PDA

View Full Version : NGHIỆP SÁT !!xuanthu
01-29-2008, 04:30 AM
Nghiệp Sát

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Tây Hồ, Formosa
Ngày 30 tháng 10, 1995 (Nguyên văn tiếng Anh)


V: Tôi có một câu hỏi về tu hành có liên quan đến việc tập một pháp yoga trước kia. Những vấn đề mà tôi có, đa số các đồng tu của Ngài không có. Đó là việc có chúng sanh vô hình đeo theo tôi và gây cho tôi rất nhiều phiền phức. Những chúng sanh này không phải là người mà là loài vật, và khiến tôi có những dục vọng giống như chúng vậy. Tôi hy vọng là có phương pháp nào thoát khỏi chúng, và tiến bộ trên đường tu hành không?

Đ: Anh thiền thế nào?


V: Tôi có thể nghe được âm thanh, và đó là điều chủ yếu mà tôi làm và đặt trọng tâm. Tôi làm "quán âm" một cách chuyên tâm, và không kỳ vọng gì nhiều, nhưng âm thanh rất mạnh.

Đ: Đây là trở ngại của nghiệp sát. Vì thế chúng ta cố đừng sát sanh, nếu không những linh hồn đó sẽ theo chúng ta. Giống như những người phá thai, họ không biết là linh hồn của đứa trẻ sẽ theo họ mãi. Cố gắng có thêm nhiều tình thương và lòng nhẫn nại, cầu Sư Phụ bên trong giúp đỡ. Thượng Đế cho chúng ta tự do chọn lựa sát sanh hoặc không sát sanh, và chúng ta sát sanh, nên chúng sanh vô hình sẽ đến. Chúng ta đã tạo ra nhiều kẻ thù với nhiều người, nhiều chúng sanh, và bây giờ chúng ta thiền, vì muốn thoát món nợ này, họ sẽ đến cản trở chúng ta một thời gian. Nếu như chúng ta quyết tâm tu hành, họ sẽ rời khỏi chúng ta, hoặc họ sẽ được lợi ích từ bầu không khí phúc lạc của chúng ta, và sau đó họ cũng sẽ đuợc giải thoát.

Cho nên quan trọng nhất là phải có tình thương và lòng nhẫn nại.

Vì những người này, những chúng sanh này, những loài vật này, hoặc bất cứ người anh em nào, hãy cầu nguyện cho họ. Có một cuốn sách nói về những người phá thai, những em bé đó lúc nào cũng đeo theo họ, cùng họ trưởng thành, cũng giống như những trẻ em thông thường vậy, bởi vì chúng không có chỗ khác để đi. Chúng vốn là con cái của quý vị, cho nên linh hồn của chúng sẽ theo bên cạnh quý vị. Vì chúng nó và chúng ta khác nhau, chấn động lực của chúng âm nhiều hơn dương, nên chúng ảnh hưởng đời sống của chúng ta bằng những cách rất phủ định.

Có khi chúng làm cho chúng ta bệnh tật hoặc gặp chuyện gì đó sai trái, hoặc làm chúng ta nhức đầu, đau bụng, mà chúng ta lại không biết tại sao. Vì chúng ta không thấy được những chúng sanh này, và những thai nhi này đã theo bên cạnh chúng ta từ lúc bị phá thai.

Có nhiều người nghĩ rằng phá thai là một loại "chọn lựa", nhưng nó là một sanh mạng. Nhưng nó có quan hệ đến sanh mạng, chứ không phải chỉ "chọn lựa" mà thôi. Thí dụ quý vị phá thai, quý vị cũng đã tự tạo cho mình một cuộc đời khốn khó. Quý vị sẽ có rất nhiều phiền phức, đau đầu hoặc ưu phiền mà quý vị không biết từ đâu tới và tại sao. Vì tất cả những linh hồn của thai nhi đó theo cạnh chúng ta đều là âm hồn, không phải dương hồn. Chúng ta thuộc về dương, những thai nhi bị phá đó thuộc về âm, thuộc về phía phủ định của sanh mạng, phía tử vong. Chúng dính theo chúng ta, làm cho đời sống của chúng ta trở nên phủ định, rất đen tối. Chúng là cái bóng của sanh mạng, không phải là thứ chân thật.

