PDA

View Full Version : Server Bị DownVietLang
01-18-2005, 05:31 AM
Từ tối đến khuya đêm 17 tháng 1 năm 2005 (ở VN là khoảng chi?u ngày 18) server của VietNhim chúng tôi bị down hơn 4 tiếng đồng hồ.

?ó chỉ là network bị down, chứ cái server không bị hư hại gì :) Không có một cái gì trong VietNhim bị mất, chỉ là trong th?i gian đó vô không được mà thôi.

Hy v?ng những chuyện này sẽ ít xảy ra ... nếu không phải đổi webhost. Kỳ này mà đổi thì mệt lắm chứ chẳng chơi.