PDA

View Full Version : Giữ Gìn Những Điều Răn Của THƯỢNG ĐẾxuanthu
01-28-2008, 11:08 AM
Giáo Lý Chọn Lọc
----------------

:rose4:

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Honolulu , Hawaii , Hoa Kỳ . Ngày 28 tháng 3 năm 1993 ( nguyên văn tiếng Anh )

Chúng ta nghe nói rằng tất cả mọi việc đều là do ý chỉ của Thượng Đế . Ngay cả một sơi tóc rụng cũng là do sự an bài của Ngài . Như vậy thì tại sao chúng ta phải chịu đau khổ vì những điều chúng ta làm ? Trong khi Thánh Kinh có nói " Gieo nhân nào , gặt quả đó " . Điều này có mâu thuẫn không ? Như vậy có quá bất công cho chúng ta không ? Không , không phải vậy .

Một mặt thì không công bằng , nhưng mặt khác thì lại công bằng . Không công bằng là vì nếu mọi việc đều là thiên ý , thì tai sao chúng ta lại bị trừng phạt vì những việc chúng ta làm ? Ngược lại , công bằng là vì Thượng Đế đã ban cho chúng ta một phương pháp để vượt qua tất cả những sự trừng phạt đáng sợ này .

Chỉ vì chúng ta không biết cách dùng , hoặc có thể chúng ta không muốn dùng đến , bởi vì đời đời kiếp kiếp , chúng ta đã quen với những phương thức mà ta cho là dể dàng . Chúng ta làm những gì chúng ta cảm thấy thích làm vào lúc đó . Chúng ta sống theo sự chỉ định của những tập quán và dữ kiện thu tập được qua mắt , tai , mũi , và xúc giác , v.v...Chúng ta đã quên mất những điều răn của Thượng Đế .

:) :om:

Linh Hồn Chưa Bao Giờ Luân Hồi .

Linh hồn không bao giời luân hồi , chỉ có những tư tưởng thường nhật , những ham muốn , những ràng buộc của chúng ta luân hồi mà thôi . Nếu chúng ta nhận biết linh hồn của mình , nếu chúng ta khai ngộ , nếu chúng ta câu thông được với toàn thể vũ trụ , thì chúng ta không luân hồi đi đâu cả , chúng ta luôn luôn ở đây .Chúng ta không bao giờ sinh ra , và chẳng bao giờ chết đi .

:) :rescue:

Pháp Môn Quán Âm Tiêu Trừ Nghiệp Chướng .
Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Đạo Tràng Tây Hồ , Formosa . Ngày 17 tháng 2 , 1996 ( nguyên văn tiếng Anh )

Vì thế chúng ta phải coi chừng . Đừng tạo thêm nghiệp chướng mới . Đừng tạo thêm phản ứng mới để kéo chúng ta vào trong bể khổ nữa . Chúng ta phải giử giới ngày và đêm đề cao cảnh giác bằng sức mạnh tâm linh của chúng ta . Bất cứ gì chúng ta mong muốn , lúc từ trần , chúng ta sẽ được . Đây là một vấn đề mà không nhiều người biết đến . Vì vậy họ không nghĩ rằng họ bị rơi xuống địa ngục , nhưng họ lại bị . Thật tội nghiệp ! Chỉ có Pháp Môn Quán Âm mới cứu con người thoát khỏi sự ham muốn này . Bất kể nghiệp lực gì . Nếu quý vị có Quán Âm Pháp , nó sẽ xoá tan tất cả . Nó làm quý vị điếc đối với mọi cám dỗ và ham muốn khác . Nó nhấc quý vị ra khỏi mọi thứ .Giống như máy bay trực thăng , nhấc bổng một người ra khỏi biển lửa hoặc biển nước giá băng . Thật vậy . Nhấc bổng quý vị lên . Cho nên , dù có bao nhiêu lửa hoặc bao nhiêu nước , quý vị vẫn không bi hại . Đó là Pháp Môn Quán Âm .http://www.SupremeMasterTV.com/au