Cho nên chúng sẽ ảnh hưởng đời sống của chúng ta, khiến cho đời sống của chúng ta không chân thật, không luôn luôn sáng sủa, mà là nửa âm, nửa dương. Những loại sát sanh khác như giết loài vật, giết người, ám sát v.v... đều cũng như vậy. Bởi vì quý vị hỏi tôi về sự chọn lựa. Vì chúng ta tạo ra tất cả các chúng sanh này, hay chúng ta làm bạn với họ hoặc gây ra phiền phức. Không, chúng ta không kiếm phiền phức, nhưng bây giờ thì không còn chọn lựa nào khác. Trước đó còn có thể chọn lựa, chúng ta có ý chí tự do muốn biến thành tốt hoặc xấu, chọn lựa, lợi dụng lực lượng khẳng định hoặc phủ định bên trong của chúng ta. Chọn giết người hoặc tha mạng, muốn sát sanh hoặc bố thí. Nhưng có khi chúng ta đã thật sự lầm lẫn chọn sai, cho nên kiếp này chúng ta mới chịu quả báo này, hoặc phải tiếp tục trả cho hết nhân quả mới xong. Thí dụ chúng ta làm những chuyện này hoặc có nhiều nghiệp chướng, thì đương nhiên chúng ta phải tiếp tục chịu đau khổ, có thể còn tệ hơn bây giờ nữa. Cho nên chúng ta phải trì giới, không nên tái phạm.


Bất luận trong quá khứ quý vị có làm điều gì, quý vị cũng phải gánh chịu, nhưng trong một phương cách giới hạn và rồi sau khi trả xong thì sẽ không còn nữa. Nếu như quý vị không trì giới, không ăn chay, thì không biết đến khi nào quý vị mới ngưng, quý vị không có ranh giới, không có quy luật, quý vị xử dụng không giới hạn lực lượng phủ định. Giới luật và trì chay là giúp cho quý vị luôn đi trong sự khẳng định.
Cho nên bất luận trước kia quý vị làm chuyện gì phủ định, bây giờ đương nhiên phải chịu quả khổ này. Và vị Thầy cũng chỉ có thể giúp đỡ quý vị tới một trình độ nào đó thôi, nếu không thì quý vị sẽ không phát triển. Thí dụ cha mẹ cho bánh kẹo đồng đều cho con trẻ ngoan hoặc hư, đối đãi giống nhau, thì đứa hư sẽ tiếp tục làm những điều hư hỏng, và đứa ngoan cũng bắt chước đứa hư, bởi vì nó sẽ nói: "Ừ, nó bướng bỉnh như vậy, cũng hưởng tình thương như vậy, được đối đãi như nhau, tại sao mình không chơi với nó, và cha mẹ cũng đâu nói gì. "Làm tốt hoặc làm xấu đều được tình thương giống nhau, phần thưởng như nhau. Như vậy thì không tốt, đối với trẻ em sẽ không tốt, chúng không phân biệt được sự tốt xấu.

Bởi vậy mới có địa ngục, thưởng phạt phân minh rõ ràng, chứ không phải Thượng Đế không từ bi, mà là loài người chúng ta có tội nên phải đền tội. Có một cuốn phim có tựa đề là "Chân Trời Đã Mất" (Lost Horizon), quý vị đã xem qua chưa? Nếu chưa xem, thì nên xem. Trong phim có một câu nói đùa nhưng rất đúng. Anh ta nói: "Ôi! Chỗ này là một nơi rất đẹp, nếu mọi người đều đến đó được thì tuyệt biết mấy!" Người khác nói: "Nếu như mọi người đều đến được, thì chỗ đó sẽ không còn đẹp nữa!" (Mọi người cười) Thật là như vậy, quý vị đều hiểu rõ.

Nếu như tôi rất từ bi, bác ái, rộng lượng, khoan hồng đại lượng, đối với mọi người coi ai cũng giống nhau, để cho trẻ em chạy tới lui ở đây, để những người chưa thọ Tâm Ấn tới đây, trên tay cầm chai rượu, đi qua đi lại trên đầu quý vị, từ góc này đến góc nọ, đi tới đi lui khắp nơi, hỏi thử như vậy quý vị có thể ngồi thiền được không? Quý vị còn có thể hưởng thụ bầu không khí yên lành đã được tạo ra ở đây không? Không thể được! Sau đó thí dụ như quý vị lại đem chó mèo đến đây, như vậy thì hết rồi! Thí dụ vậy. Quý vị hiểu ý tôi nói chứ? Không thể được.

Có những trường hợp và thời điểm mà chúng ta không thể thương yêu người nhà và chó mèo, thì Thượng Đế làm sao có thể nhìn mọi người như nhau, coi ai cũng giống nhau. Cho nên đừng than vãn là tại sao có nhiều đẳng cấp, có tốt có xấu, có thiên đàng địa ngục. Vì phải cần như vậy. Tất cả người ở thế giới này có thể nào sống hòa bình chung cùng một nơi không? Câu trả lời là không! Cho nên đừng mong cầu thế giới hòa bình. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho thế giới, hy vọng thế giới hòa bình mà thôi. Nếu không thì chó mèo cũng khao khát hòa bình, bò cũng muốn hòa bình, bởi vì thế giới của chúng không có hòa bình, bởi vì chúng ta muốn giết chúng, chúng cũng muốn đứng dậy nói rằng: "Chúng tôi cũng muốn thế giới cho chúng tôi hòa bình!" Có thể được không?

