Video - Video Mùa Xuân và Cõi Đời Đời (http://tinlanhlibrary.com/legacy/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=130)

Audio - Mừng Xuân Mới (http://tinlanhlibrary.com/legacy/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=116)

Audio - Đời Sống Mới Trong Chúa (http://tinlanhlibrary.com/legacy/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=125)

Audio - Chúc Tết & Kiêng Kỵ (http://tinlanhlibrary.com/legacy/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=141)

Chú ý link đã đươc cap nhat