PDA

View Full Version : Lý do cảm tạpvtn_
11-15-2007, 03:12 AM
Lý do nào để bạn cảm tạ Chúa nhân Mùa Cảm Tạ này...?
Mời các bạn cùng lắng nghe qua link sau đây

http://tinlanhlibrary.govietweb.com/tinlanhlib/html/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=28