Nếu như nhân loại vẫn còn đi theo tập tánh phủ định, thì nhất định sẽ có nhân quả báo đáp, có bài học để học, để cho con người học mở mắt và tâm của họ ra, để về đến chánh đạo hoặc trung dung tri đạo, liễu ngộ cách xếp đặt tốt nhất, làm thế nào là cao thượng nhất, hiểu cái gì là bản tánh thật sự của con người. Có nhiều người hành động giống như con vật vậy. Vì thế, các chúng sanh vô hình và âm hồn và những thứ đó, đeo trên người họ. Bị nhập ma là vì nghiệp chướng tạo thành, là quả báo của hành vi trong quá khứ của chúng ta. Nếu chúng ta muốn tránh quả báo, thì phải bắt đầu từ bây giờ mới tránh khỏi. Quá khứ của chúng ta không thể thay đổi được, nhưng chúng ta có thể giảm thiểu nó bằng cách thọ Tâm Ấn, giữ ngũ giới, theo đời sống lương thiện.

Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trả xong nghiệp chướng. Nhưng nếu không Tâm Ấn, chúng ta sẽ càng có nhiều chúng sanh vô hình hơn. Những chúng sanh nhẹ nghiệp đã được chăm sóc rồi, chỉ còn những chúng sanh nặng nghiệp, những gánh nặng, những chúng sanh cứng đầu còn ở xung quanh, nhưng chúng sẽ đi. Thí dụ vậy. Và nếu chúng ta không Tâm Ấn, chúng ta sẽ còn tệ hại hơn những gì chúng ta đang có hoặc trong tương lai.

Cho nên thực tế không phải Tâm Ấn xong là không có chuyện nữa, là vĩnh viễn ở trên thiên đàng. Giả dụ nghiệp chướng của quý vị không tệ lắm, thì có thể được, nhưng có nhiều người phải chịu đựng địa ngục một thời gian. Tuy có người đã thọ Tâm Ấn nhưng có khi họ cũng không tốt, không làm những chuyện đáng phải làm, không tọa thiền, chỉ đến đây lượn qua lượn lại, tìm người khác phái, kiếm bạn trai bạn gái, thì cũng không khác gì, có khi còn tạo ra bầu không khí không tốt cho chúng ta. Nên chúng ta cần phải đuổi người đó ra. Nếu làm như vậy tổn thương đến lòng từ bi của quý vị, thì rất tiếc! Nhưng tôi cần phải bảo hộ những người khác, xứng đáng hơn, và nếu như những người đó biết sám hối, thay đổi đời sống tốt hơn thì lúc đó có thể trở lại gia nhập với chúng ta.

http://www.SupremeMasterTV.com

xuanthu
01-30-2008, 09:33 AM
:rose1::heart2:“Since all sentient beings are equal as my only son, how can I allow my followers to eat the flesh of my son? Eating meat to me is out of the question. I have never allowed, I am not allowing, and I will never allow this practice - I have strictly condemned eating meat in every way.”

(the Historical Buddha)
http://www.youtube.com/watch?v=FJqO4HbolQk

xuanthu
01-31-2008, 12:05 PM
Christ Là Ái Lực Của Tình Thương !!

:heart2::rose1:
http://www.ivu.org/history/christian/christ_veg.html
http://reluctant-messenger.com/essene/index.html

xuanthu
02-04-2008, 06:45 AM
:biggrin::biggrin:

