PDA

View Full Version : Đóng lại "Sổ Lưu Bút"VietLang
05-21-2005, 05:53 PM
Những ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2004, website clubviet.net nơi chứa Diễn ?àn cho VietNhim của chúng tôi theo chân web host mà v? chầu ông bà. Do đó vào tháng 1 năm 2005, chúng tôi làm tạm quyển Sổ Lưu Bút cho các bạn có nơi đóng góp ý kiến (mặc dù rất ít ai có ý kiến đóng góp :D).

Sau đó vài ngày, chúng tôi cho mở Diễn ?àn này, làm lại từ đầu. Lúc bấy gi? không nghĩ là nên hợp cả hai làm một. Nhưng đến bây gi? chúng tôi quyết định đóng quyển sổ ấy lại và mở một room riêng cho nó trong này. Như vầy sẽ tiện và lợi cho hội viên cũng như khách viếng thăm hơn.