PDA

View Full Version : Tài liệu Trường Chúa Nhậtpvtn_
12-16-2007, 02:03 AM
Loạt bài Trường Chúa Nhật - của Mục Sư Đoàn Văn Miêng - do Tin Lanh Radio /Tin Lanh Library Broadcasting

- Bài số 1: Đức Chúa Trời Có Một Chương Trình (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=71&d=2)

- Bài số 2: Vị Kiến Trúc Sư Thiên Thượng (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=72&d=2)

pvtn_
12-19-2007, 03:14 AM
- Bài số 3: Vị Kiến Trúc Sư bày tỏ chương trình của mình (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=73&d=2)

- Bài số 4: Thiên Sứ của Đức Chúa Trời (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=74&d=2)

pvtn_
12-26-2007, 01:26 AM
Tài liệu Trường Chúa Nhật - Bài số 5: Sa Tan (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=75&d=3)

pvtn_
02-15-2008, 10:57 PM
Tài Liệu Trường Chúa Nhật - Bài Số 21: Sự sống lại của Chúa Giê Xu Christ (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=132&d=1)

pvtn_
02-25-2008, 01:56 AM
Các bạn có thể vào TLL Media Jukebox (http://tinlanhtv.dyndns.org/htdocs/webstream_new/index.php?frontend=slick&theme=cms-theme&language=english&frontend=slick&theme=cms-theme&ext.html) để nghe tiếp các bài sau đây

- - Bài số 6 - Sự Dựng Nên Vũ Trụ
- - Bài số 7- Sự dựng nên các sinh vật
- - Bài số 8- Tội Lỗi
- - Bài số 9- Hậu quả tội lỗi
- - Bài số 10: Khi Đức Chúa Trời đoán phạt loài người bằng nước lụt
- - Bài số 11: Khi Con Người tự cai quản
- - Bài số 12: Đức Chúa Trời Lựa Chọn một dân tộc
- - Bài số 13: Đức Chúa Trời ban luật pháp
- - Bài số 14: Đức Chúa Trời đối đãi với tuyển dân của Ngài
- - Bài số 15- Giấc mơ của Vua Nêbucatnetsa
- - Bài số 16- 400 Năm Yên Lặng
- - Bài số 17-Gie Xu Christ là Con Đức Chúa Trời
- - Bài số 18-Gie Xu Christ la Con Người
- - Bài số 19-Gie Xu Christ la Cứu Chúa bị chối bỏ
- - Bài số 20- Phép Lạ ở Gôgôtha
- - Bài số 22- Chúa Gie Xu Christ Thăng Thiên
- - Bài số 23- Đời Sống mới thay cho đời sống cũ