PDA

View Full Version : Ca sĩ làm chứng tiếp nhận Chúa Giêxupvtn_
12-01-2007, 11:14 PM
Ca sĩ Xuân Bách thuật lại anh đã tiếp nhận Chúa Giê Xu như thế nào... mời bạn xem link sau đây

Video - Bài làm chứng của Ca sĩ Xuân Bách (http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=33&d=3)