Giáo Lý Chọn Lọc
~~~~ooOoo~~~~

Hầu hết mọi người đều làm y như vậy , đi miết không ngừng trên đường đời , nhưng không biết " Nhà " của mình nơi đâu . Khi họ chết , họ nói rằng họ " về nhà " nhưng nhà là thế nào đây ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NẤM MỘ KHÔNG PHẢI LÀ NƠI CƯ NGỤ THẬT SỰ CỦA NGƯỜI CHẾT

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị , Tây Hồ , Formosa . Ngày 17 tháng 9 , 1995 ( nguyên văn tiếng Hoa ) băng thâu hình số 500 .

Khi một người chết đi , dù là ông hoàng hay là bất cứ ai , thì thân xác của họ rồi cũng sẽ bị thú vật ăn , bị sâu bọ nghiền nát và rồi sẽ tiêu huỷ với thời gian . Cuối cùng nó trở về với thiên nhiên và không ai có thể giữ nó . Dù là những vị vua Ai Cập hay những quốc gia khác cố gắng bảo trì xác chết của mình , dùng thuốc để ướp xác , những xác ướp này vẫn khác nhiều với những thân thể của họ trước khi chết . Nhưng xác ướp này chẳng làm gì được ngoại trừ giúp vào việc khảo cổ .

Các nhà khảo cổ thường bỏ nhiều tiền bạc , công sức và thời gian chỉ để khai quật một cái xác chết từ 2 ngàn năm về trước , rồi đem về và trưng bài cho vui mắt . Đôi khi con người thật lạ lùng ; họ làm rất nhiều việc rất hiếu kỳ . Họ luôn luôn bàn về nạn đói . Bảo rằng chổ này cần tiền , chổ kia cần thức ăn , tuy nhiên họ không ngó ngàng đến những tai nạn xảy ra khắp mọi nơi , và thay vào đó quan tâm về xác chết và thú vật thời tiền sử . Trong việc khai quật hoá thạch của khủng long và xương người chết , họ bỏ rất nhiều tiền bạc , mạo hiểm sinh mạng của rất nhiều người , và đặt mình trong sự rũi ro có thể bị nhiễm vi khuẩn .

Khi đào xới những thứ này lên , đôi khi họ cũng bới lên những loại vi trùng độc hại , và những điều này không thể đoán trước được . Khi người ta vào rừng rậm lấy gỗ , họ cũng có thể bị nhiễm trùng nơi đó . Những thứ vi trùng này đã được rừng già che đậy cả hàng triệu năm và chưa bao giờ tiếp xúc với con người , cho nên khi một con người bị nhiễm trùng thì gần như không cách nào cứu chữa . Nhưng người ta để cho vi trùng lan truyền qua sự khai quật và đốn cây cẩu thả . Đó là lý do tại sao ngày nay chúng ta có quá nhiều bệnh tật vô phương cứu chữa .

Có chuyện ghê gớm như vậy đã xảy ra ! Một số ngôi mộ được đặt vi trùng và chất độc để ngăn chận kẻ cắp đừng ăn trộm những đồ trang trí hoặc châu báu bên trong . Dĩ nhiên là cuối cùng châu báu này cũng có thể bị đánh cắp . Có thể là vi trùng chỉ ảnh hưởng những tên trộm đầu tiên và không ảnh hưởng kẻ cuối cùng , nên hắn thoát ra được cùng với kho tàng . Nhưng thế giới cũng phải chịu nhiều tổn hại qua cách này .

Người của tinh cầu này làm việc thật ngược đời . Thời gian quý báu nhất của đời người là khi chúng ta còn sống . Vì vậy chúng ta cần phải chăm sóc thân thể tốt đẹp , giữ gìn nó mạnh khoẻ để làm những việc lợi ích cho xã hội và đời sống của mình , để chúng ta có được cuộc sống hạnh phúc . Và chúng ta cùng nên quý trong lẫn nhau khi còn sống , thay vì làm linh đình khi người ta chết , làm cản trở lưu thông suốt một con đường và giết bao nhiêu heo bò đễ thết khách . Điều này tạo nên nghiệp sát rất nặng .

Trong kinh Địa Tạng có nói :" Khi người ta sát sinh để làm đám ma , người chết cũng phải chia sẽ gánh nặng của nhân quả này . Hoặc khi một đứa bé sinh ra , nếu người ta giết hại thú vật để cúng dường thần thánh hay ma quỉ , cả người mẹ lần đứa con sẽ bị lực lượng phủ định ảnh hưởng ". Thí dụ như , đôi khi họ sẽ mang bệnh mà không có lý do . Đó là vì sát nghiệp đã ảnh hưởng sức khoẻ của người mẹ và đứa con . Khi một gia đình sát sinh đễ cúng dường vong linh người chết , điều này cũng làm giảm bớt sự tự do và công đức của vong linh . Kết quả là họ không được giải thoát nhanh chóng hay không được tái sinh lên cõi trên . Người ta thường làm nhiều chuyện với thiện ý nhưng rốt cuộc lại làm hại cho người khác , vì họ chưa học hỏi thấu đáo những kinh điển cổ xưa . Các vị thánh hiền thời xưa đã truyền cho chúng ta rất nhiều trí huệ nhưng chúng ta không nghe . Chúng ta tự xưng là Phật tử dù rằng chẳng hiểu Kinh Địa Tạng nói gì . Nếu hiểu rõ , chúng ta thậm chí cũng không dám sát sinh cho mình ăn , đừng nói đến việc sát sinh cho người khác .
