PDA

View Full Version : Chúc mừng Việt TiênPages : [1] 2

Vang Trang Dem
05-22-2005, 02:21 AM
:loa: Xin chúc mừng em !!! :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose:

VietTien
05-22-2005, 03:22 AM
Trùi ui. chúc mừng gì vậy tr?i /??em chưa có lấy ai mà. sao lại chúc mừng dzạ?? kakkakkaa

Vang Trang Dem
05-22-2005, 03:24 AM
Anh chúc mừng em thì chỉ mình anh và em biết, em không biết thì anh biết được rùi hihihihi

VietTien
05-22-2005, 03:25 AM
Uh`. cám ơn anh nhi?u nhiêu nhé , đa tạ , đa tạ ,

Vang Trang Dem
05-22-2005, 03:29 AM
Hông cần đa tạ không có gì, em vui là được rồi

VietTien
05-22-2005, 03:34 AM
:oops: :oops: nói đa tạ là đa tạ bằng ca/ lòng thành đó. :)

Vang Trang Dem
05-22-2005, 03:56 AM
?ã nói em vui thì chẳng cần phải làm gì khác nữa

VietTien
05-22-2005, 04:53 AM
:oops: :g: em đi khò. mai đi cày bi bi

Vang Trang Dem
05-22-2005, 06:20 PM
Vậy là đi cày rùi, v? nhà cũng cày theo nuôn

TR4ever
05-22-2005, 09:23 PM
wwow chúc mừng chi rứa..... cho tui chúc mừng với h'en :) :)

Vang Trang Dem
05-23-2005, 12:28 AM
hihihihi Thiên cơ bất khả nậu hahhahahha

VietTien
05-23-2005, 02:19 AM
Kakkak 11. ong Linh dzã bụ mở topic kím bạc à. có chi mô :lol:

Vang Trang Dem
05-23-2005, 02:20 AM
Không có mà cám ơn lia lịa dị kà???

VietTien
05-23-2005, 02:21 AM
Thì dzã bụ đóng kịch dzùm cho anh chứ sao. dzù sao cũng fe ta mà kakkakaka

Vang Trang Dem
05-23-2005, 02:28 AM
Tr?i, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Không có chi

VietLang
05-23-2005, 01:14 PM
?úng là đi lộn phòng ... thui đi ra :D

TR4ever
05-23-2005, 05:50 PM
hiihhi mấy ngươi ăn gian ghê...

VietTien
05-24-2005, 03:08 AM
Kkakka 11. onh LInh đó. hong pha/i 7 đâu hehehhe

Vang Trang Dem
05-24-2005, 03:25 AM
Có ngư?i ăn gian theo vậy mà còn đổi cho tui nữa nà sao dị hả? hehehhehhehe

VietTien
05-24-2005, 04:47 PM
Uh`. thì chỉ ăn gian theo thôi , chứ đâu có ăn gian trước đâu. anh la `ngưỜi aN gian trước mà >:)

yeuemngandoi27
05-24-2005, 04:50 PM
Hổng hỉu cái gì hết. Nhưng cũng chúc mừng câu cho kh?i lạc hậu.
Chúc mừng VT! hehehehe

VietTien
05-24-2005, 05:00 PM
UH`. chúc mừng em hom nay mới ngủ dzậy , ma `sao mắt lại muốn nhắm nữa rồi nè :)

yeuemngandoi27
05-24-2005, 05:04 PM
Ngũ tiếp đi. Sang năm anh đến đánh thức em dậy bằng nụ hôn hihihihi

VietTien
05-24-2005, 05:47 PM
Chưa. mới đi vô bếp mò nồi. đang ăn cơm mà hehehhe

TR4ever
05-24-2005, 06:39 PM
ch?i 2 ngư?i này nhím cháng trợn qu'a à.... tui sợ luôn á...

VietTien
05-24-2005, 07:32 PM
Ai dzị 11?? đâu có ai nhím 7 đâu??

yeuemngandoi27
05-24-2005, 10:48 PM
ch?i 2 ngư?i này nhím cháng trợn qu'a à.... tui sợ luôn á...
Chỉ nhím thui mà hihihi G?i VT bằng Cụ Ngoại, sao dám chớ hihihi

VietTien
05-24-2005, 11:40 PM
Cháu ngoan w'a xá lại đây cụ cho kẹo kakakka

yeuemngandoi27
05-24-2005, 11:56 PM
Wei, đừng có lợi dụng nha. ?ang nói dzui với TR4ever thui mà. G?i em là Cụ bao gi? đâu?

VietTien
05-25-2005, 01:32 PM
Anh ngước mắt nhìn lên trên kìa. kêu em bằng cụ ngoại à >:)

VietLang
05-25-2005, 08:31 PM
Ai dzị 11?? đâu có ai nhím 7 đâu??

Có Sát Thủ, Yêu Em, Viet Linh, CVAdmin, Phieudu, NhimHaoHoa v.v. nhi?u lém ...

VietTien
05-27-2005, 01:37 AM
Chỉ fa' chơi thôi. trongd dây là nhím mà. hong nhím thì dâu pha/i là đ?ng nhím heehhe. chứ nhím thiệt thì hong d'zam rùi ,đ?i này muội th? chủ nghĩa độc thân mà :g:

NhimTêTê
05-27-2005, 02:08 AM
Ai dzị 11?? đâu có ai nhím 7 đâu??

Có Sát Thủ, Yêu Em, Viet Lang, CVAdmin, Phieudu, NhimHaoHoa v.v. nhi?u lém ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... .....................................Như này mới đúng hehehehhehehe

yeuemngandoi27
05-27-2005, 04:54 AM
hehehe Vlinh siệt tình hehehe. Như này đúng hơn nè
Có Yêu Em, Sát Thủ, Viet Lang, CVAdmin, Phieudu, NhimHaoHoa v.v. nhi?u lém ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... .....................................
Yeuem đứng trước hehehe

Vang Trang Dem
05-27-2005, 06:59 PM
Xỉuuuuuuuuuuuuuuuu cái đùng :)

VietTien
05-27-2005, 08:26 PM
Té cái rầm :g:

yeuemngandoi27
05-27-2005, 08:38 PM
yeuem hai tay đỡ hai ngư?i.

VietTien
05-27-2005, 08:46 PM
?ỡ nỗi hong đó :)

yeuemngandoi27
05-27-2005, 09:00 PM
Thui, đỡ VT hai tay cho chắc ăn. Còn Vlinh, anh sút cho ổng một cái là bay hàng cây số hehehehe

VietTien
05-27-2005, 09:02 PM
Hahhahhahha. tội cho Vlinh wa' , thôi anh đỡ em , để em đỡ ong Linh cho , vậy là we^` cả làng hehehhehe