PDA

View Full Version : Fight Global Warming by...xuanthu
01-28-2008, 12:15 AM
Fight Global Warming by Going Vegetarian :http://www.nytimes.com/glogin?URI=http://www.nytimes.com/2007/08/29/business/media/29adco.html&OQ=_rQ3D1&OP=2ba06b99Q2FQ3EXQ5DcQ3EeQ5CQ3Am.Q5CQ5CQ20Q2BQ3EQ2BLL,Q3ELEQ3EQ2BRQ3E cpmIdQ5DmmQ3ECQ5DeIQ7DQ3EQ2BRQ7DeQ3AQ5CQ2A5Q20CQ7C


http://www.goveg.com/environment-globalwarming.asp

http://www.guardian.co.uk/environment/2007/nov/11/food.climatechange

http://www.SupremeMasterTV.com

xuanthu
02-04-2008, 11:30 AM
Giáo lý Chọn lọc :om:
---------------

Khai ngộ và thiền định � Bí quyết để "tránh thiên tai"

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Tây Hồ, Formosa, ngày 10 tháng 6, 1995 (nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 479


Sự bảo vệ tốt nhất cho chúng ta là pháp môn Quán Âm, càng thiền nhiều,
chúng ta càng có nhiều "áo giáp" � áo giáp chống mập, chống ốm, chống nước, chống lửa, bởi vì chúng ta được bảo vệ bằng lực lượng bên trong này. Bằng không, tôi có thể nói với quý vị điều gì? Có rất nhiều chuyện điên cuồng trong thế giới này như là ô nhiễm môi sinh và đủ thứ chuyện mà chúng ta không thể chận đứng được. Cho dù chúng ta thành công trong việc ngăn cản nhân loại tiêu diệt thế giới, thì luật nhân quả nhiều khi cũng sẽ tiêu diệt thế giới bằng lũ lụt, động đất hay đủ thứ thiên tai.

Mỗi lần chúng ta nghe tin tức những người bảo vệ môi sinh đang phản kháng con người ô nhiễm môi sinh và phá rừng v.v..., chúng ta nghĩ như vậy đã tệ quá rồi. Nhưng mỗi năm, hỏa hoạn đốt cháy hàng ngàn ngàn mẫu đất và cây cối. Vì vậy, con người và Thượng Ðế, mỗi bên và cùng nhau, tiêu diệt đất đai, rừng rậm và môi trường, và chúng ta sẽ chạy đi đâu nếu Thượng Ðế quyết định hủy diệt tinh cầu này, thí dụ vậy? Từng người, từng người, chúng ta sẽ đi đâu?

Chỉ ngăn chận con người đã khó rồi. Thí dụ như, nhiều người vô minh đã lén vi phạm luật và hủy hoại rừng, đất và sông ngòi, làm ô nhiễm đại dương và nước khắp mọi nơi. Cho nên có nhiều tổ chức bảo vệ môi sinh cố gắng giữ gìn Trái Ðất là điều tốt. Ðây là điều hay, điều tốt, nhưng dù chúng ta có thành công trong việc ngăn chận tất cả những sự hủy hoại này, chúng ta không làm gì được nếu Thượng Ðế quyết định rằng thời giờ chúng ta đã đến, hay khu rừng đã tới số. Cho nên rất khó.

Vì vậy, điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm được, là chính mình mặc "áo giáp" với lực lượng bảo vệ bên trong của chính mình. Theo cách này, dù có đi bất cứ đâu � Thiên đàng, địa ngục hay trần gian � chúng ta vẫn an toàn, chúng ta bình an bên trong. Bằng không, thiên tai không phải chỉ do con người tạo nên. Hầu hết đều do Thượng Ðế tạo nên, hay nghiệp chướng tạo nên, như là "Chế tạo từ Nghiệp chướng"� (Sư Phụ và mọi người cười) Thiên tai có thể được tạo ra từ nghiệp chướng. Nếu nó được tạo ra từ Formosa, chúng ta có thể ngưng được. Nếu nó được tạo ra từ Mỹ, chúng ta có thể làm điều gì đó; có thể viết thư đến Quốc hội hay kiện vị tổng thống hay gì đó. Nhưng nếu nó được tạo ra từ Thiên đàng hay "Chế tạo từ Nghiệp chướng", thì thôi chịu! Cách duy nhất mà chúng ta có thể làm được là sám hối, sửa đổi cách sống của mình, và thiền định để được thêm trí huệ và sự bảo vệ của lực lượng bên trong. Ðó là cách duy nhất để được an toàn. Và nếu phải rời thế giới này, chúng ta sẽ được hạnh phúc. Không hề gì; chúng ta sẽ đi đến nơi tốt đẹp hơn, chắc chắn là vậy � tôi hứa với quý vị điều này. (Mọi người vỗ tay) .http://www.SupremeMasterTV.com