Nhiều người cũng làm những việc vớ vẫn như là mua một miếng đất "tốt" đễ chôn họ hàng đã qua đời . Họ sẵn sàng bỏ tiền vào bất cứ thứ gì hay để mua miếng đất càng đắt càng tốt . Thật ra họ muốn lợi dụng người chết . Cha mẹ đã chết , nhưng có thể vẫn còn dùng được để bảo vệ con cháu . Người ta mua miếng đất đắt tiền không phải để cho người chết an nghĩ , nhưng để họ gia trì cho con cháu ; họ rất tính toán khi bỏ tiền . Có những người bỏ ra hằng triệu hay hơn nữa đễ xây nấm mồ .

Trong một số gia đình con cái không mấy giàu có, nhưng họ bỏ hết tiền của để mua một miếng đất chôn người chết . không chắc là con cháu có hưng thịnh không , nhưng hiện tại thì họ rất đói khổ . Vì họ đã bỏ hết tiền của vào việc này , dĩ nhiên là họ không thể điều hành việc làm ăn buôn bán được nữa ! Thay vào đó , nếu họ dùng số tiền này một cách chính đáng vào công việc điều hành thương mại , gia đình họ sẽ hưng thịnh tức khắc , và sẽ không cần phải giam hãm xác chết của người thân trong những nấm mồ như vậy ! Họ đã chết rồi nhưng vẫn phải chăm sóc biết bao thế hệ về sau trong gia đình ! Làm những chuyện này thì được xem là " hiếu thảo " , nếu không người ta sẽ nói rằng quý vị là con cái không tốt . Thế giới này có phải thật kỳ không ?

TÌM ĐƯỜNG VỀ NHÀ KHI CÒN SỐNG

Khi còn sống nếú chúng ta không tìm được đường về Nhà và không biết Nhà chân thật của mình ở đâu , thì không ai sẽ chăm sóc chúng ta sau khi chết đi . Giả sử có một người đi trên đường suốt ngày đêm , nhưng không biết nhà ông ta ở đâu và không biết khi nào ông nên trở về ; vậy có phải là ông ta hơi điên không ? Hầu hết mọi người đều làm như vậy , đi miết không ngừng trên đường đời , nhưng không biết " Nhà " mình ở đâu . Khi họ chết , họ nói rằng họ " về nhà " nhưng nhà nào đây ? Nếu khi còn sống họ không biết , làm sao khi chết họ biết được ? Không sáng tỏ được vấn đề này khi còn sống , sau khi chết họ chỉ còn cách bám vào mộ phần , nhưng đó không phải là nhà chân thật của họ ! Và ngay cả mộ phần cũng không phải vĩnh viễn . Khi có chiến tranh hoặc động đất , những nấm mộ sẽ bị huỷ hoại . Vậy lúc đó " nhà " quý vị ở đâu ?http://www.SupremeMasterTV.com

xuanthu
02-04-2008, 06:48 AM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/mt1a.jpg
http://www.SupremeMasterTV.com

xuanthu
02-12-2008, 06:06 PM
Giáo Lý Chon Lọc
-----------------

:heart2::sing::dance4:

Chia Sẽ THẾ GIỚI VỚI MỌI CHÚNG SANH


Lời của Thanh Hải Vô Thượng Sư , Nhà Hàng Chay San Jose , California , Hoa Kỳ . Ngày 30 tháng 6 năm 1994 ( Nguyên văn tiếng Anh ) Băng thâu hình số 437 .

Thật ra , thế giới này là của tất cả mọi chúng sanh , bao gồm cả thú vật . Bởi vậy chúng ta mới theo chính sách ăn chay . Bởi vì thế giới này đuợc tạo ra là do lực suy nghĩ của tất cả các chúng sinh sống trên tinh cầu . Chúng ta muốn có nơi này , thành ra nó mới hiên hữu , kể cả loài vật . Nhưng khi vào thế giới chúng ta lại nghĩ nó là của mình . Người nào cũng tưởng nó là của họ . Thành thử chúng ta bắt đầu loại bỏ những người ' ngoại tinh ' -- người da đen , da đỏ , da vàng , vân vân .
Người da đỏ muốn loại trừ người da trắng . Da trắng loại trừ da đen . Người da đen , da trắng , da vàng loại trừ loài vật , vân vân . Cho nên chúng ta quên rằng mình cùng là chủ với nhau , không phải là những chủ nhân duy nhất trên thế giới . Bởi vậy chúng ta không nên giết hại súc vật , không nên ăn thịt súc vật , và dĩ nhiên , nhất là không nên giết bất cứ chúng sanh nào . Nhưng nhân danh chinh trị , lòng ái quốc hoặc tôn giáo , đôi khi chúng ta giết , rồi viện nhiều lý lẽ vẻ vang để bênh vực cho việc sát hại của mình .
Thật ra , làm như vậỵ là không đúng . Bởi vì giết hôm nay thì kiếp sau mình bị giết . Thành thử chiến tranh ở thế giới này lúc nào cũng có , rồi chúng ta cứ thắc mắc tại sao . Nhưng không có gì phải thắc mắc cả . Gieo nhân gì thì sẽ gặt quả đó . Ngay cả Thánh Kinh cũng có nói :" Gieo nhân nào , gặt quả nấy ." Trong chúng ta những người nào không phải chịu các hậu quả chiến tranh hay bất cứ xung đột nào , đó có nghĩa là mình chưa gieo nhân bạo lực . Cho nên nếu cứ tiếp tục giữ nó như vậy thì dù không tu hành thiền định , dù không thờ Chúa một cách chính thức hay một cách có tên có tuổi , chúng ta sẽ đầu thai lại làm một người được bảo đảm , an toàn , khoẻ mạnh . Bởi vì mình chưa có trồng nhân gây tổn hại , chiến tranh hay vũ lực .http://www.SupremeMasterTV.com

xuanthu
02-12-2008, 06:41 PM
:dance4::sing::heart2:http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/8fm5qh4-2.jpg

xuanthu
06-15-2008, 02:46 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/ms-logo.gif

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/as52-2.jpg


