PDA

View Full Version : Test - Shop Mod!CVAdmin
03-01-2005, 09:47 PM
Aaaaaaa... sao hong ra Title "color" gi het trơn vậy tr?i... :?: :?: :?:

VietLang
03-02-2005, 03:33 PM
Khoan có lo đi bro ...

Chừng nào cái server xong xuôi thì lo sau.