Chúng ta tự tạo thiên đàng và địa ngục http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/endb.gif


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/pw2.jpghttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/MV5BMTg5OTg1Nzg2N15BMl5BanBnXkFtZTY.jpghttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/ms1-8-193.jpg
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart.gifhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/pw3.jpghttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart2.gifhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/chichen.gifhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/ms-b.jpgThanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Ðài Nam, Formosa, ngày 13 tháng 10, 1988
(nguyên văn tiếng Trung Hoa) băng MP3-CG02

Khi quý vị nghe người nào nói là tu hành không cần phải giữ giới luật hay không cần phải tịnh hóa thân khẩu ý thì biết rằng người đó giỡn chơi. Họ không nghiêm chỉnh trong sự tu hành, coi tu hành như là một trò chơi trẻ con.

Từ xưa không có người nào đạt vô thượng Ðạo một cách dễ dàng. Chỉ có những chúng sanh siêu đẳng ngoài Tam giới không có vấn đề, rất ít chướng ngại mới có thể đạt Ðạo rất mau sau khi bắt đầu tu hành. Dù có chướng ngại đi nữa tối đa cũng chỉ là gặp ma quỷ, hay như Phật Thích Ca, khi sắp sửa đạt quả vị Phật, thấy Ma Vương biến thành vợ mình, con trai mình hay là một người đàn bà đẹp tới quyến rũ mình. Vậy thôi. Nhưng lúc đó Ngài chỉ nói: "Chúng bây đều là ảo tưởng!" Rồi Ngài khống trị được sự hoán tưởng đó và thắng thế. Ðó là chướng ngại mà Phật Thích Ca phải đối diện; nếu không Ngài đâu bị trở ngại gì, tu hành sáu năm là thành Phật. Nếu mình tu không đúng pháp môn thì dù sáu trăm năm hay sáu trăm thiên vạn ức năm sau cũng không thành bởi vì nấu cát không thể thành cơm được. Nhưng nếu tu pháp Quán Âm thì chắc chắn thế nào cũng thành công!

Hơn nữa, là người tu hành chúng ta phải ráng giữ thân khẩu ý cho thanh tịnh dù đẳng cấp của mình còn nằm trong hay ở trên Tam Giới. Khi nghe người nào nói rằng chúng ta đã vượt ra ngoài Tam Giới thì cũng đừng vội tin, mà phải tự kiểm thảo chính mình, nếu thấy còn vướng bận chỗ nào, đó có nghĩa là chúng ta hãy còn ở trong Tam Giới, vì chúng ta vẫn bị xiềng xích, vẫn chưa tự do thư thả. Lúc đó chúng ta cần phải lẹ lẹ tụ, không bao sau sẽ ra ngoài Tam Giới.

Mỗi vị Phật đều phải tu hành cực khổ mới đạt Ðạo. Chúa Giê-su Ki-tô nói Ngài là con của Thượng Ðế, nhưng lúc tu hành ở sa-mạc vẫn bị Ma Vương tới cám dỗ. Ngài tu hành rất chăm chỉ, khi sắp sửa thành thánh thì Ma Vương tới nói rằng: "Nếu mi thờ phượng ta, ta sẽ cho mi cả Tam Giới." Chúa nói rằng: "Quỷ Sa-tăng, hãy ra phía sau ta!" Có nghĩa là Ngài bảo quỷ hãy đi khuất mắt Ngài. Thật ra, làm vua của Tam Giới không phải là chuyện dễ.

Cho nên tốt hơn hết là tâm chúng ta luôn luôn nghĩ tới Lực lượng tối cao. Nên hết mực nghĩ tới Ngài và khao khát được trở về cảnh giới cao nhất, không la cà ở bất cứ cõi nào khác nữa. Làm như vậy chúng ta mới có thể kiến tạo bầu không khí rất khẳng định, mạnh mẽ, và dùng nó để mà xây dựng thiên đàng cho chính mình cũng giống như quý vị xây cất thiền đường cho mình vậy. Trước hết quý vị hình dung nó như thế nào rồi vẽ xuống, sau đó họp nhau xây. Nhờ vậy bây giờ quý vị mới có trung tâm này.

Cũng vậy, nếu chúng ta không hình dung một thiết kế tốt đẹp ở thiên đàng, thì khi lên đó mình sẽ không kiếm thấy gì cả. Nhưng nếu có một khái niệm cao siêu về thiên đàng thì chúng ta sẽ đến một cảnh giới cao siêu bởi vì "nhất thiết vi tâm tạo". Muốn tạo dựng thiên đàng hay địa ngục rất giản dị. Cho nên đừng quên mất Lực lượng vạn năng ở trong chúng ta và mỗi ngày cầu nguyện Ngài giúp đỡ, nói rằng: "Con chỉ muốn Ngài thôi! Những thứ khác nếu Ngài cho thì tốt, nếu Ngài không cho cũng không sao. Nếu con có đủ sống thì tốt, nếu không đủ con cũng không nề hà. Thật tình con chỉ muốn trở về, con không muốn làm thần, làm người hay làm chúng sanh A-tu-la phải luân hồi sanh tử".

Bởi vậy tôi mới dạy quý vị thanh tịnh hóa thân khẩu ý của mình. Muốn tu hành thì phải trì giới. Nhưng khi chúng ta thăng tiến trên con đường Ðạo rồi thì giữ giới là điều rất tự nhiên. Càng tu lên cao chúng ta càng nhạy cảm, cho nên chúng ta tự động trì giới. Lúc đó không cần nhấn mạnh tới giới luật, nhập định hay trí huệ; tự nhiên mình có được. Ðó mới là giới luật thật sự, nhập định và trí huệ thật sự. Chúng ta có trí huệ mà giống như là không có vậy, không nghĩ rằng mình có. Nó tự nhiên, giản dị cũng như hơi thở, như rửa tay, rửa mặt, như đi ngủ vậy.

Không cần phải cố tình từ bỏ thế giới mà chỉ cần quyết tâm tu hành thì thế giới một ngày nào đó sẽ thả chúng ta ra. Ðừng lo mình bị cột chặt vào thế giới. Cho dù lắm lúc tôi có hơi nghiêm khắc, la rầy quý vị là không chịu buông bỏ, cứ dính vào thế giới này hoài, nhưng quý vị cũng đừng có vì vậy mà đau khổ, khó chịu. Thay vào đó phải nhìn vào nội tâm của mình, quyết chí tu hành thì sớm muộn gì quý vị cũng sẽ buông ra được. Sớm muộn gì thì tất cả danh vọng, lợi lộc, tiền bạc, tất cả những thứ này sẽ không có nghĩa lý gì nữa đối với quý vị. Nói vậy không phải là mình không thể dùng những thứ này, mà ý là mình không màng, có thì dùng, không có cũng không sao.

Vì thế, khi nào chúng ta nghĩ tới những thứ liên quan tới danh vọng, lợi lộc, khi đó chúng ta tự trói buộc chính mình. Từ thuở sơ khai, trước khi bất cứ gì hình thành trong vũ trụ này, hoàn toàn không có một thứ gì cả. Chúng ta phải nghĩ lại hồi đó, vạn vật vốn là không. Trước khi đóa hoa hình thành thì nó là gì? Trước khi chúng ta ra đời, thì chúng ta là ai? Khởi đầu đã không có gì hiện hữu. Mọi vật xảy ra là do sự hội tụ của căn duyên, cho nên đừng lưu luyến những thứ vô thường này, tất cả những thứ này sinh ra chỉ vì căn duyên và khi căn duyên hết rồi là nó sẽ tan rã.

Muốn thật tình hiểu được Chân lý này chúng ta cần phải tu hành một thời gian lâu, rồi một ngày nào đó tự nhiên chúng ta sẽ nhận thấy rằng đây đúng là sự thật. Khi ngộ ra được điều này rồi thì chúng ta không bao giờ mất nó. Bây giờ quý vị nghe tôi nói mấy chuyện này, nhưng nó vẫn là của tôi. Tôi chỉ cho quý vị thấy được một chút thôi chứ quý vị vẫn không có "tiền" mua. Chỉ khi nào quý vị mua rồi nó mới thành tài sản của quý vị, cho nên quý vị phải tiếp tục tu hành. Nghe tôi nói thôi không đủ, rồi nghĩ rằng: "Vì tất cả đều là hư không, tất cả nghiệp chướng vốn là không, chúng ta không cần tu hành gì nữa cả. Tốt quá! Ðiều gì Sư Phụ nói cũng đúng. Phải tin Sư Phụ!" Như vậy không được bởi vì quý vị chưa có hiểu thật sự.

Cho nên thân khẩu ý của chúng ta phải trong sạch. Càng trong sạch bao nhiêu thì càng ít thiên tai bệnh tật bấy nhiêu. Chúng ta không thể trách ai về hoàn cảnh của mình; tất cả thiên đàng, địa ngục đều do mình tạo ra hết.
http://www.SupremeMasterTV.comGo Veg - Be Green - Save the Planet !

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/gd-c.jpg
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-logo.jpg

xuanthu
10-04-2008, 07:15 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/pw.jpg

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng trong kỳ Thiền Thất Tam Ðịa Môn, Bình Ðông, Formosa
Ngày 1 tháng 4, 1990 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/line1.gif

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/rosa5.gif Bây giờ chúng ta là một loại người như thế nào, đó là vì trước kia chúng ta đã từng là loại người này. Ngày nay nếu chúng ta hành động theo một đường lối gì, bởi vì quá khứ chúng ta cũng đã làm như vậy rồi. Nếu thỉnh thoảng không bỏ được thói quen này, để đổi những hành vi mới, thì chúng ta sẽ phải trở lại, vì những ảnh hưởng này càng lúc càng sâu đậm, khiến chúng ta mỗi lần đến đều làm cùng một việc.

Có nhiều lúc tôi có thể bảo quý vị làm một số công việc trông dường như vô nghĩa, và không hợp lý. Nhưng không sao, hãy cứ làm! Thỉnh thoảng tập như thế chúng ta mới không chấp vào những thói quen, những thành kiến, những quan niệm đã bị hư hoại, và những hành động đã quá cố định. 68


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart2.gif

FEATURED SCROLLS :hello:


Rất là hữu ích cho đời sống và tâm linh. Mến mời các bạn vào nghe :cheer

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart2.gif VEGETARIANISM in RELIGIONS
http://www.suprememastertv.com/bbs/board.php?bo_table=scrolls&wr_id=21&goto_url=&url=link2_0#vhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gifhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/sp-1.gif


Cứu người như cứu hoả
Thương người như thương ta !


:love

xuanthu
10-06-2008, 06:02 AM
FEATURED VIDEOS


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/thumb_onlyphotosY_aa_listffssdf5634.jpg
The Cruel Fate of Cows
http://www.suprememastertv.com/bbs/board.php?bo_table=featured&wr_id=149&goto_url=&url=link2_0http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart2.gifhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gifhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/qa-cc.gif

xuanthu
10-06-2008, 12:29 PM
FEATURED VIDEOSInterview with Supreme Master Ching Hai by Bob Lebensold of Environmentally Sound Radiohttp://www.suprememastertv.com/bbs/board.php?bo_table=featured&wr_id=154&goto_url=&url=link1_0http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/sp-1.gif

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/rosa4-shad3.gif " I have a dream. I dream that all the world will become peaceful. I dream that all the killing will stop. I dream that all the children will walk in peace and harmony. I dream that all the nations shake hands with each other, protect each other and help each other. I dream that our beautiful planet will not be destroyed. It takes billion, billion, trillions of years to produce this planet and it's so beautiful, so wonderful. I dream that it will continue, but in peace, beauty and love, yeah? That is my dream. "http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gifhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/thwoodenheartframe-1.gif


Walk the Way of Love - Introduction of Supreme Master Ching Hai

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart2.gifhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart2.gifhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart2.gif
http://www.suprememastertv.com/bbs/board.php?bo_table=about_us#11
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/sosbtn_copy.gif

xuanthu
10-09-2008, 06:39 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/untitled-1.jpg


GIỮA THẦY VÀ TRÒ


Tại Sao Phật Không Cứu Chúng Sinh Ở Địa Ngục [Phần 1-2] Phần 1
http://www.suprememastertv.com/bbs/board.php?bo_table=bmd&wr_id=406&goto_url=&page=3&url=link2_0#v
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/sp-1.gif

xuanthu
10-12-2008, 08:13 AM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/ap-a.jpg

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart1.gifhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart1.gifhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart1.gif

GIỮA THẦY VÀ TRÒ

Trích triết lý Phái Pythagore: "Những vần thơ vàng của Pythagore" và "Những câu văn vàng của Democrates"


http://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=bmd_au&wr_id=435&goto_url=&url=link2_0&eps_no=734&show=bmd&flag=0#v


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gifCảnh ngộ đáng thương của gia cầmhttp://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=3&goto_url=BE VEG.GO GREEN.
Save the Planet !

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart2.gifhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/qa-cc.gif

xuanthu
11-07-2008, 05:08 PM
Ăn Chay http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gif

Stop Animal Cruelty


http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/thumb_onlyphotosY_aa_listffssdf5634.jpg

Sự đau khổ của loài cừu dễ thương và hiền hòahttp://www.suprememastertv.com/au/bbs/board.php?bo_table=Stop_Cruelty_au&wr_id=7&goto_url=veg&url=link2_0#v:o :o :o

xuanthu
12-30-2008, 03:08 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/DVDs_dvd767_small.jpg
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/vg-a.gif BETWEEN MASTER & DISCIPLES

One with the Father Part 1 - 2

http://suprememastertelevision.com/movie.php?bo_table=wow&wr_id=113&url=link2_0&eps_no=259&show=wow
( http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end-tree.gifhttp://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/honghieu5tt7.gif SAVE OUR PLANET: BE VEG. GO GREEN.http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/end7.gif )

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/veg-cherry.gif

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/heart2.gif The Saying of Jesus

http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/sp-1.gif
http://i246.photobucket.com/albums/gg85/yaluv-1/honghieu5tt7.gif Jesus said, "Mortals go to war so that they can inherit dust. It is because their vision is distorted by the followers of the lie that they value that which is nothing. In destruction there is no victory but for darkness. The power of victory is not force but Love."